مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کین پاچ هاکردن kin paach haakordan با حرکات شدید پا و ران و سرین جهت رهایی از تنگنایی،تلاش نمودن ...
پا چو paa cho ۱چوبی که برای استحکام بیل به محل اتصال دسته ی آن فرو می کنند ...
پف هاکرد paf haakord ۱پف کرده – باد کرده ۲کسی که به ورم دچار شده باشد
کنگلی کلی kangeli keli لانه ی زنبور
تریک هاکردن terik haakerdan پوست کندن
زرین گل zarrin gol رودخانه ای است که از کوه های ابر،تخته زمین سرخان و کلب درویش ...
دریو daryo دریا
ته کانده ta kaande چوبی افقی در دستگاه پارچه بافی سنتی
مار مار maar maar لفظی برای فراخواندن گاو ماده به هنگام دوشیدن شیر
لوبزه کا loo baze kaa نوعی بازی محلی
گزگز هکاردن gez gez hekaardan مور مور کردن
بچاردنیین bechaardeniyen چراندن
شنده شوق shendeshoogh تره ی وحشی
لاک دشت laake dasht ۱از توابع اندرود ساری ۲از توابع گیل خواران قائم شهر
گنبد gonbed برجی مربوط به خاندان آل زیاربنای این گنبد برج آجری ده ضلعی ...
چرخ هاکن charKh haaken ۱گردش کن ۲جستجو کن
اوس oos ۱آبستن ۲معنی کنایی کم تحرک
کفی نک kafi nek چوبی مخصوص جهت فرو ریختن گردو از درخت
تش کین tashkin جلوی آتش – کنار آتشی
کین سو kin so با سرین و ماتحت خزیدن
پئیی بوردن peei boordan کنار رفتن
گوک وند gook vand ریسمانی که گوساله را بندند
بابل baabel ۱باول – رودی در کناره غربی بابل کنونی ۲نام شهرستان بابل ...
روشن کو rooshen koo از توابع دهستان چهاردانگه ی سورتچی ساری
ماس بشنیین maasse bashenniyen ماسته دشنیین
جلیز jeliz سوختگی شدید
تا توله taatoole از انواع گیاهان است
الک – امبست aleke ambast تافته پریجن
کک بوزیین kak bavezziyen کنایه از:بسیار آرام و بی سر و صدا بودن
تلپاس telappaas ۱صدای افتادن ۲سکندری – با سر به زمین افتادن
هرم herm
دلینگان delingaan ۱آویزان ۲تاب
وروشن دئن verowshen daan زیر و رو کردن – به هم زدن
گو په دویین go pe daviyen ۱پیوستگی دو کار به گونه ای که انجام یکی به آن دیگر متکی باشدگره ...
دون بلار doon belaar خمیازه
سگ شیر sag shir سگ شیر – نام گیاهی است از تیره ی فرفیون
در بور dar boor فرار کن
کیزه kize کوزه
تبچی tabchi طبال – طبل زدن
آلم جار aalem jaar مزرعه ی درو شده ی گندم،جو یا برنج
کلاک بخاردن kelaak baKhaardan
کشکی kashki حرف بیهوده و بی اساس
دچاکی dechaaki شکاف در یا پنجره یا دیوار
آهن سر aahen sar از توابع دهستان بهرستاق بخش لاریجان آمل
په – کله – سی pe kele si ۱بخش پایین اتاق ۲کنار اجاق اتاق
پی به پی pey be pey ۱پشت سرهم ۲تک تک
کال دم kaal dem کال دم
چش دلی – کا chesh dali kaa ۱بازی قایم باشک ۲پنهان کاری
لم lam برکه ی عمیق – ژرف – گود
شال قرس shaale ghors گیاه مردابی که آن چون دم شغال است و در گذشته در تهیه ساروچ ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۰۴
mod_vvisit_counterديروز۷۸۳۵
mod_vvisit_counterاين هفته۳۰۴
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۵۲۲۰
mod_vvisit_counterجمع۱۶۵۲۳۶۶۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني