مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
چتر chater ۱نامی برای گاو – نام گاوپیشانی سفید چتر
حروم بین haroom bayyen ۱تلف شدن ۲ذبح غیرشرعی که براساس آن خودن این گونه گوشت مجاز ...
اسپناق espenaagh نوعی اسفناج بومی
هاله بزوئن haale bazooan مساوی نبودن دو کفه ی ترازو
اوگردشی oo gerdeshi قلزم – گرداب
کاچه kaachche خل – آدم شیرین عقل – آدم سبک مغز
کار تنا kaar tanaa عنکبوت
دم بالکا dem baalekaa از انواع بازی بومی
ولغ بکاردن velagh bakaarden به ناگاه فریاد زدن – داد زدن ناگهانی
ماسه کلا maasse kalaa ظرفی سفالین که در آن شیر ریخته و ماست بندند
بیجن bijen ۱کسی که صورت پف کردن و متورم دارد ۲سست و فاقد نیروی طبیعی ...
گاش لاک gaash laak کاسه ی بزرگ چوبی
اشکل eshkel کشاله ی ران
چشم پله cheshm pele پلک چشم
کسک kasek جرم روی فتیله ی چراغ نفتی
ام – نماشون em nemaashoon غروب امروز
پیش چربز pish chare bez بز پیشاهنگ گله
کل بویین kel baviyen شخم شدن
درسان daresaan ۱چهارچوب در ۲درگاه
کیسه دکرده ماس kise dakerde maas ماست کیسه ای و چکیده
واپشته vaa poshte از توابع خرم آباد تنکابن
هرقج harghej حصاری که برای نگهداری گوسفندان به دور آنان کشند
بلیتن balayten شعله ور شدن
زوار zevaar ۱چوب یا فلزی که برای پوشاندن شکاف به کار رود ۲لبه – حاشیه ...
جز کوت کوت joz kooot kooot از انواع گردو بازی
شلپاس shelappaas صدای ریختن آب – صدای ناگهانی افتادن در آب
هفرتی haferti ولگرد – بی سر و سامان
باخاردن baakhaarden خوردن
او – وال o vaal جوی آب
پئیزی paeizi ۱ پئیزی ۲ پییزی
شکر تلی shaker tali خار شتر – یکی از انواع گیاهانی که از آن عرق گیاهی تولید شود ...
درزن انا darzen annaa اولین مرحله از رشد شلتوک در خزانه که به اندازه ی طول سوزن ...
ززول zezool از توابع قائم شهر
تش تو tashe too ۱غم و غصه – رنج و اندوه – بی تابی ناشی از رنج ۲حرارت و تف ...
واچاشت vaa chaasht ۱پیدا –آشکار ۲صبح پس از طلوع
اسفارش esfaaresh سفارش کردن
وخستائن vaKhestaaen ۱ایستادن،بلند شدن ۲بیدار شدن
شرام کتی sharaam koti تپه ای قدیمی نزدیک کمانگرکلای آمل
کان بزوئن kemaan bazooen
بجوشانیین bajooshaaniyen جوشاندن
لرد lerd درد مایع – لایه ی ته نشین رسوب ته نشین شده
لرگ چال large chaal مرتعی در پرتاس و لفور قائم شهر
چنگل تپه changol tappe تپه ای دست ساز و قدیمی در شمال گلوگاه بهشهر
رم بردن ram borden رم کردنفرار ناگهانی حیوانات اهلی و وحشی
بالو baaloo از ابزار کشاورزی و زراعی و برنج کاری و وجین کنی – نوعی کج ...
سوت تلار soot telaar نام مرتعی در حومه ی شیرگاه
کنا گرد kennaa gerd ولگرد
برستیین barestiyen فرستادن
کر کوپا kar koopaa ۱چیدن مخروطی شکل کپه ی برنج ۲پایان یک فصل کشت
حریف هدائن harif hedaaen از روی دشمنی ناموس کسی را به باد دادن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۳۳۷
mod_vvisit_counterديروز۷۱۱۶
mod_vvisit_counterاين هفته۲۵۴۸۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۹۰۹۸
mod_vvisit_counterجمع۱۳۶۰۵۰۶۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني