مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پلا دق pelaa degh دیگ پلو
کل تئی kal taei بالش،بالشت
کپل بزوئن kappel bazooen نوعی معامله و یا اهدای هدیه به عروس یا فردی که بسیار عزیز ...
اول مج avvel mej لگدمال کردن کودگیاهی در خزانه ی برنج
اندنا andenaa لک لک
پش pash پشم کرک موی گوسفند
تیره tire تبار نژاد
جم هدائن jem hedaaen تکان دادن
سیمکا simkaa ۱زگیل ۲دمل ۳نوعی حلب که ضخیم تر از حلب معمولی است
پاتن paaten ۱پاشیدن ۲پاشید
د چمبلی de chembeli دو قلو
تلوشت ببین taloo sht babeyan بی طاقت شدن در مقابل گرسنگی
ورف دشاب varfe doshaab برفی که به آن دوشاب اضافه کرده باشند
رکی reki ۱نیم روی هم زده ۲وسیله ای برای تمیز کردن ته دیگ
دب و دوب dabb o doob تشر زدن
گندی goendi کوهی به ارتفاع ۲۶۱۰ متر در منطقه ی کتول
وارنگ به vaareng be بارهنگ
حرف دله بیاردن harf dele beyaarden با سخن انحرافی سخن اساسی و اصلی دیگران را تحت الشعاع قرار ...
چس هاکردن ches haakerdan چس هکاردن
ارمنی armeni ارامنه در مقاطع مختلف به این منطقه مهاجرت نمودن یا کوچانده ...
گو په دویین go pe daviyen ۱پیوستگی دو کار به گونه ای که انجام یکی به آن دیگر متکی باشدگره ...
سم کش کلفت sem kashe koloft چوبی به ضخامت ده در دوازده سانتیمتر که از وسط ساختمان در ...
اندرسا anderessaa مرتع پرتاسی در حوزه ی لفور قائم شهر
پارسنگ بازی paar sang baazi پارسنگ کا
پاره بزئن paare bazoen نشانه گذاری روی چوبی مخصوص برای مشخص نمودن مقدار محصول هر ...
گال gaal ۱گل و گیاه ۲رتیل
اغز هال aghoz haal نهال گردو
باش baash ۱پیروز – غالب ۲قوی تر ۳برتر
ور کانده var kaande دو ردیف ستون کوچک که در دو سوی زیر پوشش بام باشد
بدی بشناسیه badi beshnaasiye ۱از پیش همدیگر را شناختن ۲آدم آشنا و از پیش شناخته شده
قرتاب ghertaab اضطراب – دل نگرانی تشویش
لیک لیک lik lik صوتی برای جاکردن اردک ها
برمنیین baremenniyan ۱ترساندن – از جای جهاندن کسی با ایجاد ترس ۲رم دادن
خراب خیریب Kheraab Khirib خراب – ویران – منهدم
دچار بین dechaar bayen دچار شدن
هر آییت heraaeit ۱آویزان ۲ریخته شده ۳آبکی
کلم بم kolom bom بام طویله که جای انبار کردن علوفه ی دام است
رف سر raf sar نام مرتعی درحومه ی منطقه ی شیرگاه
دس خرسا بویین das Khersaa baviyen کنایه از:بازیچه شدن – آلت دست شدن
خاش khaash بوسه
کنجید kenjid کنجد
مس mas ۱فربه ۲مست – احساس سرمستی ناشی از سلامت کامل مزاج و روزگار ...
کمن komen کسی که به سختی تنفس کند
تب خایه tab Khaaye ۱کسی که بیضه اش ورم کرده باشد ۲بادفتق
قوپین ghooppin تاج خروس
حاجی کلا صنم haaji kelaa sanem نام روستایی در حوزه بالاتجن منطقه ی قائم شهر
الیت elit روستایی در کوهستان شرق – کلارستاق چالوس
ماش پتی maash pati ماش پتی غذایی آبکی و خورش مانند استاین غذا را بیشتر در زمستان ...
کپین kapin نام مرتعی واقع در منطقه ی آمل
میون ور miyon ver نرده ای در وسط طویله برای جدا کردن حیوان ها از هم دیگر

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۶۸۲
mod_vvisit_counterديروز۶۸۴۵
mod_vvisit_counterاين هفته۲۷۰۳۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۴۸۴۸۱
mod_vvisit_counterجمع۱۵۸۲۸۹۱۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني