مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دل بخاهی del beKhaahi از روی میل
اسب تاجنی هاکردن asb taajeni haakerdan اسب دواندن
غاره ghaare غرش
چفت اشکل cheft eshkel کسی که ساق پاهای او از هم فاصله داشته باشد – پاهای ناموزون ...
شش shesh ۱رودخانه ای که در اثر گرما خشک شود ۲جگر سفید – شش ۳از بیماری ...
بشا boshaa ۱گشاد ۲باز و رها شده ۳باز شده،گره باز شده
تسبی tasbi تسبیح
بق bogh بخور
سیوتیل seyotil گل سیاه – این واژه گاه در مقام توهین و نفرین به افراد سیه ...
کج لاس kaj laas حالت کششی و انعطاف پیله ی ابریشم
ریش بییتن rish bayiten برانگیخته شدن با شنیدن حرفی یا دیدن چیزی
مین mayyen معین – تعیین شده – مقرر
سهل بویئن sahl baveyan تلخ و فاسد شدن میوه و غذا
پشت شه peshte she ۱نهر کوچکی در اطراف خانه برای هدایت آب شیراوانی ۲مجموع چند ...
چالس chaales نام بومی شهرستان چالوس
سرتپخ sar tapoKh سکندری – برخورد با پا یا مانعی که سبب زمین خوردن شخص گردد ...
بنه کنار bene kaar از دهستان دابوی شمالی شهرستان آمل
کتیر katir لب بالا و پایین
کین کل kin kal پرچینی که به گرد آغل ساخت شود
بیابو biaabo رفت و آمد – آمد و شد
بشم bashm ۱تحول یافته ی واژه ی بژم به معنای گردنه و یال کوه ۲پرجست ...
بنگ هایتن beng haayten بلند کردن
سیر سیریکه sir sirike خرده آتش که از ذغال یا چوب در حال سوختن جدا گردد و به هوا ...
بلرزنین balerzenniyen به لرزه درآوردن
اون – درمه oon darme از آن طرف – آن طرف
زره ترکان zare tarkaan زهره ترک
تومجار to mjaar محل پرورش بذر نشای برنج
درزپوش darz poosh زوار فلزی یا تخته ای
تلکو tallekoo غوزه ی نارس پنبه
این تر inatar این قسمت – این طرف
لپر زمین laper zamin زمینی که تخت و صاف باشد
تیل هاشی til haashi آغشته به گل و لای و لجن
ننه کلان nane kelaan جده – مادر بزرگ مادری
تیله نو tile no از توابع کلباد بهشهر
پریجن parijen ۱غنچه ی گل ۲الک – صافی ۳پنبه ای که در حال بارآوری شکوفه بستن ...
ادش adesh ۱همنام ۲برادر
کرو karoo ۱جایگاه سر پوشیده ی بره ۲آهسته
پراخنی یال peraa Kheniyaal از ارتفاعات ولوپی سوادکوه
ارغم – بازی arghem baazi از انواع بازی که با گردو انجام شود
پشتول peshtool آب دزدک
زنگیون zangiyoon از توابع ولوپی قائم شهر
لمه سو lame soo نمدمال
قوزک ghozek مرتعی در جنوب اسبوکلای لفور سوادکوه
ارغن – پرغن arghen parghen ۱مندس کهنه ۲بی خاصیت – بی ارزش
وزوار vezvaar مرتعی از توابع شهرستان بندرگز
بالا اشتوج baalaa eshtooj از توابع دهستان دوهزار تنکابن
شیر دسمال هکاردن shir dasmaal hekaarden کشیدن دستمال تر بر چیزی برای زدودن گرد و خاک
پرپری par pari ۱پروانه ۲جلیقه ی دامن ۳بسیار نازک و شکننده
حقانی haghghaani از آوازهای مازندرانی است که بر گرفته از موسیقی آییینی و ...
بلبلک bolbolak پروانه

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۴۱
mod_vvisit_counterديروز۱۷۵۴
mod_vvisit_counterاين هفته۲۳۹۵
mod_vvisit_counterاين ماه۲۹۹۴۸
mod_vvisit_counterجمع۱۱۶۰۰۶۲۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني