مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
سنگ رج sange raj ۱روستایی از دهستان چهاردانگه ی هزارجریبی ساری ۲روستایی ...
بیدستون bidestoon باغ بید محل رویش بید به صورت انبوه
وگی vagi جلبک برکه
مور قاب moor ghaab کیسه ای کوچک از ترمه و انواع پارچه که توسط زنان ایل دوخته ...
کوتل کش kootel kash دامنه – سربالایی
توار – په – بیین tevaar pe biyen ۱ارث بردن ژنتیکی ۲در رفتار و کنش مانند نیاکان و پدران بودند ...
پیس چنک pis chennek بدرفتار – بدخلق و خو شرور
کلا گوشی kolaa gooshi نوعی کلاه کرک دار که با پشم نرم و لطیف بافته شده باشد
صور هاکردن savrhaakerden انجام دادن
پیر بسکه pire beske ۱بسیار پیر ۲پیر بد قیافه و بد طینت
کره kere ۱بیخ گلو ۲غره شدن به چیزی ۳کره اسب ۴گوسفندی که گوش های کوچک ...
پاش چلی paash chali پاش چلی
بد نومی bad noomi بندام بندوم
اسن گا essengaa اتراقگاه شبانه ی دامها در حین کوچ
تور بئن toor bean ۱دیوانه شدن ۲بد جنس شدن
قورخنه ghoor Khene اسلحه خانه – قورخانه
نر جلمه nar jalme گوسفند نر کرم رنگ که پا و سرش سفید باشد
پلان چو دویین polaan choo daviyen کنایه از:حیله گر بودن
بز واش beze vaash ۱نوعی خورشت ۲نوعی سبزی
یک چر yak char گوساله نر پنج ساله
دزی dezzi دزدی
باجن baajen بز پیش آهنگ گله
تالم بردن taalem borden پایان محصول دهی بوته ی خربزه و دیگر میوه های جالیزی
خزه Kheze کلون در – چوبی برای بستن در منزل که از داخل به صورت افقی ...
ورشت varasht از روستاهای لفور سوادکوه
دل پست هکاردن del past hekaarden ۱مخلوط دو چیز ۲خوب پخته شدن
کز کاردن kez kaarden کنایه از:غمگین در گوشه ای نشستن
خو بتکانیین Kho batkaaniyen چرت زدن
نیم دانه nim daane خرده ی برنج – برنج نیمه شده
گزگا gazgaa انباری با سقف کوتاه درگوشه ی ایوان خانه ی روستایی که در بهار ...
ماتمی maatemi نوعی نفرین به حیوان به این معنی:که تو را در ماتم و عزای صاحبت ...
هنتمن hantemon ۱زمانی طولانی ۲تاکنون ۳هنوز
کمر kamer ۱گاوی به رنگ سیاه و سفید ۲گاوی که بر پوست کمرش خطی سفید باشد ...
جز هدائن jez hedaaan جز هدائن
کل بخاردن kal beKhaarden جفت گیری کردن پرندگان و جانوران
روشنده rooshende فروشنده
قجل قجل ghajel ghajel تکه تکه – تکه پاره – بریده بریده
لشک leshk ماله ای که تار و پود آن از ترکه و شاخه ی درخت می باشد و آن ...
لاک تاش laak taash کسی که از چوب،لاوک درست می کند
په سنگ pe sang په سنگ
رشیک rashik ۱ رشیک ۲ شریک
درجان darjaan از روستاهای سه هزار تنکابن
ندارمه nedaarme تهیدست – ندار
پی تی pi ti پیوسته – پیاپی – پشت هم
مرس کلا mers kelaa ظرف مسی بزرگ برای حمل آب – شیردان مسی
بلکانیین balekaaniyen ۱لرزاندن – تکان دادن ۲عقب و جلو بردن چیزی به طور پیوسته
اواز روخنه evaazrokhene رودخانه ای در بخش ییلاقی کجور که به رود چالوس می ریزد
پتن patan پختن
تموش چال tamoosh chaal از مراتع لنگای عباس آباد
کترا ketraa قاشق بزرگ چوبی – کفگیر چوبی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۸۲
mod_vvisit_counterديروز۶۹۰۶
mod_vvisit_counterاين هفته۷۴۸۸
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۵۸۰۸
mod_vvisit_counterجمع۱۴۸۳۸۷۶۴

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني