مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بوم سر boome sar پشت بام
بادمجان و ویج baademjaan vevij خورش بادنجانی که با سیر و مغز گردو تهیه شود
دابوآن daabooaan
کنس ترشی kenes tershi ترشی ازگیل وحشی
جمال لنگه jamaal lenge از توابع رامسر
اسفن تیم esfen tim بذر گیاه اسپند که جهت رفع چشم نظر در آتش ریزند
تن دکتن tan daketen ۱نزدیک شدن ۲سرشاخ شدن
دس به یخه بویین das be yaKhe baviyen ۱گلاویز شدن ۲دست به یقه شدن
تفر قنده tafer ghande پراکنده
سفره ی چارگالی sefreye chaar gaali سفره ی پارچه ای مربع شکل که غذای چند نفر را جهت مسافرت یا ...
پرشافه pershaafe دنده – استخوان های دراز و خمیده ی حافظ امعا و احشا بدن انسان ...
اسری بپاتن asri bapaatan اشک ریختن
گنده gande بوی بد
بن – بییتن ban baiten ۱اصابت کردن ۲به هدف خوردن ۳شالوده ریختن
دو doo ۱دوغ – آب دوغ۲دویدن
دله اشکم dale eshkam گربه ماهی
کلو مر keloo mar نام مرتعی در حوزه ی شهرستان آمل
کلی تک keli tek ۱اچار ۲کلید قفل
استی osti آستین
درگاردن dergaarden بیرون آوردن
رغازی دکتن reghaazi daketen وسوسه شدن تحریک شدن
پردار – چمپا par daar champaa یکی از انواع برنج چمپا
کیلون kilon پستان گاو
اشنوسک eshnoosek نشنیده گرفتن – تظاهر به نشنیدن
دله پت dele pat ۲میوه ای که فقط درون آن پخته و بخش بیرونی آن خام مانده باشد ...
پسکل peskel ۱کوچک – ریز ۲قدکوتاه
پونزه poonze پانزده
زائیمان zaaeimaan زایمان
خییز بییارد Khiz biyaard خزبییارد
سو بزوئن so bazoen به وسیله ی سوزن چیزی را شکافتن
پلت کش pelet kash نام مرتعی در منطقه ی تنکابن
اناده آباد anaade aabaad از دهکده های فخرعمادالدین واقع در استرآباد رستاق
تنگه سر tange sar از توابع لاویج نور
واجار هاکردن vaajaar haakerden به نمایش گذاشتن
تخم تین teKhnmetin تخم و نژاد
قلیز gheliz سرسری زمین لغزنده – لغزنده
قر و شر gher o sher ضربه زدن یک سویه به افراد یا چیزی
توق togh درخت داغداغان
پوچه مرغ poochche mergh فضله ی مرغ
وشم veshem بلدرچین
رغان reghaan ۱روغن ۲کره
تله سب tale seb سیب تلخ – میوه تلخ مزه ی سیب جنگلی
دس بشکس das beshkes ۱دست شکسته ۲نوعی نفرین
روآلقی roo aaleghi روانداز نمدی اسب
کمرلو kamer loo نام مرتعی واقع در منطقه ی آمل
خربیزه Kharbize خربزه
پرواری گو parvaari go پلواری گو
نیا neyaa جد
جل بزئن jol bazoen جل زنده
بشاشیین beshaashiyen شاشیدن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۳۲۵
mod_vvisit_counterديروز۳۷۶۰
mod_vvisit_counterاين هفته۱۷۶۳۷
mod_vvisit_counterاين ماه۵۸۰۳۶
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۹۷۳۰۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني