مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
موزیرج moorziraj نام آبادی از فیروزه جاه بابل – در منابع موزآرج نیز آمده ...
چکل پر chekel par محوطه ای که اطراف آن صخره باشد و گوسفندان در آن جای گیرند ...
دس بن هاکردن das ban haakerdan ارتباط پیدا کردن – سرو کار پیدا کردن
شتلغ shetelagh ۱صدای مهیب از برخورد دو جسم ۲صدای پس گردنی
چمازک chemaazek از توابع دهستان شهر خواست ساری
حموم تینک hammoom tinek گلخن حمام
کاس پلی kaas pali ۱خربزه ای که یک طرف آن رشد نکرده باشد ۲این واژه در مورد اشیا ...
الا الابشیین elaa elaa bashiyen گشاد گشاد راه رفتن
دمادم damaadam پی در پی
لت گوش lat goosh گوش بزرگ – پهن گوش – بل بله گوش
درمه دمه بویین derme derme baviyen سفت شدن و دانه ای شدن بخشی از مواد خمیری و آبکی نسبت به دیگر ...
پاف بکارده چش paaf bakaarde chesh چشم درشت و باد کرده
لارد بده laard bade پاره کن
میرار کلا miraar kelaa از توابع لفور سوادکوه
تاب taab گوسفندی که زودتر از نژاد بومی فربه شود – گوسفند اصلاح نژاد ...
دار چچا daar chechaa ریزش قطره ی باران از روی برگ و شاخه ی درختان
شرو فر sheroofer یاوه
دس به او بردن das be o borden دستشویی رفتن
رسه هکاردن rese hekaarden به رشته نخ کشیدن
سارون کاش saarvon kaash ستاره ای که حدود یک ساعت پس از تاریکی در بخش باختری آسمان ...
اشکسه eshkesse قله ای در ارتفاع ۳۴۴۵ متری در کلاردشت چالوس
بادکنی baad koney آبشش ماهی
پلهم دشت palham dasht روستایی از خرم آباد تنکابن
کر مازو kar maazoo از انواع درخت بلوط
تیلم tilam روستایی از توابع ولوپی سوادکوه
شق کوک shagh kook کوک بالا در سازهای زهی زخمه ای
دو بزن do bazen ۱برو گم شو – گم شو ۲خسته شدن
تیپلک tiplek کم و اندک
بال – در بیاردن baal dar beyaarden ۱جهیدن به جلو ۲ورجه ورجه کردن ۳از شادی در پوست نگنجیدن
گوله gole کوزه ی کوچک
جونکابون joonnekaa bon جند کاون
تنرزه tanreae واحد شمارش نان
بلاردن belaarden ۱قربان و صدقه رفتن
سگ زار دویین sage zaar daviyen با دشواری در جایی اقامت داشتن
داشتی نداشتی daashti nedaashti دارندگی و نداری
جل دمرده jal damerd از مراتع لنگای عباس آباد
گاله بار gaale baar شکوفه ی پنبه
سر بزئن sar bazoen سرکشی کردن
پیداک pidaak گونه ای توت صحرایی که بوته و برگهایی شبیه توت فرنگی دارد ...
دار دین dar din از توابع بخش بهنمیر بابل
خاش نشین Khaash neshin ۱کولی چادرنشین ۱کسی که به دلخواه هر جا اقامت نماید – خانه ...
سوج و ویج sooj o vij التماس و تضرع عجر و ناله
خاندوش Khaan doosh از روستاهای کوهسار فندرسک استارآباد
اخک Khak حشره ای که روی شاخه های درخت بید زندگی کرده و نوعی شکرک از ...
چمبل chambel چمباتمه زدن
سنگ شه sang she سنگی که تیغ سلمانی یا کارد و چاقو را با آن تیز کنند
اسا – هاکن essaa haaken بایست
قورستن ghavreston قبرستان – مزار
بشنفته beshnofte ۱شنیده شده ۲گوشزد شده ۳زیرگوشی
الاملک elaamelk گیاهی شبیه به تاک،خاردار و پیچک وار که میوه اش را سیاه دارو ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۸۱
mod_vvisit_counterديروز۲۳۷۰
mod_vvisit_counterاين هفته۱۸۱
mod_vvisit_counterاين ماه۲۷۷۳۴
mod_vvisit_counterجمع۱۱۵۹۸۴۰۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني