مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
تنگه دنگئن tange dengoan کسی را در تنگنا و دردسر قرار دادن
دشمن deshmen دشمن
ناکک بزوئن naakak bazooan هق هق کردن – سکسکه ی پس از گریه – ناز گریه
شاب بزئن shaab bazoen قدم زدن – گام برداشتن
خی لاش Khi laash لاشه ی خوک
سور sever مقاوم – محکم – استوار
را زنی raa zani ۱رایزنی – رای کسی را زدن ۳رهزنی
پیش پرشو pish par sho سه شب قبل
بهین behin بخر خریدکن
پئیز ما paeize maa هنگام پاییز
زام zaam زایمان
نیم تراش nim teraash ۱تراشیدن مقدماتی جهت حمل وسایل چوبی ۲کار نیمه تمام ۳وسایل ...
کفتل کاردن kaftel kaarden پرتاب کردن
ماندی محله maandi mahle از توابع گیل خواران قائم شهر
کله – بزوئن kalle bazooan ۱پرچانگی کردن ۲برای تعلیم کسی کوشش فراوان به خرج دادن – ...
یک دیم yek dim ۱حالتی از خفتن و دراز کشیدن ۲به پهلو خوابیدن
گسن دخان gosen doKhaan اصل واژه گیلی استاز تکه های سازی و آوازی معمول در غرب مازندران ...
پوته poote قطعه ای از مغز خشک چوب
تپه زا tape zaa نوع ماهی کوچک و پهن در آب بندان ها
ا گل o gal موشی که کنار آب زندگی کند
کاتا دمباله kaataa dembaale کوتاه – دم بریده
کرسی karsi نام دهکده ای از تترستاق واقع در منطقه ی نور
مجمع سندلی majma sandali از انواع بازی ها ونمایش هایی که بندبازان بر روی طناب بندبازی ...
شر دوستن sher davesten سرودن شعر
نازیر naazir سازیر نرم
متکاچه matkaache بالشتک بالشت کوچک
بلوتک baloo tek ۱دهنه ی بلو ۲وجین کردن سرسری و بی مسئولیت در پنبه زار
چک دکتن chek daketen ۱برخاستن صدای خفیف و کنایه از:اتفاق افتادن
چکن ولو chakan volo شکلک در آوردن
آرینه دار aarinedaar آیینه دار که پیشاپیش عروی حرکت کند
پس پسی بردن pas pasi borden به عقب رفتن – به پشت گام گذاشتن
جف سیرک jef sirak سیر کوهی که در پلو و بورانی به کار رود
چوب پا choob paa
غور غورو ghoor ghooroo غوزک پا
دار دکاشت daar dekaasht از توابع دهستان بالاتجن قائم شهر
دزک dezek دیگ کوچک
براور beraaver ۱روبرو،مقابل ۲از پهلو
زاغ زن zaagh zan ۱چشم چران ۲بی شرم – بی آزرم
غلاج ghelaaj ۱گره ۲نامی برای سگ
بنه واز bene vaaz ۱پرورش طیور و دام ۲گاو یا گوسفند را به صورت شراکت به کسی ...
پس چال pas chaal دستگاه بافندگی
چش پاک chesh paak کسی که نگاه شهوانی به جنس مخالف نداشته باشد
روجین ۱روزنه – پنجره ی کوچک برای روشنایی اتاق ۲اشکوب
هاگیز واگیز هکاردن haagiz vaagiz hekaarden چشیدن و مزه مزه کردن
گز هکاردن gaz haakerdan ۱اندازه گیری پارچه یا هر طول دیگر
تمش tamesh تمشک – درختچه ای خاردار که نام علمی آن idaeoos r caesioos rooboos می ...
پر خو per Kho پرخواب
تبخاله tabKhaale تبخال
ولم velem از توابع یخکش بهشهر
گسبند gosband گوسفند

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۹۹۱
mod_vvisit_counterديروز۶۸۲۶
mod_vvisit_counterاين هفته۳۴۱۶۸
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۵۶۱۶
mod_vvisit_counterجمع۱۵۸۳۶۰۴۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني