مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دهجر dehjer از توابع بندپی بابل
جز وشته joz veshte نهال گردو
شرت بزان shert bezaan صدای ریختن ناگهانی آب از ظرف و از بلندی
سز بروتن soz barooten پیش فروش کردن محصول قبل از به بار نشستن آن
دس خاخر das KhaaKher خواهر خوانده
سینا سر sinaa sar مرتعی جنگلی در حومه ی نوشهر
گادا گادا gaadaa تحریف خدا – خدا واژه ای است که هنگام بازی با کودکان به کار ...
دجو بجو dajo bajo ۱درگیری درگیری لفظی ۲به هم پریدن سگ ها
جوجو joojoo ۱پستان زن ۲نوک پستان
خرش Kheresh ۱خورشت ۲حاشیه – کناره ی باریک هر چیز به ویژه زمین و پارچه ...
جیر دئن jir daen
ماسره maa sare ۱مهتاب ۲هنگام بیرون آمدن مهتاب
برمه – زاری berme zaari
مرده – جان merde jaan نیمه جان
خارمبه khaarembe ۱بیماری خوره که مسری است ۲جذام
سنه senne ۱سفت سخت ۲پشگل
دس سفت das seft خسیس – فرومایه
غار دبه ghaar dabbe برآمدگی آماس
را بمان raa bomaan ۱مدارا کردن ۲راه آمدن
چنگل ماست changel maast
اونی oo ney ۱نی ای که داخل آب روید
سرما sermaa سردی – سرما
سنبور sanboor کند مخالف تیز
جره زین jareh zine ابزار آهنین و سوراخ دار که در جوی آب گذارند تا خس و خاشاک ...
ریک هچیین rik hechiyen نشان دادن دندان از سرخشم
بسندان bosendaan پاره کن
آب خردن aab Khordan آب آشامیدنینک:بخاردن ا
تک په teke pe دهان – لب – اطراف دهان
په گسی pe gesi پس گردنی
تش پشتی tash poshti کنده ای بزرگ که در پشت آتش قرار دهند
بتنیین bateniyen تنیدن – مقدمات پارچه بافی نستی را با تنیدن های اولیه آغاز ...
خور هایتن Khaverhaayten پرسیدن
الیت elit روستایی در کوهستان شرق – کلارستاق چالوس
ورکا varekaa بره ی یک ساله
لپر lappar سنگ پهن
زرده zarde زرد رنگ
دب چوم dab choom ۱چانه کج ۲صورت ناهنجار و ترسناک
سب سر sab sar ۱بیرون از خانه ۲داخل و خارج شدن به صورت متوالی
کزرک kazerek میوه ی کوچک و سفت
جفری jaferi نام سبزی خوردنی که در فارسی دینارویه گویند – سبزی جعفری ...
پلنگ اشکن palang eshken فنی در کشتی بومی لوچو
زوان درازی zevaan deraazi پرحرفی کردن و از حد خود تجاوز کردن
چک سر هنیشتن chak sar henishten بر روی پا نشستن – چمباتمه زدن
جغ جغه jegh jeghe جیغ و داد – فریاد و شیون
تیرنگ سی tireng si روستایی از توابع بندپی بابل
زغ zegh تنگ – سخت – روز تنگ دستی
دمردان damerdaan خاموش کردن – چراغ را خاموش کن
بینه هکردن bine hekorden بینه هکردن
تیکا tikaa از نام های گاو
افتو afto آفتاب

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۴۱
mod_vvisit_counterديروز۶۹۶۰
mod_vvisit_counterاين هفته۷۱۰۱
mod_vvisit_counterاين ماه۱۱۵۴۹۰
mod_vvisit_counterجمع۱۵۱۸۵۷۹۴

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني