مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پی بوردن pey baverden دریافتن – ادراک کردن
قار و قیر هاکردن ghaar o ghir haakerden اعتراض بیجا کردن
لفا lefaa چوبی دو شاخه با انتهایی کمانی که در کار خرمن مورد استفاده ...
پسو paso ۱آب پس مانده – پس آب ۲آبی که از دوباره چلاندن غوره ی انگور ...
غوس ghoos اوج سرما و گرما
قورسر ghaver sar سر قبر – کنار گور
تشکه teshke جوش صورت – دمل کوچک
ونوشد vanooshed نام روستایی در هزارجریب بهشهر
پلی خالی هکردن pali Khaali hakerdan
گاله گاله gaale gaale ۱جای جای ۲گله گله کپه کپه
زل zel ۱زخمی که سرباز کرده باشد ۲نهایت گرمی آفتاب ۳نوعی درخت
نفسک نفسک nafesek nafesek ۱نفس نفس ۲هن هن
سردینگوئن sar dingooen از فنون کشتی بومی استپس از آغاز کشتی،کشتی گیر مجری فن،دست ...
دوسن davessan بستن
چاچول باز chaachool baaz فریب کار
پمبه خرینی pambe Kharini خرید و فروش پنبه
کلچه kalche تقلا و کوشش برای به دست آوردن یا از دست ندادن چیزی
پل پلی نویین pal pali naviyen به پهلو نغلتیدن
آب لم aab lam آب بند سار
اه اه ah ah از اصوات در بیان نفرت
غول صدا ghool sedaa یکی از صداهای چهارگانه ی لـله وابنیان واژه ی غول صدا مازندرانی ...
کالمن – سرا kaalmen seraa کالمن – سرا
آب دنگ سر aab dang sar ۱محل آبدنگ۲روستایی در قائم شهر۳روستایی از دهستان دابوی ...
تول tool گل و لای
ا سو o soo آب دستمال کردن پنجره و فرش
پندیر pandir پنیر
باغبن baaghebon باغبان
ا دنگ چی o dang chi ۱آب دنگ چی ۲مسئول اداره ی آبدنگ که وظایفی همچون راه اندازی ...
کفلمه kaflame یک مشت از هر چیز
زودپج zoodpaj مواد و گوشت زودپخت
پسو هاکردن pesoo haakerden ۱کاری را به صورت دسته جمعی انجام دادن – جلو راندن
کالئن kaaleen ریختن
پرد سر pordesar از توابع دهستان خرم آباد تنکابن
گری geri ۱گره بستن ۲گریپ یا جریب واحد قدیمی مساحت معادل هکتار یا ...
واییشتن vaayishtan ۱گذاشتن ۲فرو کردن در چیزی ۳نزدیکی کردن
قسرمش ghaser mesh گوسفند نازا
سگ پله sag pele ۱خستگی ناپذیر – استقامت یا لجاجت در کاری ۲کینه جویی
تاسا taasaa ۱آن وقت – ساعتی پیش – چند لحظه پیش ۲تاکنون
سبیک sabik سبک
تشکر tashkar آتش افروز
پنجک واش panjak vaash نوعی گیاه با برگ های پنجه ای و گل های زرد
کارچنگوم kaar chengoom محل و جای دو سر نوهرد در کارگاه پارچه بافی قدیم
چیک سری chik sari هدیه ی ختنه سوران
هسخون hesseKhoon استخوان
پش دیم pesh dim ۱پشت و رو وارونه ۲غلت زدن
لنگ به لنگ leng be leng ۱پا به پا ۲خوابیدن دو نفر به صورتی که پاهای آن ها به سوی هم ...
کله سلاب kalle selaab سرلخت – سر برهنه – دخترانی که مقید به حجاب و پوشش موی سر ...
نیما nimaa نام مستعار علی اسفندیاری که در ایران و جهان بیشتر با عنوان ...
کچ پی kach pey ۱گرفتگی ماهیچه ای ۲خشک شدن به مانند درخت ۳بستن یک دست و یک ...
درشت deresht ۱خشن – سفت – زبر ناهموار – درشت ۲کلفت

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۳۲۴
mod_vvisit_counterديروز۷۱۱۶
mod_vvisit_counterاين هفته۲۵۴۷۰
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۹۰۸۵
mod_vvisit_counterجمع۱۳۶۰۵۰۵۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني