مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کبود کلایه kabood kalaaye از توابع خرم آباد شهرستان تنکابن
بنک benek مرتعی در حوزه ی جنوبی اسبوکلا از لفور سوادکوه تلفظ دیگران ...
نون خار noon Khaar افراد تحت تکفل – نان خور
سختی بمان saKhti bomaan ۱دشوار آمدن ۲سخت پنداشتن
کلافه زن kelaafe zan نخی که سرگل گانده و دور چوب می پیچدوسیله ای در نخ ریسی سنتی ...
جل بخردن jal baKherdan ۱عصبانی ۲جر و بحث کردن ۳انکار
جمبول جا jambool jaa قسمت عمیق تر رودخانه
اوچه اغوز oochche aghooz گردوی خوش پوست
نخار neKhaar ۱ناخوش – بیمار ۲نوعی نفرین
تنیج tannij دامن
جریب jerib مقدار زمینی که با مقیاس رسمی منطقه ده هزارمتر مربع است ولی ...
سف جار sef jaar باغ سیب
چمبره chambere ۱پیچیدن – در محاصره قرار گرفتنپیچیدن مار به دور طعمه
پرند نکردن parend nakerden ۱بسنده نبوده ۲کارگر نبوده
پراشته peraashte تکیه داده شده
گلیج کئلو gelij koeloo لانه ی زنبور
ونگ بزوئن vang bazooen صدا زدن – بانگ بر آوردن
سپلیک seppelik بسیار کم و اندک
بلک belek اردک نوک قاشقی
لویز laviz سرکش
اونک oonnak نام روستایی در دهستان خیررود کنار نوشهر که به آن اوننک و ...
هیشا hishshaa صوت است جهت تاکید برای توقف اسب
ورین بزوئن verin bazooan قطعه قطعه کردن چوب های کلفت
چل chal گیاهی است
افرا – تخته efraa tazte روستایی در جنوب شرقی علی آباد کتول از دهستان کتول
را سر بیتن raa sar baytan ۱راه بر کسی بستن ۲بر سر راه قرار گرفتن
لو lo ۱عوعوی سگ ۲لبه،کنار ۳ته انتها ۴شیب کوه یا تپه
ته شه te she تو خودت – خودت
انگیز – ونگیز – گیتن engiz vengiz giten بهانه گرفتن
خرکنگل Khar kangel نوعی کنگر – کنگر وحشی
سورتی soorti نام روستایی در هزارجریب
شیمادره shimaa darre مرتعی در راه مالروی سی سنگان به کجور
پلا بشتی pelaa beshti ته دیگ پلو
تش کین tashkin جلوی آتش – کنار آتشی
روات revaat کاروان سرا
پر هی per hey برخیز
تشیار tashyaar اجاق
الغ alogh عقاب – شاهین
وکاک vekaak پرنده ای به اندازه ی اردک که رنگ سینه اش سفید می باشد
گوسنشون goseneshoon گوسفندان
قلعه تاق ghale taagh قلعه ای قدیمی در جنوب منطقه ی بالا جاده ی کردکوی
توش کون toosh koon دهکده ای در منطقه ی تنکابن
برار زه beraar ze برادر زاده
بختک baKhtek ۱بختک ۲مترسک
پابند بویین paaband baviyen ۱درگیر شدن ۲گرفتار کار شدن
ازرچال ezzerchaal نام مرتعی در حوزه کلاردشت چالوس
پوتی حلب pooti haleb حلب روغنی که ۵/۱۶ کیلو ظرفیت داشته باشد
سرنگ serong فریاد شادی
خاربویین khaar baviyen ۱بهبود یافتن – شفا یافتن ۲برطرف شدن گرفتاری ۳آشتی کردن
آلش aalesh واحد اندازه گیری از آرنج تا سرانگشتان

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۴۵۳
mod_vvisit_counterديروز۶۶۰۸
mod_vvisit_counterاين هفته۳۴۵۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۹۰۰۷
mod_vvisit_counterجمع۱۵۶۱۳۲۶۹

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني