مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
چاپلا chaapelaa کته ی سرد
گلی هکاردن geli hekaarden گله کردن
زاغ اترا zaagh etraa گیاهی از نوعی اترا و دارای برگ های بزرگ تر
بخون baKhoon بخوان
پرشافه pershaafe دنده – استخوان های دراز و خمیده ی حافظ امعا و احشا بدن انسان ...
پشم رسئن pashm reseen پشم ریسیدن
بپاتن bepaaten ۱افشاندن – پاشیده شدن ۲متلاشی ساختن
کل بویین kal baviyen ۱از کار افتادن گرمابه یا آسیاب ۲کچل شدن
تشکه زئن teshke zaen ۱جوانه زدن درخت ۲بدقولی ۳غیبت کردن
هلی خابن hali Khaa ben مرتعی پرتاسی در حوزه ی لفور سوادکوه
شت مرغنه shete morghone تخم مرغ فاسد
قر و تر ghar o tar اخم کردن و حالت قهر داشتن
پوست کول pooste kool ۱پوست کلفت ودر حال کنده شدن ۲پوست مار
غره مسما ghore mossammaa از انواع خورش های محلی مرکب از گوشت جوجه،غوره،پیاز داغ،بادمجان ...
جاجگاه jaajegaa ۱نشانی – مکان معین
سرایشتن sareyshtan ۱جا گذاشتن ۲رها کردن
هفت مرزی haft marzi از توابع بندپی بابل
رسم دارمله ressem daar male از توابع دهستان دشت سر بخش مرکزی آمل
یدک yadak اسبی است زین کرده و بدون سوار که روپوشی روی آن اندازند و ...
میون تلک meyoon talek از توابع بندپی بابل
افراچال efraa chaal ۱روستاهای دهستان بندرج ساری ۲از آبادی های دهستان بندپی ...
بخیسانیین baKhisaaniyen خیساندن
پیش pish جلو پیش
سرخ دیم serKhe dim صورت گل انداخته
گورانه gooraane نوعی نفرین است به معنی:گور به گور شوی
غروال ghervaal صافی غربال
سردی سر sardi sar روی هم انباشته شده
دلول delool زنگوله ای که مخصوص گاوهای جوان و سرکش است
زل zel ۱زخمی که سرباز کرده باشد ۲نهایت گرمی آفتاب ۳نوعی درخت
تن دکتن tan daketen ۱نزدیک شدن ۲سرشاخ شدن
ترمی بیته هوا termi bayte havaa هوای مه گرفته
مارغانه پته maarghaane pate تخم مرغ آب پز
شله قلمکار shole ghalemkaar نوعی آش
نر تیلا ner tilaa قلابی چوبی و بلند که جهت انداختن به پای برخی گوسفندان و جداسازی ...
رشبیا rashbiyaa مرتعی در حوزه ی لفور سوادکوه
رو داشتن roo daashten ۱رونق داشتن – گرمی بازار کار ۲وقیح بودن –رو داشتن
خیشاون Khishaavan خویشاوند
کت دوسته kat daveste دست بسته
کولی خوری kooli Khoray پرنده ی ماهی خوار کوچک که محل زندگیش کنار برکه ها و آبگیرهاست ...
دله مه dele me پرده ی نازک بخش داخلی پوست برخی درختان مانند توت و غیره
سور بزوئن soor bazooen سورچرانی کردن
دس دله das dele ۱کف دست ۲دسترس
تپ tap
یکه بخردن yakke boKhordan جا خوردن
دس و بال dass o baal دست و بال
شبی خان shabiKhaan
الو alo شعله ی آتش
پروا هکاردن parvaa hekaarden ۱دوری کردن از روی ترس ۲توجه کردن ۳جرأت کاری را داشتن ۴شرم ...
تا توله taatoole از انواع گیاهان است
دنباله denbaale از توابع بندپی بال

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۲۰
mod_vvisit_counterديروز۶۰۱۷
mod_vvisit_counterاين هفته۵۲۰
mod_vvisit_counterاين ماه۱۶۸۶۳۱
mod_vvisit_counterجمع۱۳۹۸۰۰۶۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني