مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پرو paroo از مراتع لنگای واقع در منطقه ی عباس آباد
گره توده gare tode
هویز haviz
تور toor ۱تبرکه با آن درخت برند ۲دیوانه ۳سرکش،نافرمان،حیوان رام ...
ابول abol ۱مخفف ابوالقاسم ۲آدم خنگ
پیمونه paymoone ظرفی که برای مقیاس حجمی به کار رود
پکره بیتن pekare baytan عبرت گرفتن
اسام essaam هرم – گرما
مشمل هدائن mashmel hedaaen ۱چاپلوسی کردن ۲ادا و اطوار در آوردن
تمبیر کش خانه tambir kash Khane اتاقکی در حمام عمومی که داروی نظافت در آن جا مورد استفاده ...
آهو aahoo آهو
مینی minay مقدار کم از هر چیز – اندک
گو انجیل go anjil قارچی که در پای درخت انجیر روید
خیم Khim کشمش بی دانه
کشتک غاز keshtek ghaaz کفچه نوک – نام پرنده ای است
هر بیموئن her bimooan ۱آماده شدن ۲سرحال شدن
دسین هاکردن dasin haakerden دسته کردن
دکاشتن dekaashten ۱کاشتن زراعت
ونی بزوئن veni bazoen جوانه زدن
جوون javoon جوان
مرجی marji عدس
سنگ کوت sang koot کپه ی سنگ
دس باغچه das baaghche بقچه – پارچه ای چهارگوشه که پیشتر به جای ساک دستی مورد استفاده ...
یک یک yek yek واحدی برابر با هم در تقسیم تولیدات کشاورزی،در نظام تولیدی ...
پکلی pekali نوعی بستن روسری
پپه pape بی عرضه – تحریف کلمه پخمه
چاغه مراغه chaaghe meraaghe خوش و بش – احوالپرسی
الاله alaale آلاله
سزه پوش soze poosh مکانی در بالا جاده ی کردکوی
کشت kesht وسیله ای در دام داری ریسمانی از چرم که یک سر آن حلقه ای فلزی ...
پارس paars ۱گوه ۲وسیله ای برای بستن روزنه یا سوراخ ۳ابزار فلزی یا چوبی ...
بد لج bad laj سمج و لجوج
یتا یتا yattaa yattaa یکی یکی
لیت و لچار هکاردن lit o lechar hekaarden ۱له کردن ۲مچاله کردن
گابزه یره faabzire نوعی گیاه شبیه زیره که خوراکی نیست
دس دله دئا das dele deaa قنوت
روشن هکان rooshen hekaan روشن کن
در نجسن darenjessan کوفته شدن و رنجور گشتن بدن در اثر کار
مزار mezzaar قبرستان – گورستان – قبر
بدل – کائده badel e kaande فنی در کشتی بومی که با شال انجام شود
پاشا کلای اربابی paashaa kelaaye erbaabi از توابع دهستان اسفیورد شورآب ساری
کله خس وکا kele Khes vekaa پرنده ای بزرگ تر از سار که بال های سیاه رنگ دارد
جمشیر jemshir جمشید – نامی برای مردان
ریکن riken
خیبن Khiben زمین های صاف اطراف ده
هیلنگی hilangi ۱چوب چنگک دار ۲چوب لباسی گالش ها
بهل behel بگذار قرار بده
راه ره پدا هاکردن raa re pedaa haakordan ۱راه یافتن ۲از شیوه و راه و رسم کاری آگاه شدن
اسب – چرا asbe char نام مرتعی در آمل
تیر تفنگ هاکردن tir tefang haakordan ۱شلیک متوالی تفنگ – سر و صدای برخاسته از شلیک تفانگ ها

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۹۸۳
mod_vvisit_counterديروز۳۲۵۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۹۸۳
mod_vvisit_counterاين ماه۷۷۱۱۲
mod_vvisit_counterجمع۱۳۳۶۴۴۷۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني