مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
لش losh ۱در آغل و مزرعه که از شاخه ی درخت ساخته شود ۲نوعی پارچه ی ...
پی تر peyter ۱کنار ۲عقب تر
ترت tert ۱ترد شکننده ۲نرم
آ برا aa beraa ۱ای برادر ۲از اصوات در مقام تعجب و یا افسوس
شیتن کلی shaytan koli لانه ی شیطان
مرده – شور merde shor مرده شوی – شوینده ی اموات
نمزت nomzat نامزد
نسوم لبی nessoom labi نام مرتعی در آمل
دل پر del per رنجیده
سرتاش sar taash
دره چکلی dare chekeli نوک دهره
توک توکی took tooki فرد بی ثبات و کم مایه
چره cha re از توابع دهستان بابل کنار واقع در منطقه ی بابل
لاج دهون laaj dehoon ۱دهن گشاد ۲هر چیز سرباز
گولا goolaa چادر بزرگ
گلی هاکردن geli haakerden جدا کردن – سوا نمودن
بزلی bezeli ۱دره ای در منطقه هزارجریب بهشهر ۲چشمه ای در روستای یخکش ...
کاس خرنه kaas Kharne نوعی توهین است
تیم و تال tim o taal تخم و تبار
راهی هاکن raahi haaken روانه کن
حقنه haghene از روی تمسخر به آدم کوتاه قد گویند
کاب kaab ۱پاشنه ی پا و کفش ۲فنی در کشتی محلی لوچو
رزه مالی reze maali از نغمات مراسمی
پرچین parchin پرچیم
رکاج rekaaj نام قسمتی از زمین های کشاورزی دهستان دشت سر آمل
سایه کل saayye kel سایه
تنجن tanjan پوشش تن – لباس
چاره هاکردن chaare haakerden چاره چویی کردن – ارائه ی راه کار
دسور هدائن dassoor hedaaen دستور دادن
دب کالی deb kaali ۱نوعی غاز ۲لانه ی دیو ۳چاه و شکاف فراخ
دست دنگوئن dast dengoen ۱آلت دست قرار دادن ۲مسخره کردن،سر به سر گذاشتن
سیوکر siyoo ker گوسفند سیاه
شهر ساجه shahre saaje جارویی از شاخه های نازک شمشاد
جل ترش jel teresh تکه ی پارچه – پارچه های بریده شده
شمشکه shemeshke تخمه ی آفتابگردان
کشته گرد keshte gerd دایره ای به قطر یک کشت یا نزدیک به دو متر
زوار در برده zevaar dar borde از کار افتاده
تغاله teghaale حلقه ای چوبی یا فلزی که در طناب کشی استفاده کنند
بهرکر bahr ker دیگ بزرگ مسی یا مفرغی
چمبلی خیار chambeli Kheyaar خیار بزرگ – خیار چنبر
گاگور gaagor نوعی شیپور که از پوست درختان تهیه شده و جهت خبررسانی مورد ...
هپوک hapok ۱باد کرده – متورم ۲بادکنک شکم ماهی
ضرب zarb ۱زور ۲شدت ۳آسیب
بدکانیین bad kaaniyen ۱زدن ۲کوبیدن ۳اخته کردن
بگرسن bageressen ۱گردیدن – گشتن ۲جستجو کردن
بساتن besaaten ۱ساختن – درست کردن۲سازش داشتن – کنار آمدن ۳آرایش کردن
پیرزن پیرزنی piraen pirzeney از انواع بازی بومی در تنکابن
کاله kaale توله – توله ی برخی جانوران
چف chaf ورم – آماس
ته – سه tese برای تو

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶
mod_vvisit_counterديروز۳۴۱۳
mod_vvisit_counterاين هفته۶
mod_vvisit_counterاين ماه۷۸۰۴۹
mod_vvisit_counterجمع۱۱۹۲۴۲۰۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني