مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
گلکی geleki گیلکیزبان مردم گیلان که به خطا تبری زبان ها را نیز با همین ...
دجین dejin انتخاب کردن
حرمه او herme o آب سرزیر برکه ها و آب بندها که به صورت سیلاب جاری شود
مچول machool کودن – احمق دیوانه
گوک کشت gook kesht ریسمانی که با آن گوساله را به پای گاو بندند تا هنگام دوشیدن ...
بیمت biyomet ۱عادت کرده – انس گرفته ۲دست آموز تعلیم دیده ۳این واژه بدوا ...
اشکنجه eshkenje سکسکه
پل pel نام دهکده ای در کوهستان واقع درحوزه ی شهرستان نور
لوئیر lo ir مرز و سامان زمین صاف منتهی به شیب تند
جاج بکاردن jaaj bakaarden ۱موی بر اندام راست شدن در اثر خشم یا ترس ۲نسبت خشم حیوانی ...
خر تمبه Khertembe خیلی چاق
وجل vajel
لکم لکم بزئن lekom lekom bazoen ۱برخورد موج به صخره و دیواره ی ساخل ۲مواج شدن
لال پتی laal peti الکن – لال
بنه bene بن بنه
هوف hoof ۱از اصوات تعجب و ناباوری ۲مکیدن
کرچ kerch ۱ماکیان کرچ ۲زمین سفت
کژدم kazhdem کژدم
خرس پوس Kherse poos پوست خرس
ده پیچ dah pich بز ده ساله
تب دچه له tab de chele از انواع بازی های بومی استوسایل بازی:سه چوب دو شاخ به طول ...
دجل ازار dejel ezaar از توابع بندپی بابل
ر رک ro rek ۱چیزهای ریزخانه ۲اثاثیه ی خرد و ریز خانه
الوار – یک – دانگه elvaar yek daange روستایی از دهستان سدن غربی کردکوی که در شمال بالاجاده قرار ...
مزرا mezraa مزرعه
بته – شلوار bote shelvaar عریان – شلوار کنده
لک لک lek lek ۱اندک اندک – کم کم – ۲نوعی راه رفتن اسب
الوک alook شراره – جرقه ی آتش – شعله ی آتش
کن ken کند،که وسیله ی ماهیگیری است
براندن braanden راندن
چش بزوئن chesh bazoen ۱منتظر ماندن ۲چشمک زدن – اشاره با چشم ۳حساب بردن ۴تحریک ...
تال لگند taal lagend تشت برنجی – لگن برنجی
ساری وا saarivaa جریان هوا – باد آرام
اخه – پف aKhe pof ۱غرولند ۲لاف بی جا
چکل بزوئن chekel bazooen پاشاندن خاک به وسیله ی مرغ ۲جستجو کردن
سنجه senje سنجد
خط بازی Khat baazi ۱خط بازی ۲لی لی بازی
کئی قلیان kaei ghaylaan کدو قلیانی
ته وسته te veste برای تو – مال تو
اوشیب ooshib از دهات بارفروش بابل
سه آ seaa زمین فاقد درخت
بنش مول benesh mool کنایه از:آدم حقه باز
دوره کاردن dore kaarden محاصره کردن
دم دم بزئن dem dem bazoen ۱نفس نفس زدن ۲تملق کسی را گفتن ۳به دنبال کسی راه افتادن
هالکی haaleki گوسفند تازه زاییده
اش چنگ ash chang ۱پیاله ی چوبی که آن را برای برداشتن ماست از تغار به کار برند ...
یه – تپو ye teppoo ۱مقدار کمی – اندکی ۲روستایی در قائم شهر ۳روستایی از نرم ...
پشته peshte ۱پشت سر ۲راه پشتی ۳بی راهه
مچک سما mecheksomaa صدای بشکن زدن
اتا بند atta band اتا+بند،بخش کردن آواز،در ناظم الاطبا بند به معنی گره ی نی،در ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۱۷
mod_vvisit_counterديروز۲۴۲۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۱۸۹۱
mod_vvisit_counterاين ماه۴۱۱۹۸
mod_vvisit_counterجمع۱۱۶۱۱۸۷۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني