مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دس پشتی داشتن das peshti daashten
گلنگ gelenak روستایی در منطقه ی کجور و چالوس
پیر بسکه pire beske ۱بسیار پیر ۲پیر بد قیافه و بد طینت
چسله بندی chesele bandi بستن موقت
دو doo ۱دوغ – آب دوغ۲دویدن
آبندون aabendoon آب بندان برکه های بزرگ طبیعی یا مصنوعی که از آب آن برای آبیاری ...
توتو too too ۱تاب خوردن – آویزان شدن ۲تلوتلو آویزه
الارزی elaarzi نوعی سبزی خوردو
خربزه تیم Kharbeze tim تخم خربزه
ماسو maa soo روشنایی ماه
تیردار tir daar توت نر که از برگ هایش برای تغذیه کرم ابریشم استفاده می شود ...
زیر نقمی zir neghmi زیر چشمی نگاه کردن
دوسن davessan بستن
پوک pook اخم
پلاخ پلاخ pelaaKh pelaaKh صدای جوشیدن مایعات
قوزک ghozak گودی رودخانه – آبگیر
اشتلم اشتلم eshtelem eshtelem ۱کرکری خواندن ۲ادعای فضل و برتری داشتن
سیدآباد sayd aabaad از توابع نرم آب دوسر ساری
سکه رو sekke roo نهری که از رودخانه ی هراز آمل منشعب شود
خئن Khoen پرخواب – خواب آلود
یه دیم هاکردن ye dim haakordan ۱یک طرفه کردن ۲فیصله دادن
کوب koob بوریا حصیر
بتوسن batoossan داغ شدن بر اثر تابش شدید آفتاب
غلم قات ghalem ghaat ۱درهم – مخلوط ۲آشفته
یک دیم yak dim ۱یک سو – یک طرف – یک دسته ۲هم کاسه ۳به طور مستمر
تسکه بلند taske beland کوتاه و بلند – فراز و نشیب
کلاجان kelaa jaan نام دو روستا در غرب گرگان یکی کلاجان قاجار و دیگری کلاجان ...
درگا dargaa آستانه ی در
جوقاسمی javve ghaasemi بادی که از جنوب شرقی وزد
گوم بین goom bayyen گم شدن – ناپیدا شدن
چل تا chal taa نخ دوک نخ ریسی در پارچه بافی سنتی
النگو – کا alengoo kaa بازی با دست بند
کاچه مول kaachche mool حیله گر – رند
کش دوج kosh dooj ۱کفشگر ۲کفش دوزک
پر وری برار per vari beraar برادر ناتنی از سوی پدر
اوشمک ooshemek گیاه خوشبوی کوهی با گل های آبی رنگ که برگ هایی شبیه به بوته ...
شرورما shar vare maa از ماه های تبری مطابق با دی ماه
گم بییتن gom bayiten گام برداشتن
کچه دم kache dem دسته ی قاشق چوبی
خیارپل Kheyaar pal ساقه ی خزنده ی خیار – بوته ی خیار
کته خاست کتی kate Khaast keti از تپه های منطقه ی آمل
غلبیجه ghalbije
تپلک tepelek کم و اندک
کز kaz گس بدمزه
ناتریگ naaterig تلنگر
بپیس bapis ۱بپوس ۲کلمه ای در تحقیر ۳پوسیده
اسب – نال asbe naal نعل اسب
جارکو jaarkoo بالای کوه
هشته وشته heshta veshta تکه پاره
چاخارپیاله chaaKhaar piyaale پیاله ی چای خوری

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۳۷۲
mod_vvisit_counterديروز۳۷۶۰
mod_vvisit_counterاين هفته۱۵۶۸۴
mod_vvisit_counterاين ماه۵۶۰۸۳
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۹۵۳۵۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني