مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
لووسن lowvesen ۱پارس کردن سگ
کمر ایزار kamar izaar پارچه ی مربعی شکل که کوچک تر از چادرشب که به هنگام چیدن پنبه ...
هی پتن hi petan در چیزی پیچیدن
پوس په poose pe سطح زیر پوست درست به موازات پوست اما در بخش زیرین آن
اشپل eshpel ۱اشپل ماهی – تخم ماهی خاویار ۲ته مانده ی ابریشم،هنگام پیله ...
قلب ghelb چشم درشت
انگوس – بن angose ban ۱به اندازه ی بندانگشت ۲بندانگشت
پر بزان par bezaan پر زدن – پرواز کردن
زمر هدائن zemer hedaaen ۱با چشم غره کسی را ترساندن ۲طمع ورزی
اکرائی akraaei از انواع پرندگان دریایی
کک کایی kak kaai ۱نوعی پرنده سفید رنگ مهاجر ۲بسیار سفید
دار لوبیا daar loobeyaa لوبیای درختی
چر بزان cher bezaan انباشتن هیزم به قصد ذخیره سازی
لپا leppaa چوب دو شاخه که در خرمن کوبی به کار رود
افغان afghaan ۱ افغان ۲ افغانستانی
کال افرا kaal efraa روستایی در فاصله ی نه کیلومتری جنوب شرقی بندرگز گل افرا
زیر zir نعلبکی
گواسل go aassel ازآبگیرهای منطقه پلنگان در شبه جزیره ی میانکاله
پجر او pe jer o ۱آبی که پس از قطع شدن جریان آب در جوی تا مدتی جریان یابد ۲پس ...
کاشتی بییتن kaashti bayiten کشتی گرفتن
کو kow از اصوات مورد کاربرد در دامداری سنتی
مم مم شو mam mame sho مم مم شو
پش پشو بوتن pesh pesho botan ۱هذیان گفتن ۲آسمان و ریسمان بافتن
تیساتمیری tisaa tomiri ۱کم و زیادی طعام کمبود وضعیت بد غذایی
نداک nedaak از توابع دهستان اسکوژ تنکابن
جافر jaafer ۱از طوایف ساکن در کتول ۲تلفظ ویژه ای از نام جعفر در کوهستان ...
چم chem مه صبح گاهی
چشما cheshmaa چشم ها
از بنو azbenoo شاید – ممکن است
سرسنگین sar sangin ۱حالت گرفتگی درونی و بی اعتنایی به افراد ۲رنجیده و دلتنگ ...
قرت هادان ghort hadaan ۱بلع نمودن – پایین فرستادن از گلو ۲مجازا به معنای مال کسی ...
بالنگ بو baaleng boo از سبزی های معطر که بیشتر در طبخ کوکو سبزی مورد استفاده قرار ...
کش kesh ۱ادرار ۲مدفوع
لپن lapen هر چیز پهن و پر طول و عرض
جزر jazr شکنجه – محرف زجر رنج و عذاب
امزنا emzenaa ازبنا
هشته وشته heshta veshta تکه پاره
چرت بزئن chert bazoen ۱با فشار و با صدا جهیدن هر چیز آبکی و نرم ۲پاشیده شدن مایع ...
الاملک elaamelk گیاهی شبیه به تاک،خاردار و پیچک وار که میوه اش را سیاه دارو ...
پتی هکاردن peti hekaarden فرو کردن،سپوختن
ماریم maarim ۱بوته هندوانه،خربزه،کدو و غیره ۲جوانه ی در حال رشد ۳ترمیم ...
هلوه helve نام نوعی سبزی
چاره دخسنیین chaare daKhesenniyen کلک کسی را کندن – از شر کسی آسوده شدن
چتکه chetke چرتکه
بئوت baoot ۱گفت ۲گفته شده ۳سخن
زمبرکش zamber kash حمل کننده ی زمبر
چرک بین chorok bayyan چروک شدن
تره وشی tarre vashi نوعی سبزی صحرایی
تو پلیچ to pelich فنی در کشتی که با تاباندن حریف همراه باشد
اراسه سر eraase sar از مراتع لنگای عباس آباد تنکابن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۲۹۶
mod_vvisit_counterديروز۳۷۹۹
mod_vvisit_counterاين هفته۲۳۳۶۷
mod_vvisit_counterاين ماه۷۱۲۹۱
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۰۹۷۲۸

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني