مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بهلم bahlem خاکستر آتش که به هوا خیزد – خاکستر سبک
منجول manjool کرم کلفت درون کاسه ی سر گوسفند نر یا درون کنده ی پوسیده ی ...
پج paj ۱آماده کردن زمین ۲نوعی جوانه ۳کلوخ شالی زار
دلایتی delaayti با میل – دلخواه
کیلر kilar روستایی در کلاردشت واقع در منطقه ی چالوس
پایین کال نوچشمه paayin kaal no cheshme چشمه ای در شمال شرقی درازنو در منطقه ی شهرستان کردکوی
سیاچو siyaa choo نام گیاهی است
چسنه chesene چسنه
دسی – خراس dassi Kheraas نوعی اهرم
موس موسی moos moosi لواط همجنس بازی مردان
بسسته boseste ۱پاره پاره شده ۲معنی خستگی بیش از حد
هرسی harsi نام قلعه ای در ناحیه ی دشت کلاردشت
ستی sati ۱آلو سنگک ۲آلو سیاه ۳پرنده ای کوچک
کر کری ker keri انگشت کوچک دست
تلی شیش tali shish نوعی جارو از شاخه های خاردار که از سرشاخه های انار درست شود ...
پیچش pichesh شکم درد – درد شکم مربوط به امعا و احشا
هشتاک hashtaak ۱بازی با سنگ ۲کسی که خود را همیشه محق بداند
رگل rogal گذر محل عبور
فرام په feraam pe کسی که گاوهای بدون گوساله را در محل دیگری نگهداری کند
دو دکتن do daketen ۱دویدن ۲به دو افتادن ۳آغاز به دویدن کردن
ورک شیر varek shir نوعی سبزی که شیره ی آن را در شیر گاو و گوسفند ریزند و از آن ...
اهیا قچ ahyaa ghaj نوعی آب چلیک درشت جثه و سریع پرواز
سرپا بداشتن sar paabedaashtan متوقف نمودن – مجبور به توقف کردن
روجن rujen ۱پنجره ۲روزنه
ورس veres طنابی به طول تقریبی یک و نیم متر که از ساقه های برنج درو شده ...
پر پرو per peroo گرداندن کفگیر در ظرف غذا به هدف آمیختن مواد آن
چو چین کله مار choo chin kelle maar درشت ترین هیزم اجاق که برای دوام آتش موثر است
میرش mirezh مرگ دسته جمعی
پیش دمبل pish dambel بازی کن دوم درارغم بازی که نوعی بازی با گردو است
چاره chaare ۱از دهستان گنج افروز بابل ۲از دهستان دابوی جنوبی آمل
دس چین هکاردن das chin hekaarden ۱با دست چیدن ۲دست چین کردن
چو چل باز choo chel baaz حقه باز
اسکول – سر oskool sar از توابع دهستان کلارآباد عباس آباد
پاتک زن paa tok zan ۱با نوک پا زدن – تیپا زدن
پش کت pesh kat پیش افتاده
نو خلوتی nooKhalbveti ناگهانی – بی خبر
سیرت بدائن sirt bedaaen سوت زدن
سه گو sego مرتعی است در اطراف تنکابن
درین برین هکاردن darin barin hekaarden ۱خراب کاری کردن ۲افتضاح به بار آوردن
دنون اشمار danoon eshmaar بزمجه
چولنگ بازی choolengbaazi از انواع سرگرمی ها و بازی های بومیاین بازی پسرانه است و تعداد ...
دل dal ۱شکم پرست – دله ۲تنبل
بمیر bamir ۱بمیر ۲امر به مردن در مقام:تحقیر و تخفیف
خلوک – چیندکا Khellook chindekaa جوجه ی کوچک
کمل کپا kamel kepaa کوپه کردن کاه شالی بر روی درخت و در بین شاخه های آن
اچکل echkel ۱از هم ۲از هم گشودن گره خوردگی رشته ها
خاله شی Khaale shi شوهرخاله
پاکتلی paa kateli
اتراکچال atraak chaal از دهات استرآباد
سر بندی sar bandi ۱سرگرمی ۲شالی که به سر بندند ۳علف و یا شاخه ی نازک و بلند ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۶۷۷
mod_vvisit_counterديروز۷۱۵۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۱۸۳۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۹۹۴۴
mod_vvisit_counterجمع۱۳۹۹۱۳۷۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني