مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
تپ tep ۱قطره – چکه ۲ورم – آماس ۳مقدار شیری که با یک بار دوشیدن ...
سرک دمک هاکردن sarek damek haakerden تغییر رفتار در اثر دل خوری از کسی
اما – جه emaa je طرف ما – منطقه ی ما – از ناحیه ی ما
چا تیره chel tire تیغ آفتاب
تمیشه tamishe تمیشه نام شهری قدیمی بوده استبعضی تاریخ نویسان تمیشه را ...
آوسن بین aavessen bayyen ۱آبستن شدن ۲باردار شدن
رنگ رج rang e rej تاووسک – سبزقبا – نام پرنده ایست
سر پوس sar poos ۱پوست سر ۲آثار – ردپا
بدزد badezd بدزد – امر به دزدیدن
سبیک sebik گردوی درشت که در گردوبازی از آن به عنوان تیله استفاده کنند ...
گمی gami جانوری درشت پیکر و دریایی
لـله ونگا lale vangaa
چچ chach زغال افروخته – آتش
غرنه gherne غرش جانوران
خنه –ورون Khene varoon دعوت رسمی خانواده ی داماد از عروس و خانواده اش پس از عروسی ...
پشتیم بدوتن peshtim badooten ۱وارونه جلوه دادن ۲بهانه آوردن ۳وارونه دوختن
ال چو ale choo از اجزای خیش – چوبی که به گردن حیوان اندازند و دسته ی چوبی ...
شالک عروسی shaalak aroosi
مهزپرن mahaz paron روبند ریشه داری که برای دفع مگس و حشرات به صورت قاطر و اسب ...
وشتلک واز veshtelek vaaz پریدن ناشی از شادی
هکه – بخردن hekke bakerdan ۱تکان خوردن ناگهانی ۲شوکه شدن
لوترا lootraa لوترا زبان دوم منطقه ی استراباد یا گرگان امروزی بوده استدر ...
دم سو دم سو demso demso ۱خایه مالی کردن ۲چاپلوسی
بوریج boorij بگریز فرار کن
میزی mizi مشت
نقب naghb ۱دالان زیرزمینی ۲سوراخی که در دیوار خانه ایجاد شود
بارکشی تنگ baarkashi tang علاوه بر ریسمانی که بر روی حیوان بارکش بسته می شود تنگی با ...
اوندا oondaa اونتا
ارسی – دوج orosi dooj کفش دوز کفاش
زرینگ zering صدای گوش – پیچش صدای سیلی در گوش
ترمه terme ۱نام پرنده ای است ۲نوعی علف هرز
بسپر besper بسپار – سفارش کن
خاندار Khaandaar ۱کنده ای در کار ناو آسیاب که گونی گندم روی آن می نهادند و ...
چو بزه خاک choo baze khaak منطقه ای در اطراف خطیر کوه سوادکوه
را سر بیتن raa sar baytan ۱راه بر کسی بستن ۲بر سر راه قرار گرفتن
اشتلوم eshteloom بزک کردن دختران و زنان
بشقاب – لس besh ghaab les آن که خوراک بازمانده ی دیگری را می خورد
بوه beve بیوه – زن شوهرمرده
ترسندوک tarsendook شخص بسیار ترسو
تاله tale از توابع راستوپی سوادکوه
شیشم هاکردن shishem haakerdan سوت زدن
چمه بن chame ben نام مرتعی در منطقه ی شهرستان آمل
ککلا kekkelaa پشکل گوسفند و بز
شواش هدائن shevaash hedaaen ۱هورا کشیدن – فریاد شادی سر دادن ۲دادن هدیه ی شاباش در عروسی ...
منگلیا mangalyaa آرام گرفتن و نشخوار کردن حیوان
وندار بن vandaar bon ۱از توابع کلاردشت ۲از توابع دو هزار تنکابن
جشم jashm سور جشن
پراز peraaz بلندی – دارای ارتفاع
خون تون Khoon tevon خون بها – دیه
هشتادتن کر hashtaad tan ker نام محلی غیرمسکونی در نزدیکی قلعه ی تاریخی مور در کجور نوشهر ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۳۴۶
mod_vvisit_counterديروز۳۵۲۰
mod_vvisit_counterاين هفته۱۰۵۲۴
mod_vvisit_counterاين ماه۷۵۱۴۰
mod_vvisit_counterجمع۱۵۳۳۱۰۹۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني