مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بازی – بزئن baazi bazoen فریب دادن – گول زدن
حر دویین her daviyen حر دویین
گلی gali ۱گلو ۲چوبی که گوشه های دو جوال را به هم متصل کند و یک بار ...
کریز kariz ۱کاریز ۲چاه
بسختن basoKhten پژمرده شدن گیاه در اثر آبیاری در ساعات گرم روز
گره gere
سرته sar ta وارونه – واژگونه
وشناورگ vashnaa verg گرگ گرسنه – در مقام تحقیر به آدم ستیزه جو و مهاجم گفته می ...
سلوب seloob ۱کچل ۲خالی ۳لخت – برهنه ۴جوجه ی پرندگان پیش از درآوردن پر ...
ولغ ولغ valegh velegh ۱ازدحام و جنب و جوش – سر و صدا ۲درهم لولیدن
هر آییت heraaeit ۱آویزان ۲ریخته شده ۳آبکی
پلت دار palat daar از مراتع نشتای حوزه ی شهر عباس آباد
واش بازمل vaash baazemel نوعی علف هرز
خمیر بیتن Khamir bayten چانه کردن خمیر
زاری zaari از قطعات موسیقی مازندرانی است که به وسیله لـله وا در هنگام ...
شیشارجار shishaar jaar منطقه ای جنگلی و بیشه زار که محل رویش شمشاد باشد
کل گم هکردن kel gom hakerden گم کردن رد پا یا نشانه و اثر،از چیزی یا کسی
دکش dakesh مبادله – تعویض
اندو خئرما andoo Khoermaa خرمالو
پی هکاردن pay hekaardan ۱قطع کردن ۲بریدن رگ و پی حیوان با تبر ۳زخم زدن به درخت که ...
الم – شنگه alem shange سر و صدای غیرمعمولی – سروصدا به راه انداختن
پمبه په pambe beh نوعی میوه ی به که به لحاظ نرم بودن به پنبه شبیه شده است
دل ور del var معشوق یار
حیره hire تخت کوچک روی ایوان خانه های روستایی
بالین baalin بستر
نشادر nashaa der نشادر
ایشه ishe با خیش شخم زدن
غوزه واش ghooze vaash علف هرزی که در پختن آش محلی از آن استفاده کنند
چخس cheKhes قدکوتاه – کوتوله
پورا pooraa فرو رفتگی های دیواره ی رودخانه و یا داخل آب
چپک chapek بخش بالایی ران از قسمت پهلو و شکم
شتل هاکردن shatel hekaarden جر زدن
انار enaar انار – از انواع آن:انار شیرین – انار ترش – انار میخوش – ...
اق دغی oghdoghi نوعی بازی
چپاق chepaagh چپق
تاش کله taashe kale قسمتی از جنگل که درختان آن بریده شده باشد
سازنه چی saazenne chi ۱نوازنده ی سرنا ۲نوازنده
فسخاره fesKhaare قدح –کاسه ی بزرگ چینی
په – دس – کنار pe das kenaar
پرپرا per peraa ۱به توالی پلک زدن
رخ رخ هدائن reKh reKh hedaaen صدایی که از کشیدن اجسام فلزی بر سنگ ایجاد شود
شن جوش shan joosh موم حاصل از جداسازی عسل و شان
گنگنی gangeni ۱نوعی زنبور وحشی ۲آدم سمج و اعصاب خردکن
مغز maghez مگس
امار emmaar انبار
لانئن laanaan رختخواب انداختن
وروتو var vatoo حومه ی بزرگ در یک منطقه
کرچه کرچه korche korche صدایی برای فراخواندن مرغ
دشتی گربه dashti gorbe گربه ی وحشی
چن صوی chan sevi ۱بامدادن روزهای پیش ۲چندین صبح

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۷۴۱۷
mod_vvisit_counterديروز۷۶۹۱
mod_vvisit_counterاين هفته۴۵۹۸۴
mod_vvisit_counterاين ماه۱۴۸۳۲۳
mod_vvisit_counterجمع۱۵۶۰۲۵۸۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني