مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پرک پرک perek perek ۱پرش شعله ی فتیله به هنگام خاموش شدن ۲پرش غیرارادی پلک چشم ...
کین چرخ kin charKh در حالت نشسته روی باسن چرخیدن
قرقزیگ gherghezig ناصاف
ال جو aljo ۱درست نجویدن غذا ۲نجویده خوردن
هول بیتن hool bayten ۱هراسیدن ۲عجله کردن
کار دکتن kaar daketen پیش آمد – اتفاق افتاده افتادن – به وقوع افتادن – به وقوع ...
کالی هکاردن kaali hekaarden ۱بریدن ۲دو نیم کردن ۳صدمه زدن
زور کوپا zoor koopaa توده ای از پهن،پشگل و یا سرگین دام
راخ raaKh صدای حرکت کردن و قل خوردن برخی اشیا و اجسام کوچک
دو چال dev chaal دره ای در ارتفاعات کلاردشت
اتا – پوس atta poos ۱یکبار یک دفعه ۲دفعات تنبیه ۳مجازا به معنی سپوختن
هنات په hennaate pe ۱چشم انداز ۲تخمین چیزی را با نگریستن
پچ pach ۱آماده کردن شالی زار برای کشت ۲نرم کردن کلوخ شالی زار
سیااشکه siyaa ashke بز سیاه رنگ با پیشانی سفید
بوم کیوانی boome kivaani مارخانگی ماری سیاه رنگ و براق با چشمان قرمز که جای گاه زندگی ...
دردبمان dard bomaan ۱درد کشیدن ۲به درد دچار شدن ۳به درد آمدن
پیازک piyaazak نوعی سبزی وحشی و خوراکی که مزه ی آن از پیاز تندتر است
گلی کاسه geli kaase کاسه ی گلی
به beh میوه ی به
اژدائو azhdaaoo مرتعی جنگلی در حومه نوشهر
منگو mango گاو ماده ی شیرده
جول جوله jol joole ظرف شیرچوبی و بزرگ
رم بییتن ram bayiten ترسیدن – به واسطه ی ترس از جایی جستن
پیه – تر pie tar کنارتر
بنوره benore از آغاز
شکا shokaa کوچکترین آهوی ایران – شوکا
شاپسر shaapesar ۱فرزند شاه ۲عزیز کرده ی پدر و مادر ۳برتر از اقران و امثال ...
شه بخوردان she boKhordaan زخمی که هنگام تابستان در اثر برهنگی یا پدید آید و عفونتش ...
سفال sefaal پیشانی
جر کول jar kool بالای تپه – روی بلندی
آقارستم aaghaa rostam آقا رستم روزافزون از حکام بومی مازندران در ابتدای قرن دهم ...
گو چر go char ۱زمینی که گاو در آنجا بچرد ۲علف چر گاوان
ماس پیلک maas pilak کوزه ی ماست
سوت سی شیدا soot si sheydaa روستایی از دهستان خوشی رود بابل
جل بخردن jal baKherdan ۱عصبانی ۲جر و بحث کردن ۳انکار
او بشنیین o besheniyen آب ریختن
پپلیک pepelik ۱چیز بسیار ریز و کوچک ۲سبک و بسیار بالا رونده
پادشامیر paadshaamir ۱منطقه ای میانه راه الیمسان به شیرگاه ۲روستایی در بخش بندپی ...
میر ملک mir melk از توابع بندپی بابل
ولگه سری valge sari آوایی به لطافت نسیم،باد ملایمی که توان جنباندن برگ ها را ...
سرتو sartoo ۱سرزنش – شماتت ۲تاب دادن سر ۳تکان دادن آرام ماست برای روغن ...
لوآس looaas ۱نوعی گربه ی وحشی درکوهستان که در باور عامیانه صدای این ...
جارنگتن jaarengeten بالا انداختن
الما – خرک alemaa Kharek الا کلنگ
مندول mandool آب جمع شده راکد و عمیق
رجزخونی rajez Khooni خواندن شعر رجزدعوی و غالبا به لاف و لغت نامه ی دهخدا،ج۱۴،ص۲۹۳ ...
بزمینون bezminoon روستایی از دهستان دشت سرآمل
چاشت وادار chaashte vaadaar روشنایی پدید آمده پس از بند آمدن موقت باران
قلپی ghoploppi ۱یک باره – یک جا – کامل – یک دفعه ۲بیرون زدن
آلغ aalegh بافته ای نازک تر ازپلان پشتی که روی پالان و گردن و کفل اسب،خر ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۶۲۱
mod_vvisit_counterديروز۳۷۳۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۳۱۷۳
mod_vvisit_counterاين ماه۵۳۵۷۲
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۹۲۸۴۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني