مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بشکفتن beshkoften شکفتن
چل منبر chel manber نبری که بر روی آن شمع روشن کنند تا مراد بگیرندچهل منبر را ...
قاشقاشک ghaash ghaashek نوعی سبزی صحرایی خوراکی
پخو peKhoo پخو
کترا تک ketraa tek از انواع مرغابی
جاخمو jaaKhmo لحاف – روانداز
گزنک gazenak از توابع بالا لاریجان شهرستان آمل
داغ بویین daagh baviyen ۱گرم شدن زیاد ۲سوگوار شدن
خرمایی Khermaaei ۱گوسفندی که به رنگ چوب گردو باشد ۲به رنگ گردو
گن gan گند کثیف
زله هاکردن zele haakerden پدیدار شدن زخم – نمایان شدن کوفتگی بدن
بمته لنگ bamete leng هرزه گرد
پلنگ کینه palenge kine پلنگ غز
سر چنگوم sar chengoom از اجزای گاو آهن
سک جنگ sak jang نزاع سگان
ملا ملا mellaa mellaa نوعی بازی
امه – مقوم ame meghom موافق با ما
امردات – روز amerdaat rooz نام یکی از روزهای مازندرانی
تره te re تو را – به تو
هجلاسانین hejlaasaaniyen پلاسانیدن
خورهای Khaver haay بپرس – سؤال کن
جیکا سو jikaa soo شکار گنجشک در شب که با چراغ صورت گیرد
قرخنه ghor Khene قورخانه – اسلحه خانه
رتل rotel رتیل
حسن ککی hasan kaki از انواع پرندگان خزری
شیر رکی shir reki ته دیگ شیر در پاتیل های شیرپزی
خطه – ترق Khatte torogh جاده ی شوسه
دار و خال بردن daar o Khaal borden دعوا را به اوج رساندن
پی روز pay rooz پریروز – دو روز پیش
لاخمه laaKhme گوشت لخت
سیروس siroos بنا به گفته ی کتزیاس مورخ عهد باستانی یونان،پسر چوپانی ازمردها ...
شونه shone شانه بخش فوقانی تنه ی انسان
ترنه tarne ۱تر و تازه – نو ۲جوانه و نهال کوچک که تازه روییده است ۳بچه ...
پس گیتن pas giten ۱پس انداز کردن ۲پس گرفتن
کاسگر کلا kaasger kelaa از توابع نوکنده ی کای قائم شهر
قورمئو قور مئو کاردن ghormao ghormao kaarden غرغر کردن و آماده ی دعوا شدن
سر هم sar e ham پی در پی – پشت هم
خرمونی Khermooni خرمالو
هویس havis نوعی غذا آرد گندم را با روغن برشته کرده و داخل آن آب اضافه ...
پرسمه perseme می پرسم
اوجا مله ojaa male روستایی از دهستان رودپی ساری
چرمدان chrmedaan چمدان
گسفن دملیک gesfen demmelik نوعی سبزی خودرو
اسفناق – تر – چین esfenaagh tarchin ته چین اسفناج – نوعی پلو که اسفناج در میان آن گذارند
چارم chaarem چهارم
سوروسات soor o saat سیورسات – جشن – سور
بالا – بند baalaa band روستایی از دهستان گلیجان قشلاقی تنکابن
بخته بیدار baKhote bidaar ۱میان خواب و بیداری ۲در نیم بسته
زیره zire زیره – زیره ی کوهی
لاغمی laaghmi بریدگی کناره های دولب

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۳۰۶
mod_vvisit_counterديروز۳۷۹۹
mod_vvisit_counterاين هفته۲۳۳۷۷
mod_vvisit_counterاين ماه۷۱۳۰۱
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۰۹۷۳۸

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني