مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
ترسیین tarsiyan ترسیدن
لاپی دار laapi daar ۱تیر چوبی و ضخیم سقف در خانه های روستایی ۲چراگاه دام ۳درخت ...
دس سفت das seft خسیس – فرومایه
یابو کاره yaaboo kaare کره اسب بارکش
ویا veyaa یک رشته نخ
قلم هدائن ghalem hedaaen قلمه زدن
پورد سر porde sar ۱سرپل ۲نام محلی در تنکابن
گلپیر golepir نام قلعه ای قدیمی در شمال روستای دویلات از کوهستان نور
الش alesh گام بلند برداشتن
چرخه charKhe دو کارد فولادی قیچی مانند که پشم های گوسفندان را با آن می ...
سگ به خو کاردن sag be Khoo kaarden ۱از روی خشم فردی را تحقیر کردن ۲کسی را در منگنه قرار دادن ...
عاج aaj ۱گیاه افرای سفید ۲لخت و بدون پوشش
ابید ebeyd ۱نمایان ۲روباز
کوره گلیه koore galye گلوگاه روی بخاری که دودکش به آن پیوندد
دمیزیین damiziyen ریدن
پوزه بند poozaa baand پوزه بند
نمازبرین دار nemaaz berindaar فرد مبتلا به کرم کدو
لاچار laachaar ۱متلک ۲سخن یاوه
مالک maalek ۱انگل ۲صاحب ملک – ملاک
تاش دکردن taash dakordan شکافتن قسمتی از درخت جهت خشکاندن آن
آهویا aahooyaa صوتی که به واسطه ی آن،گالشان در جنگل یکدیگر را صدا کنند
شاری shaari از توابع بیرون بشم کلاردشت
بن کوتل be kootal بندبن
خف Khaf ۱کمین ۲خم شدن – سر را خم کردن ۳ساکت و آرام
تاتی تی taatiti از انواع گل وحشی که شبیه شقایق است
تن مال tan maal ۱کیسه حمام ۲دامن گشاد ۳شورت و شلوار
بهار کتی behaar keti مرتعی در حوزه ی علمده نوشهر
پیش تر pishter جلوتر
بنه واز bene vaaz ۱بالا و پایین پریدن – جست و خیز ۲جفتک زدن
توت کله tot kale ۱توت زار ۲توتستان
کوکنده kookande از توابع گیل خواران واقع در قائم شهر
میلی meyli داوطلبانه – از سر رغبت
مرز کمر marze kemar ستون فقرات
خالین هاپریین Khaalin haapperiyen گیر کردن آب دهان در گلو
رکه رز reke rez اثاثیه – خرده ریز
آقادار aaghaa daar ۱درخت مقدس ۲نام مکانی مقدس در شیرگاه ۳یادگار کهن از احترام ...
رم rom ۱شاخه ی نازک درخت ۲چوبی بلند که با آن گردو را پایین ریزند ...
ریکنده raykande از توابع دهستان بیشه سر قائم شهر
گالشی gaaleshi گاوبانی شغل نگاهداری گاو
وسنی گزنا vesni ghazenaa گزنه ی بی خار – که نام علمی آن aboom samioom می باشد این گیاه از ...
خو بردن Kho borden به خواب رفتن
زله هاکردن zele haakerden پدیدار شدن زخم – نمایان شدن کوفتگی بدن
بازی – بیتن baazi baytan فریب دادن – گول زدن
پارسنگ paar sang سنگ مقیاس وزنه – سنگ ترازو
کندس kondes ازگیل جنگلی
دنگ –قلوچ dang gholooch الا کلنگ
پش سر تر pesh sar ter ۱دنبال تر – عقب تر ۲لاغرتر ۳خسیس تر
تنرزه tanreae واحد شمارش نان
بگزیین bageziyen ۱ نیش زدن – گزیدن ۲زدن
سخاری soKhaari کاسه ی چینی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۱۰۰
mod_vvisit_counterديروز۴۲۹۹
mod_vvisit_counterاين هفته۲۰۱۰۷
mod_vvisit_counterاين ماه۴۹۴۱۴
mod_vvisit_counterجمع۱۱۶۲۰۰۸۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني