مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کف تراش kaf teraash نوعی از داس که برای تراشیدن سم چارپایان مورد استفاده قرار ...
کچ پی kach pey ۱گرفتگی ماهیچه ای ۲خشک شدن به مانند درخت ۳بستن یک دست و یک ...
بسوجند basoojend بسوزان
دم هدائن dem hedaaen ۱دور ریختن ۲پرت کردن
سز خال soze Khaal برگ سبز درختان جنگلی که خوراک دام است
عالی کیا سلطان aali keyaa soltaan بنایی چهارگوش با بامی سفالی در منطقه ی آمل
سرتو sartoo ۱سرزنش – شماتت ۲تاب دادن سر ۳تکان دادن آرام ماست برای روغن ...
سک سبیل sek sebil
تک تیم take tim بذر سبزی
بکسن bakossan خاریدن
هنگز hengez ۱خشم ۲حمله ۳موجب – سبب – انگیزه ۴وادار
صور هاکردن savrhaakerden انجام دادن
بن – بییتن ban baiten ۱اصابت کردن ۲به هدف خوردن ۳شالوده ریختن
دجل ازار dejel ezaar از توابع بندپی بابل
ایاردن eyaarden آوردن
دس پچ das pech ۱گونه ای علف ۲دست پخت
دمور بکشیین domoor bakeshiyen ۱حرف زدن ۲دم زدن ۳ناله کردن
قیل غزل ghil ghazel اسبی به رنگ سیاه و سفید
کائی کائی kaaei kaaei ۱به شوخی – از سر تفنن ۲غذا را با میلی خوردن
وروشه varooshe پناهگاه احشام درمراتع به هنگام برف و باران
لی li از غارهای اطراف رودخانه ی مهربان نکا و بهشهر
سهل sahl تلخ مزه – هر ماده ی غذایی که طعم و مزه ی آن از حالت اولیه ...
نوکجار nookjaar از توابع دهستان بابل کنار بابل
سک لو sake low پارس سگ
بدوتن badooten دوختن
پاجنگ paajang ۱بز بزرگ نر که یک بار پشم آن را چیده باشند ۲بز نر قوی و پیشاهنگ ...
سرج پشت sarje posht از توابع دهستان دوهزار تنکابن
هکواک hekooaak سکسکه
خشک Kheshk خشک
جزوی jozvi جزیی
په در په pe dar pe ۱پی در پی – متوالی ۲دردی که پس از دردی پدید آید
پلی – دار pali daar چاق و فربه
هوس hoos ۱جدا ۲دور
دو دکتن do daketen ۱دویدن ۲به دو افتادن ۳آغاز به دویدن کردن
خال قلی Khaal gheli پسرخاله
لز بخاردن lez baKhaardan سر خوردن
پس پسی بشین pas pasi basheyen عقب عقب رفتن – به پشت گام برداشتن
خدداری Khed daari خودداری – شکیبایی
قلی ولی gheli veli ۱وسوسه ۲نگرانی ۳اشتیاق – هوس
شوته کون shootekoon آدم اسهالی
مازی گاسر maazi gaasar ۱نام محدوده ای زراعی در دهکده ی چارز کلارآباد ۲مرتعی شاداب ...
مجامرز mejaamarz مرز و معبر تنگی در مزارع که مخصوص رفت و آمد است
کپون koppoon شانه برجسته ی گاو
نیم خاشک nim Khaashk نیمه خشک
اکه ake یک دانه
گیله کلا gile kelaa از توابع اسفیورد شوراب ساری
خروار Khervaar دو یا چهارلنگه بار بار خر یا اسب – واحد وزن برابر یکصدو بیست ...
آرم aarom آرام آهسته
هرزه بند harze band ۱تخته ای به کلفتی ۲۱۰ سانتی متر و به بلندی تقریبی یک متر ...
پر رنگ perrang پر رنگ

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۸۹
mod_vvisit_counterديروز۳۷۶۰
mod_vvisit_counterاين هفته۱۴۶۰۱
mod_vvisit_counterاين ماه۵۵۰۰۰
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۹۴۲۶۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني