مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کپالینگه kopaa linge پایه ی ضخیم و ستبر کوپا که درگذشته فقط از چوب ساخته می شد ...
تا بخاردن taa beKhaarden ۱تاخوردن ۲خمیدگی و خم شدن ۳چین خوردن
لاکچه laakche ظرف کوچک – کاسه ی کوچک چوبی
بورد بیارد baverd biyaard ۱جنی شده ۲بسیار زشت(بعضی کودکان که از نظر وراثت و علل ژنتیک ...
چمبر خیار chambar Khiyaar خیار بزرگ
مره more نوعی سبزی صحرایی که خاصیت دارویی دارد
کل وهر kalveher فضای میان دو خط شخم زده
لیت و لچار هکاردن lit o lechar hekaarden ۱له کردن ۲مچاله کردن
نون جا noon jaa ظرفی که در آن نان قرار دهند
فردای کار ferdaaye kaar کنایه از عاقبت کار پایان ماجرا
کالوک kaalook میوه ی نارس
چفسن shafessen میک زدن – مکیدن
پس غل pas ghel دبه در آوردن – پشیمان شدن
مر mer نتیجه ی اقدام ناشیانه و عمل نادرست
تمیزکش خانه tamiz kash Khaane اتاقکی در حمام عمومی که داروی نظافت را در آن جا به بدن مالند ...
کاس کچه kaas kache ظروف و لوازم آشپزخانه
کپل رس kappele res مسافتی حدود پنجاه متر مربع
تل هرهایته tal herhaayte کنایه از:پایین آمدن شکم هنگام آبستنی یا بزرگ شدن شکم
چپریک chaprik اندک کم تکه ی کوچک
میان کو محله meyaan koo mehalle از توابع خرم آباد تنکابن
او لش o lesh جلبک روی آب
تخته روگیر taKhte roogir نوعی روتختی که بر روی آن گل دوزی می شد
سرا saraa ۱دشت – صحرا ۲کشت زار
دمخت اولی damKhetooli ۱تودار رازدار ۲مرموز
کاتک kaatek ۱کتک ۲چماق
زیار کلا ziyaar kelaa ۱از توابع کیاکلای قائم شهر ۲از توابع دابوی جنوبی بخش مرکزی ...
پیر گرد کو pir gerd e koo کوهی در ارتفاعات جنوبی گرگان به ارتفاع ۳۲۰۴متر
پر سر بوردن par sar boordan ۱برای پرچین نمودن مرز چراگاه اقدام نمودن ۲از خانه بیرون ...
سرتاق sartaagh ۱روستایی از توابع بندرگز ۲تاق بالایی
ده سر کتن de sar keten ۱دو به هم زن – آشوب گر ۲نام سازی محلی – نقاره
اسبه اسبه هاکردن esbe esbe haakerdan ۱متمایل به سفیدی ۲نمایان شدن جسمی که بواسطه ی دوری راه قابل ...
کاند kaand ۱کند – در برابر تیز ۲سقف دهان –کام
مالنگا maalengaa ایستگاه موقتی گوسفندان در مراتع
سم کش کلفت sem kashe koloft چوبی به ضخامت ده در دوازده سانتیمتر که از وسط ساختمان در ...
قرق gheregh یکی از دهستان های بخش مرکزی شهرستان آمل
اتا پوس atta poos ۱واحد مقدار جهت غذا ۲مجازا به معنی:نزدیکی جنسی ۳مجازا به ...
برجی barji ۱بره ی خال خالی سیاه و سفید ۲حیوان خال خالی ۳آبله رو
حرف هیتن harf haytan کسی را به حرف کشاندن – کسی را سخنی سرگرم کردن
شره shere شیهه ی اسب
کمانچه kamaanche نوعی ساز که بومی آن دارای سه سیم است
کوریک هایتن koorik haayten ۱چشم ها را بستن،پلک زدن ۲اغماض،نادیده گرفتن
پاک رس paak res اماده ی دروگشتن کشت برنج و رسیدن کامل محصول
غشه غشه ghashshe ghashshe قاه قاه قاه قاه خندیدن
گنده جارو gande jaaroo نوعی علف هرز شبیه درمنه یا گندواش
شلوار پسون shelvaar pessoon لیفه ی شلوار که گاهی برخی چیزها در آن گذارند
شست کلا shast kelaa نام مکان و رودخانه ای که از ارتفاع ۱۹۰۰ متری کوه های قل بلاع ...
پلا بپتن pelaa bapeten برنج پختن
قرار gheraar ۱آرامش – تاب و توان ۲کارگر قراردادی سالیانه که اربابان ...
دل دنشه del daneshe دل پسند – مورد پسند
جاوسه javesse

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۸۶۶
mod_vvisit_counterديروز۶۷۱۵
mod_vvisit_counterاين هفته۳۹۲۵۶
mod_vvisit_counterاين ماه۱۴۷۶۴۵
mod_vvisit_counterجمع۱۵۲۱۷۹۴۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني