مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سراج مله seraaj male از توابع دهستان کلباد بهشهر
زور بزئن zoor bazoen ۱قدرت نمایی ۲زور زدن به هنگام شکم روی و زایمان
گکل gokal نوعی بوق که با شاخ گاو درست کنند
سمبه سولاخ sembe soolaaKh سوراخ سمبه
شاش بن shaash ban نوعی بیماری که به بند آمدن ادرار منجر شود
سردو sardo ۱از مراتع لنگای عباس آباد ۲آب سرد
لوی سری looysari کوه های اطراف دهکده کندلوس نور
ول و ول val o val کج و کوله – کج و معوج
پنگال pangaal چنگال – پنجه
انه ane مادر بزرگ
میین خرج miyon Kharj خرج و هزینه ی دانگی
انقلاب enghelaab استفراغ – قی کردن
سر بتاجانیین sar betaajaaniyen ۱سر دواندن ۲معطل کردن
دار دنییه daar deniye ۱بی قرار ۲در کاری سر رشته نداشتن
پاره بزئن paare bazoen نشانه گذاری روی چوبی مخصوص برای مشخص نمودن مقدار محصول هر ...
شب چره shab chare تنقلات – شب چره
تک تا teke taa ۱روزی – آذوقه ۲وجهه و موقعیت
چم chem مه صبح گاهی
وشنه vashene می درخشد
ساتره saatere روستایی در کوهستان غرب چالوس
تیر کلا tir kelaa از توابع اسفیورد شوراب ساری
فیره fire از توابع دهستان بالا لاریجان آمل
روون roovoon گاو مایل به قرمز،با خال سفیدی در پیشانی
درنه بازی derne baazi شاه وزیر بازی
سیاه ورز siaa varaz از توابع تنکابن
قتوک ghetook اخمو – ترشرو
دس دل بچا das del bechaa دلسرد
رزه reze ۱ریزه ۲برنج های شکسته شده که کوچکتر از نیم دانه است و به ...
کر دکتن ker daketen از کوه پایین افتادن
دشت desht ۱درست ۲همه – کامل – تمام
مایاک maayaak از قبایل ساکن در کردکوی
اتی ati این چنین – این طور – این گونه
اسبیجن esbijen شپشو
گودم ورین go dem verin نوعی ملخ سبز – آخوندک
رختنه raKhtene رختنه
دس ونجن dasvenjen انتخاب از روی دقت و وسواس
تلی کلا tali kelaa از توابع چهاردانگه ی سورتچی ساری
میچیلیک michilik نیشگون
هکته گیر hokete gir ۱روبرو شدن ناگهانی ۲سیلی خوردن
رج بردن raj baorden به دنبال هم رفتن
او وک oo vak ۱قورباغه ی آبزی
کفینک kafinek چوب هلالی مانند بالای پنچره – کتیبه
دارلاش daar laash ۱شکاف وسط درخت ۲درختی که به صورت طولی برش خورده باشد
هائیت haait ۱گرفته شده ۲خریده شده
پسخلی pesKheli کوچک ترینکمترین
خدا جن Khodaa jon خدای عزیز
سخاری soKhaari کاسه ی چینی
شپشه shepeshe شپش شپشک
پرجن – بزوئن parjen bazoen الک کردن
کره دکته kere dakete ۱پافشاری ۲بهانه جویی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۹۹۲
mod_vvisit_counterديروز۷۵۵۵
mod_vvisit_counterاين هفته۲۸۸۸۷
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۴۰۳۱
mod_vvisit_counterجمع۱۶۰۳۰۷۸۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني