مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
فو ایتن foo aayten فشار آوردن
کش کلا kosh kolaa
پتنیک تره petenik tare خورشتی که از یک نوع سبزی کوهی به نام پتنیک تهیه شود
دله بمرد dele bamerd جوجه ای که در حالت جنینی بمیرد
در ور dar var ۱برنده – رباینده ۲قاطع – کسی که کاری را به راحتی به پایان ...
پهنه سنگو pahne sangoo مرتعی در روستای الستان شهرستان علی آباد کتول
جیج لاجینگ jijje laajing جیرجیرک
لش – بزوئن lash bazooen ۱هموار کردن زمین شالی زار به آب بسته شده،توسط گاو یا اسبی ...
سب sob ۱بامداد – صبح ۲صبر
جیر بشین jir basheyan به طرف پایین رفتن
او – بدائن oo bedaaen او – بدائن
دم بییتن dam baiytan جلوگیری کردن – جلوی کسی یا چیزی را گرفتن
ازنی azni روستایی از دهستان چهاردانگه ی سورتچی ساری
آ سرد aa sard آه سرد
رده rodde رک راست گو
الخی چی elKhi chi ۱رام کننده ی اسب سرکش ۲نگهبان اسب های الخی
ون von بان،پسوند نگاهبانی
چر بویین cher baviyen ۱چیره شدن ۲بیماری و زخمی که بر انسان چیره شود و با درمان ...
لاچ وا laach vaa باز – گشوده
پاک سر paak sar خوشه بستن یکنواخت و کامل برنج در شالی زار
کندل دسته kandel daste ۱چوب نازک و بلندی که برای به هم زدن مواد داخلتلم به کار رود ...
هسری بشندنین hasri bashendeniyen گریه کردن – اشک ریختن
پهررو pahar roo سه روز دیگر به تعبیر مردم عباس آباد
ارگنا argenaa روستایی از دهستان گلیجان قشلاقی تنکابن
چر بردن chor borden پر وجین شدن زراعت و غیرسودمند شدن آن،که در این صورت احشام ...
شت ببین shet babeyan فاسد شدن – فاسد شدن تخم مرغ
قلاسر ghelaa sar نام قلعه ای قدیمی که ویرانه های آن بر یال کوهی در جنوب روستای ...
نون بن noon ben چانه ی خمیر
تندوره tandoore ۱آتشدان سماور ۲محلی برای خشک کردن برگ های توتون ۳گلخن حمام ...
غول ghool کر ناشنوا
پخل peKhel خار و خاشاک
سیا کلا مله seyaa kelaa male از توابع گنج افروز بابل
تمس tams گربه ماهی
آ aa علامت جمع مانند:آدم+آآدم ها
او پیس o pis ۱چوبی که آن را برای شکل دادن در آب بخیسانند ۲چیزی که از رطوبت ...
امردها amard haa از اقوام اولیه ی ساکن در تبرستان و مازندران که محل اسکانشان ...
تن گیج بزوئن tan gij bazoen احساس تنفر کردن
اتلنگ etlang نام مرتعی در کجور
الیک olik پرنده ای است که در کنار رودخانه زندگی کند
مه تهت me that از طرف من – از جانب من
پوچه شال pooche shaal از انواع گربه ی وحشی
سله سر sale sar مرتعی جنگلی در حومه ی نوشهر
گلپا gel paa گاو یا اسب با پاهای سفید و بدنی سیاه
بریم خنه berim Khene ۱بیرون از خانه – حیاط ۲داخل شدن و خارج گشتن از خانه به صورت ...
ناخش بویین naaKhesh baviyen بیمار شدن
لبی labi دیگ
پیش پیشه pish pishe هذیان
پیش تر سالا pishter saalaa سال های پیش
بچا bechaa سرد – خنک
شت shat تارهای نازک پوست توت

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۶۷۸
mod_vvisit_counterديروز۸۰۲۰
mod_vvisit_counterاين هفته۲۰۰۴۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۶۸۵۷۶
mod_vvisit_counterجمع۱۴۵۹۴۰۷۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني