مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کر گویج kargevij گیاهی است با برگ های ماهوتی سبز رنگ مایل به خاکستری که گل ...
کال خار kaal Khaar از انواع زنبور درشت که به صورت انفرادی زیست کند
پا پس کشیین paa pas kaashiyan پاپس کشیدن دوری کردن کنار رفتن
لاشخار lash Khaar کرکس
یک کوم yak koom ساختمانی که شیروانی آن شیبی یک سویه دارد
همون جه hamoonje همان جا
شند شنده shend shende شیون و فریاد متوالی
رش ناز rash naaz نامی برای گاو
پیروتر pirootar چهار روز بعد
درش برش هکاردن darosh barosh hekaarden ۱با چوب بلند گردو را تکاندن ۲کتک زدن
ریحون rayhon ریحان
علف خار alef Khaar علف خوار پستاندار علف خوار
خردیک Khordik کوچولو
ماسوره دله دینگوئن maasoore dele dingooen
سرج seraj ۱کشک ۲قره قروت
ارمنی armeni ارامنه در مقاطع مختلف به این منطقه مهاجرت نمودن یا کوچانده ...
سیرخ sireKh مغرور
اوچش oochchesh تاول ریز که مدام خارش کند
کنار رود kenaar rood از توابع خرم آباد واقع در منطقه ی تنکابن
پراز هدائن peraaz hedaaen ۱تکیه دادن اجسام به دیوار یا هر تکیه گاه دیگر ۲افراشتن
بخو beKho ۱پوزه بند ۲دست بند آهنی
هلی کتی hali keti ۱ازتوابع بندپی بابل ۲از توابع پایین خیابان لیتکوه آمل
تا به تابهیین taa betaa bahiyan ۱برابر شدن ۲به پایان کار رسیدن
تالم هاکردن taalem haakerdan ۱نفله کردن ۲غارت کردن
تیم چو بزوئن tim choo bazooen فرو کردن نی منعطف بر روی خزانه ی برنج به صورت کمانی و گذاشتن ...
دسر desar در دیگ
گارمه دیم gaarme dim قسمت داخلی ران – جایی که عضله های و ران به هم ساییده شوند ...
بررر borrr برش
گلپنو gel peno ۱برزگر ۲کسی که زمین را شخم زند
چا chaa ۱چاه آب ۲چاله – گودال عمیق
یدفه yadafe ۱یکباره – ناگهانی ۲بی خبر
مشتله قونه meshtele ghoone مژدگانی
نئل neel کژ کج
بروز berooz ۱ظاهر و آشکار ۲اقرار
سلمونی salmooni آرایشگاه
جاجاک هدائن jaa jaak hedaaen قایم کردن – پنهان کردن
تن ور هدائن tane var hedaaen کنایه از:از زیر کار در رفتن
ریک هاچین rik haachiyan ۱خنده ی تمسخر آمیز ۲دندان را با فشار و خشم نشان دادن
کاج kaaj ۱شاخه های درهم و برهم درخت شاخه های ریز به هم بافته شده ۱درخت ...
ورکاگوشی varkaagooshi نوعی قارچ سمی
جنگر هدائن jenger hedaaen شکاف دادن – چاک دادن به وسیله ی زایده های درخت،شاخه و یا ...
رابچه خانی raabachche Khaani از آوازهای آیینی و نمایشی متداول در غرب استان مازندراناصل ...
اگره agare از دهکده های متروک و قدیمی فخرالدین واقع در استرآباد رستاق ...
بفته bofte ۱تابیده ۲بافته ۳پود پارچه
ننگه nenge ریزه ی کاه
پا بل هکاردن paa bel hekaarden شخم عمیق توسط بیل
قلیف ghalif قابلمه مسی در دار – دیگ در دار کوچک
پلکنه palkene ۱بیکاره و ولگردی که کاری جز اتلاف وقت ندارد
شکمبه shekembe شکمبه – عضو اصلی دستگاه گوارشی حیوان
چارپی chaar pey چهارپا – الاغ

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۶۹۶
mod_vvisit_counterديروز۱۰۶۴۵
mod_vvisit_counterاين هفته۲۷۳۶۰
mod_vvisit_counterاين ماه۱۹۲۵۹۶
mod_vvisit_counterجمع۱۶۲۹۳۵۶۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني