مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پتک petek ۱پنجه ی مستسرقه ۲نوعی راه رفتن با نوک انگشتان پا
کنار هکردن kenaar hakerdan پرچین کردن
کنار وال kenaar vaal نهری برای خارج کردن آب های اضافی شالیزار
پوت poot ریزه سنگ به اندازه های تسبیح که به عنوان ابزار بازی استفاده ...
تروک تا terook taa کنایه از:جان به لب رسیدن
نار naar ۱ترشحات لزج روی زبان که به هنگام خواب بوجود آید ۲برفک زبان ...
قمتر ghamter پوزبند – فلزی در دهان اسب که از دو طرف به وسیله ی تسمه به ...
غوزمه ghoozme ۱خوشه ۲غوزه ی پنبه
دس فروش das feroosh خرده فروش فروشنده ی دوره گرد
بسرستن basro sten ۱زیاد حرف زدن – پرحرفی – حرف های بیهوده زدن ۲سرودن
مال شا maal shaa گوسفندی که به عاریه نزد چوپان گذارند
خار کش khaar kash از توابع دهستان اندرود شهرستان ساری
شاد هکاردن shaad hekaarden افشاندن پشم و نخ
اسپنج espanj نام مرتعی در آمل
پیله هاکردن pile haakerdan ۱تاول زدن – جمع شدن آب یا چرک ۲کینه کردن
اسبو asboo ۱از توابع دهستان بندپی بابل ۲نام طایفه ای در سوادکوه
یورسیا کلا yoor siyaa kelaa روستایی از توابع گتاب بابل
مارک مارک maarek maarek واژه ای که برای فرا خواندن و صدا زدن گاو یا گوساله به کار ...
چلیکاک chalikaak مرتعی در حومه ی شهرستان نوشهر
جان مرگ بویین jaan marg baviyen جوان مرگ شدن – در جوانی مردن
بوروج borooj برم
بپرس bapers بپرس – سؤال کن
شی آمو shiaamoo عموی شوهر
چپناسر chapenaasar در اصطلاح چوپانی به شبی گویند که بره به دلیل وضعیت مزاجی ...
دسه بزه پول dasse baze pool سکه های سوراخ شده و به رشته کشیده که به گردن آویزند
ازارین ezzaar ben از محله های قدیمی شهرستان بابل
سیاغاشکری siyaa ghaash kari گوسفند سیاه مایل به قهوه ای
گال دنگوئن gaal dengoen ۱سرخ شدن ۲سرخ شدن صورت
انه ene ۱از اصوات که برای ابراز تعجب استعمال شود ۲این است – اشاره ...
الما – دکته elmaa dakete متورم – کسی که در اثر بیماری بدنش،متورم شود
نئس nees نایست نمان
هالی هکاردن haali hekaarden فهماندن – آگاه کردن
بموندستن bamondesten ۱واماندن – درماندن ۲از گروه و رهروان بازماندن ۳ماندن و ...
حله باز helle baaz کلک باز – حقه باز
بپاشیین bepaashiyen پاشیدن – متلاشی گشتن – متلاشی نمودن
چم دکتن cham daketen بر وفق مراد بودن
دگردیین dagerdiyen ۱بازگشتن – برگشتن ۲تغییر حالت ۳گردین ۴چرخیدن
قولوپی gholoppi کنایه از کامل،تمامی
جاهدائن jaa hedaaen ۱مخفی کردن – پناه دادن ۲منزل دادن
وروک varook بره ی کوچک
زندن zendon زندان
کلنگی شاخ kelengi shaaKh شاخ پیچ در پیج گوسفند
سوخراییان sooKh raaiyaan
آ سرد aa sard آه سرد
زرین zarrin ۱چوبی که آتش اجاق یا تنور را با آن زیر و رو کنند ۲نامی برای ...
چاپشتی chaa peshti تنبلی
اروس – دمال aroos domaal واژه گیلی است و به معنی از پی عروس رفتن استدر اصطلاح موسیقی ...
یک کپلی yak kappeli سواری یک نفره
چغالی cheghaali بدگویی – پشت سر حرف زدن
خطیرنه Khatirene اهل خطیرکوه

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۰۱۶
mod_vvisit_counterديروز۶۸۲۶
mod_vvisit_counterاين هفته۳۴۱۹۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۵۶۴۱
mod_vvisit_counterجمع۱۵۸۳۶۰۷۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني