مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پشمی جرب pashmi jereb جوراب پشمی
پس کش هاکردن pas kash haakordan ۱فروکش کردن ۲بازدمی که پس از تنفس عمیق بیرون آیدفروکش کردن ...
لوه گرک lave garak زیر دیگی
برنت barnet ۱نام روستایی در حوزه ی خانقاپی سوادکوه ۲نام روستایی در هزارجریب ...
تیرنگ تلا tireng telaa قرقاول نر
مهسا mehsaa ۱مهلت ۲حوصله
رق regh شن ماسه ریگ
حمله hamle ۱صرع غش ۲جن زدگی
شروین ما sharvin maa از ماه های تقویم تبری،برابر با شهریور ماه فرس قدیم
جنگ بزه jang baze زنگ زده
توران تورا tooraan tooraa خام – نیاز موده
قشنیگ گل ghashnig gal موش درشت اندام
سما semaa نام روستایی در منطقه ی بیرون بشم نور
جر بکوشت jer bakoosht نام مرتعی در ولوپی سوادکوه
کین ته تیک kin tah tik ۱نشستن گاه ۲چهارپای های چوبی
جرید برید jarid barid خرد و خمیر
شیر دم shir dem فیلوش – نوعی پرنده
دل بزان del bezaan پذیرفتن بره های غیر،توسط گوسفند شیرده
دس خالی das Khaali ۱دست خالی – نیازمند ۲بی منطق – بی فکر
چل chal ۱چرخ نخ ریسی ۲چرخ دوار برای کشیدن آب از چاه ۳میانه ی قلیان ...
آدم آیی aadem aabi ۱پری دریایی ۲نوعی ناسزا برای افراد دیرفهم
بال – اسکنی baal askeni ۱ضربه با آرنج ۲آرنج
وناجم venaajem از توابع چهاردانگه ی سورتچی
پیشک pishek شش شب گذشته
پرواز parvaaz ۱سنجاقک ۲از نام های سگ
کاتا kaataa کوتاه
فورآردن foor aardan خراب کردن
ماتیی maa toei مهتابی – شب مهتاب
رمه خاسه rame Khaase از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزار جریب بهشهر
پر خو par Kho ۱مرغ رام ۲حیوان رام
لمبری lambarey نوعی بازی محلی
سرخ دین تپه serKh dintappe تپه ای دست ساز و قدیمی در حوالی قره تپه ی بهشهر
دس پوش daspoosh پارچه ای که هنگام درو به دست می پچیند تا دست درو کننده را ...
شیروج shir vej گوساله یا گاوی که بیضه ی آن را کشیده باشند
اخته – چی aKhte chi ۱روستایی از دهستان کیاکلای قائم شهر ۲کسی که کار اخته کردن ...
پیش پیش pish pish ۱جلوجلو از قبل ۲لفظی برای فراخواندن گربه
سرضرب sar zarb درجا – فوری – در آن واحد
بالا – ورازده baalaa varaazdeh از توابع دهستان میان رود پایین نوشهر
کج لج kaj laj ۱کش و قوس ۲کج و معوج
غلک ghallek نام مرتعی در لفور شهرستان سوادکوه
اومند omend روستایی در هزار جریب
ونه vene ۱اشتها داشتن – میل به غذا داشتن ۲مایل است – می خواهد
قدمان ghodmaan محکم –استوار
ماما سر چو maa maa sar choo از انواع چماق که نوک آن برجستگی داشته باشد
هی لنگ hi lang چوب بلند و شاخه دار که از آن برای چیدن میوه استفاده کننده ...
کرف karef ۱از توابع خرم آباد تنکابن ۲نام مرتعی در آمل
ویره زمی vire zami از مراتع نشتای عباس آباد
تپز toppoz ۱آماس – ورم ۲مانع – مزاحم
کول kool ۱دوش،شانه ۲بلندی تپه – برآمدگی
ونشد vanshed از توابع چهاردانگه ی شهریاری بهشهر

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۰۲۰
mod_vvisit_counterديروز۷۸۳۵
mod_vvisit_counterاين هفته۵۰۲۰
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۹۹۳۶
mod_vvisit_counterجمع۱۶۵۲۸۳۸۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني