مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
منا mannaa نوعی سبزی که خشک شده ی آن برای کوکوسبزی مورد استفاده قرار ...
نف nof ناف
نئب تریک neeb terik نئب تریک
پئی سرو peei saroo بین پی گیری
هسینگ hasing سنگدان مرغ
بتشر batsher ۱دورتر ۲دوردست
کوکرک koo kerk کبک دری
کل کله هکاردن kal kale hekaarden ۱ور رفتن ۲کوشش و تقلا کردن
زنیمکی zanimaki از محله های قدیمی بابل
بموبرد bemoo bord رفت و آمد
آمخته aamoKhte ۱عادت کرده –انس گرفته ۲دست آموز
هترکیین heterkiyen ۱ترکیدن ۲نشستن از روی تحقیر و تحکم
رت rat ۱نشانه – رد پا ۲پاره شدن – گسسته شدن – رهاشدن
موزنی moozni نام مرتعی در آمل
دزبنه هکاردن doz bene hekaarden بی قرار کردن مرغان به هنگام تخم گذاری
ترجه terje جوانه
لاکش laakash تور بزرگ ماهی گیری
ناخون naaKhoon نخون
کر ker ۱بیخ گلو ۲غره شدن به چیزی
سه آ seaa زمین فاقد درخت
کل انگتن kal angetan ۱از کار انداختن ۲رها کردن حیوان نر به میان ماده ها که در ...
فرام سرا feraam seraa محل نگهداری گاوهایی که هنوز نزاییده اند
جلمور jelemmoor ناآراسته و ساده پوش – آدم ساده
تلی ونگه tali vange کنده و ریشه و شاخه های زیرین درخت که از خاک به در آید
بتفتن bateftan بدکانیین
چو خاردن choo khaarden کتک خوردن – چوب خوردن
نون خار noon Khaar افراد تحت تکفل – نان خور
جزبیتن jezbaiten سوختگی شدید – سوختگی همراه با مچاله شدن
سر دس بکشیین sar das bakeshiyen نوازش کردن
گیجیک gijik منگوله های دو سر قالی،قالیچه و شال گردن
لمر lemmer ۱لبه ی دامن ۲بخش پایین پیراهن
نخل هدائن neKhel hedaaen انگلک کردن
مفتلا بویین moftelaa baviyen مبتلا شدن – گرفتار شدن
فنوسک fenoosek خلط بینی انسان یا جانور
سک خر sak Khor به مصرف نادرست رسیدن چیزی
وگرسن vageresen برگشتن
روشنده rooshende فروشنده
پس پشتی pas poshtay از روستاهای شهرستان تنکابن
نم سوبیتن nem soobayten خواب آلوده شدن
اوله oole آبله
چو چین کله مار choo chin kelle maar درشت ترین هیزم اجاق که برای دوام آتش موثر است
قمش ghamesh واحدی ابتدایی برای توزین برنج که معیار آن یک کف دست است که ...
هاریم haarim چموش
بفروختن bafroKhten فروختن
زرا zeraa گیاهی هرز در شالی زار که دانه های سیاه رنگ دارد
راس بین raas bayyen ۱بلند شدن ۲قیام کردن
مزرا mezraa مزرعه
بم بپرستن bem bapperesten ۱بالا و پایین پریدن – جست و خیز کردن ۲از انواع بازی های بومی ...
اوجی ooji ۱پونه ۲سبزی صحرایی و خوشبو با نام علمی ha mentaa
خوگجه Kho geje بدرفتاری کودک قبل از خواب

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۰۶۴
mod_vvisit_counterديروز۳۴۰۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۵۷۰۲
mod_vvisit_counterاين ماه۶۳۶۲۶
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۰۲۰۶۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني