مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
شور بردن shoor borden کوتاه شدن – کوتاه و تنگ شدن لباس پس از شستن آب رفتن
خمیر لاک Khamir laak لاوک خمیر گیری
زالک zaalek ترشی بادمجان
غل ناهار ghal naahaar غذای حوالی ساعت ده صبح،چاشتغذای پیش از نهار
د چله de chelle دوشاخه
ورکته گوش var kate goosh نوعی سبزی صحراییی که خوراکی است
سماخت semaaKht ۱قیافه – ظاهر ۲ادا – شکلک
کفتر قمبلی kaftar ghombeli کبوتر صحرایی
بریم – ور berim var ۱بیرون از خانه ۲اسبی که در خرمن گاه در مدار بیرونی خرمن می ...
بیشل bishel ۱جلگه ای در مسیر راهپیش آواز که طوایفاوزیج(ساکن و اهل اوز)و ...
اتی کو etiko آنطور که همانطورکه
لشه واش lashe vaash علف هرزی در مناطق ییلاقی لاریجان آمل
شلمی shalemi از توابع میان دورود شهرستان ساری
دس دوس das davas دست بسته
کانده کندی kaande kandi آباد کردن زمین و ریشه کنی درختان
ونوش vanoosh ۱نام روستایی در دهستان کلرودپی نوشهر ۲روستایی در منطقه ...
پرتاس pertaas ۱خار و خاشاک موجود در زمین یا هرجایی دیگر ۲فوران
پلغ پلغ هکردن pologh pologh hekorden برخاستن کف و حباب از آب جوشان
لفتیکا laftikaa ۱دیگ کوچک ۲کاسه
اوزی کرون oozi karoon ۱شنا کنان – آب تنی کنان ۲محل آب تنی
کال کوت kaal koot ۱انباشته شده ۲خربزه های نارس روی هم چیده شده
اشکلو مار بازی oshkoloo maar bazi بازی الک دولک
لخه leKhe ۱مندرس – کهنه ۲زن هرزه
لاپ هکاردن laap hekaarden بریدن – دو نیم کردن
رخ رو بییتن reKhe roo baiyten پیوسته در حرکت بودن
لیگاه ligaa از توابع گلیجان ییلاقی ساری
هیریز hiriz ۱جوانه ی درخت ۲شاخه ی تازه روییده
گو به گو go be go ۱وارد کردن گاوها به مزرعه ی پنبه قبل از برداشت ۲ازدواجی ...
ورگ کوه verg kooh دره ای در اطراف روستای نیمور نوشهر
کو ko یکی از فنون کشتی گیله مردی که اجرای آن با پا صورت گیرد
چچی chachchi سوداگر – بازرگان خرده پای و دوره گرد
سنج و ساراج هکاردن senjo saaraj hekaarden تاراج کردن – غارت کردن
جن کلی jenne keli نام قسمتی از زمین های کشاورزی دشت سر آمل
دسره de sare دو طرفه – دو جانبه – دوسره
خیک Khik خیک – پوست گوسفند یا بز که پنیر و کره در آن نگه دارند
نوبه nowbe نوبت
ال تا ale taa ریسمانی متصل به ال چو که از ابزارهای گاوآهن است
ودد vaded غده ی چربی
چین chin ۱برداشت هر دور محصول ۲چین و چروک لباس
جان – گیر jaan gir ۱آزار دهنده – زورگو
اشتر eshter شتر
اسبیار esbiyaar نام مرتعی در ولوپی سوادکوه
نسق nasegh ۱کشتزار شالی ۲زمین را شخم زدن و استراحت دادن تا دوباره نیروی ...
یک جگا yak jegaa ۱یک جا ۲دور هم
جیکته jikkete جریکه
بشکن beshken بشکن – خردکن
پرسا peressaa ایستاده
سیه seya پوشش سقف خانه
مهدیان mahdyaan ۱طایفه ای در بالا جاده ی کردکوی ۲از شاعران مازندرانی سرا ...
پشو چو pesho choo چوب به زن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۰۱۶
mod_vvisit_counterديروز۳۴۰۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۵۶۵۴
mod_vvisit_counterاين ماه۶۳۵۷۸
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۰۲۰۱۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني