مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
تو هکردن to hakerden ۱ورم نمودن ۲درد داشتن ۳تب کردن
پلا که تک pelaa ke tak مقداری از برنج(کته) که در مشت جای می شود
هیلنگی hilangi ۱چوب چنگک دار ۲چوب لباسی گالش ها
نشون هاکردن noshon haakordan ۱چیزی را موردنظر قرار دادن ۲برگزیدن همسر
عراقات eraaghaat مناطق البرز جنوبی و کلیه ی سرزمین های خشک فلات ایران – در ...
راد بزان raad bezaan ۱مانند باد در رفتن ۱از کار شانه خالی کردن
بغ هادائن begh haadaaan بخار دادن – بخور دادن سر و صورت به منظور درمان بعضی بیماری ...
قلا انگتن ghelaa angetan فرصت گیر آوردن – وقت مناسب پیدا کردن
سجل sejel شناسنامه
دنبال ترک denbaal terek ۱چندی بعد ۲کمی عقب تر
سرخ هاکردن serKh haakordan ۱سرخ کردن – برشته کردن
سر مسی sar massi جدی نگرفتن کار
چل chel ۱تکان – تکان ناگهانی ۲هول و هراس – دلهره ۳روغن حیوانات ...
توتانه toottaane توت
پلوار pelvaar پروار چاق فربه حیوانی که آن را برای ذبح چاق کنند
اخیک aKhik نوعی مارمولک
بکشیین bakshiyan ۱رگ به رگ شدن ۳ضرب دیدگی – گرفتگی عضله ۳تحمل کردن
میناک minaak از توابع اوزرود پایین نور
غرت و پرت ghert o pert ۱آت و آشغال ۲درهم و برهم
انجم anjem مرتعی در کجور
او میس oomis جلبک روی آب
افن دره afen dare نوعی داس دسته بلند – دهره
شیرکنف shir kanaf از انواع کنف که به علت پوست سفیدش به این نام شهرت یافته است ...
شاوزیر shaa vazir ۱استخوان کوچک و چهارگوش مفاصل گوسفند – قاب ۲قاب بازی
بنمه baneme نشان بده
قر ghar تاول
بزممیج bez mamij ۱نوعی گیاه از تیره ی سرخس ۲پشگل بز
په کل –بوردن pe kel boorden تعقیب کردن
چره دکتن chare daketan ۱شیوع بیماری جذام ۲نوعی نفرین
پلی نشین pali nashin همیشه همراه – یار و یاور
فرتاس بزئن fertaas bazoen فواره زدن
کاته بکشیین kaate bakshiyen بچه زایی حیوان
اوییه aviye سبزی خودرو و معطر که استعمال غذایی دارد
مینجاق minjaagh سوزن ته گرد
میس زنون mis zanoon ۱ضربه زدن معمول با دست ۲گام بلند برداشتن
سرک بزوئن sarek bazoen سرکشی کردن
باج کاک baaj kaak ملخ
لمچه lemche غذای غیر مأکول در اثر ماندن یا کپک زدن
یخمه yoKhme لاغر
پرهز parhez پرهیز
سفیانی sefyaani بیمار غشی
زواردشت zevaar dasht رودخانه ای که از ارتفاع سیصدمتری دامنه های کوه البرز سرچشمه ...
دکان dakaan ۱بریز جاکن ۲اقدام کن ۳امر به عمل مقاربت
آروس جل aaroos jel پارچه ی دم قیچی – پرت پارچه در خیاطی
ببران babraan نامی برای سگ گله
فرام لاک feraam laak از دهستان سجارود بابل
زرشک چال zereshk chaal منطقه ای در پشت ییلاق درازنو در شهرستان کردکوی
آب کناری aab kenaari نوعی برنج خزری
ارتا aretaa پاک
چو دستی choo dasti چوب دستی از درختل که دود خورده و روغن اندود شده باشد

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۷۴۴۲
mod_vvisit_counterديروز۸۱۴۶
mod_vvisit_counterاين هفته۲۳۵۲۴
mod_vvisit_counterاين ماه۱۲۵۸۶۳
mod_vvisit_counterجمع۱۵۵۸۰۱۲۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني