مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دله را dele raa راه میان بر
رج و خاجیر هکاردن raj o Khaajir hekaarden جفت و جور کردن – هماهنگ کردن
اجوبیره ajoobire عجیب و غریب
ناخر naaKhar مرتعی جنگلی اطراف کدیر و سنگ نو نور
اسا assaa ایستاده
لیپه lippe ۱قطعه سنگ ۲قطعه سنگی که در لی لی بازی کاربرد دارد
رسم دارمله ressem daar male از توابع دهستان دشت سر بخش مرکزی آمل
کله کش kalle kash مقامی پایه ای در آوازهای چهارگانه ی موسیقی کتول و استرآباد ...
کمربند kamer band غاری است نزدیک بهشهردر کاوش های سال ۱۹۴۹ میلادی/۱۳۲۷ خورشیدی،در ...
رش rash گاو سیاه رنگ
سپیستاک sepistaak سوت
نکه نکه nekke nekke نق نق دن
کر kar ۱گوسفندی که بدون شاخ است ۲سنگ بزرگ ۳گاوی که کمرش سفید است ...
پرس peres ۱خس و خاشاک ۲خس و خاشاک جمع شده در آب مقابل سد و بند چوبی
پر رو par roo پریروز دو روز پیش
آل پول aal pool ۱پول قدیمی ۲به باور عوام پول اجنه
نمنه namene جای پر نم و رطوبت
جو تاشی jo taashi دروی جو
ارسی – دوج orosi dooj کفش دوز کفاش
یرش میدان yeresh meydaan میدان یورش – یکی از میدانگاه های نبرد مردم منطقه ی استرآباد ...
دسین هاکردن dasin haakerden دسته کردن
چیناک chinaak چینه دان
خمیر واکان Khamir vaakaan وردنهچوب مدوری که توسط آن خمیر را پهن کنند
غبزوئن ghabzooen فریاد کردن
خل Khel آب بینی
هفتیک – بوین hafitek baviyen هفتیک – بوین
پوت poot ۱تهی – خالی ۲پوک
کمل kemmal متمکن – سرمایه دار
بهنام beh naam بیماری های درمان ناپذیر
کلر keler شیپوری از پوست درخت
تله پا telle paa ۱گیاهی شبیه اسفناج که در آش ریزند ۲گیاه سلف
لامبزه laambeze لب و لوچه
زله گوشت zele goosht گوشت لخت
زاردالو zaardaaloo زردآلو
شل مردرن shele marde ren رند –بسیار زیرک و آب زیرکاه
میچکا کشی michkaa keshi شکار گنجشک
تلخ toloKh ۱شکم گنده ۲چاق و تنبل
جول جوله jol joole ظرف شیرچوبی و بزرگ
میون مرج miyoon marj ۱کوک میانی در سازهای زهی زخمه ای ۲دانه های متوسط باروت را ...
هراسائن heressaaen ایستادن
اشکنجه eshkenje سکسکه
شول رس shoolres فاصله ای که بتوان کسی را با فریاد و بانگ بلند متوجه موضوعی ...
تو هکردن to hakerden ۱ورم نمودن ۲درد داشتن ۳تب کردن
بالسکون baaleskoon آرنج
النگ سر alenge sar مزرعه ای در شمال بالا جاده
کار بار داشتن kaar baar daashten دستگاه بافندگی که کار در حال انجام شدن بر آن تعبیه باشد وجود ...
برکه زنجیردار berke zanjir daar دیگهای مسین زنجیردار
لاک تک laake tek دهن گشاد
پاچه ورمال paache varmaal آدم رند حقه باز
لاپراز هکاردن laaperaaz hekaarden تکیه دادن – لمیدن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۱۲۰
mod_vvisit_counterديروز۶۹۰۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۰۰۲۶
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۸۳۴۶
mod_vvisit_counterجمع۱۴۸۴۱۳۰۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني