مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
زمین دیمه zamine dime زمین یا زراعتی که به صورت دیم کشت شود
چشمو cheshmoo آب چشمه
خاده khaade ۱خودسرانه ۲بی اجازه
سر بیتن sar bayten ۱شروع کردن – آغاز شدن ۲سرپوش برداشتن از چیزی ۳فرا گرفتن ...
کوک کاردن kook kaarden ۱تحریک کردن ۲تیز کردن ۳آماده کردن ۴کوک کردن ساز و ادوات ...
آبا aabbaa پدر بزرگ
دمی بزوئن dami bazooen نفس نفس زدن
ور پایین var paayin ۱به سمت پایین ۲پایین تر
دل پیی del peI دل واپسی
کمتر kamter ۱بز ماده ۲اندک
دم شیش کاردن dem shish kaarden ۱پا به فرار گذاشتن ۲پی کار خود رفتن
کوره گلیه koore galye گلوگاه روی بخاری که دودکش به آن پیوندد
برن baren ۱جوال ۲کیسه ی بافته شده از موی بز
دس چو das choo ۱عصا ۲چماق ۳چوبدست
ایجه ije اینجا
گولا goolaa چادر بزرگ
اشتلوم eshteloom بزک کردن دختران و زنان
سلاپی selaapi برهنگی
چارده chaarde عدد چهارده
او دنگ تکو o dang tokoo بازی الاکلنگ
چس افاده ches efaade متکبر
دستک بستک dastek bastek پیرایه – تهمت
میدون سر midoone sar از توابع بالا تجن قائم شهر
رت بکشیین ret bakeshiyan ریختن و پراکنده کردن بار به هنگام حمل در اثر بی احتیاطی
مازی تیم maazi tim میوه ی درخت بلوط
رته rote ۱آت و آشغال ۲خس و خاشاک ۳خرت و پرت
گالی کومه gaali koome آلونکی که با ساقه ی گیاه مردابی پوشانده شده باشد
هلمبوره – هکاردن helemboore hekaarden انباشتن – توده کردن
کتل کش katel kash قسمتی از زمین های کشاورزی کته پشت آمل را گویند
لم سوته lam soote نمد سوخته که آن را روی بریدگی زخم گذارند تا خون بند آید
چر chor ۱فراوانی
پل بز pele beez بز بی شاخ یا شاخ شکسته
لسک کلی lesek keli لانه ی حلزون
جاهاز jaahaaz جهیزیه
خاندسن Khaandessen آواز خواندن
ابرغ abregh خروس سفید متمایل به رنگ شیری
جاله jaale ریز خرد ریز ریز شده
سرخ ده serKh de از توابع دهستان چهاردانگه ی شهریاری بهشهر
برسنیین baresenniyen ۱رساندن ۲فرستادن
پیس pis ۱جلو ۲تکه ای از مغز چوب یا چوب پنبه که برای آتش افروختن به ...
خوولی Kho veli خواب آلوده
خلات Khelaat سفال شکسته
جا بیییتن jaa bayiten اندازه شدن و جای گرفتن در چیزیجا گرفتنجا شدن
وته vate بز یا قوچ اخته شده
مازو پشته maazoo peshte از توابع کلارستاق چالوس
شتول shetool دیوانه – مجنون
دسکاری daskaari دستکاری
اوس بین oos bayyen آوسن بین
لمالم lamaalam لبالب
پنیر بیج panir bij پنیر و تخم مرغ سرخ شده با روغن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۸۰
mod_vvisit_counterديروز۷۶۱۸
mod_vvisit_counterاين هفته۴۳۶۰۹
mod_vvisit_counterاين ماه۱۲۸۷۴۳
mod_vvisit_counterجمع۱۵۰۰۳۳۲۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني