مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
آج هاکردن aaj haakorden 1.پوست سبز گردوی تازه را جدا کردن 2.مرمّت کردن ابزار دندانه ...
قرئل ghareol جوانه ی صیفی جات
ساتریک saatrik ۱صاف صاف – تراشیدن ساقه ی درخت و بی شاخ و برگ کردن آن ۲لخت ...
زنج zenj ۱بیماری گر ۲حفره ی موجود در درخت و صخره ها که مورد استفاده ...
خرن Kharen ایوان – سکو
لزر بن lazar bon روستایی از توابع تنکابن
کم kam غربالی که از پوست گوسفند بافته شود – نوعی غربال درشت
تپوس tapoos ۱آدم چاق و کم تحرک ۲نوعی بیماری در کودکان که از خوردن برنج ...
پرواز parvaaz ۱سنجاقک ۲از نام های سگ
اندل andel ۱غلتیدن در سرازیری ۲پرسه زدن ۳به هنگام بازی توپ را در هوا ...
گرم اشکم garm eshkem شکمو
زلتی پلتی zelti pelti ناله و زاری
چالاییت chaalaaeit زمینی که در آن چاله و گودی باشد
در پیش هکاردن dar pish hekaarden بستن در
هاپئسن haapessen پاییدن – مراقب بودن
کس خرنه کلا kes Kharne kelaa جایی بی قانون و مقررات
درازنو deraaz no ۱دهکده ی ییلاقی واقع در بالا جاده ی کردکوی ۲ناوبلند چوبی ...
اون – تازه oon taare آن را – آن یکی را – برای آن یکی
پاش وزیر paash vazir قاپ بازی – نوعی بازی که نقش اصیلی را در آن قاب یا کشکک زانوی ...
تا به تا نرسیین taa betaa naressiyen ۱به هم نرسیدن ۲به آرزو نرسیدن ۳مغبون شدن از سهم
چم سر بیاردن chme sar biyaardan ۱فرصت اجرایی فن پیدا کردن در کشتی ۲موافق ساختن فرد مخالف ...
بیزت bizet ۱ناسزا توهین
چمدون chamedoon چمدان
توم بارچی toom baarchi کسی که نشای برداشت شده از خزانه را به داخل زمین می برد
چک chek ۱لبه ی کوه – قله ی کوه –چکاد ۲مخالف ۳پلکان
لیک lik ۱اردک مرغابی خانگی ۲پرنده ی دریایی و مهاجر به اندازه ی غاز ...
پتنه petene پونه
بند هدائن band hedaaen سد کردن – بند آوردن – جلوگیری کردن
رج بردن raj baorden به دنبال هم رفتن
غول صدا ghool sedaa یکی از صداهای چهارگانه ی لـله وابنیان واژه ی غول صدا مازندرانی ...
مکز هکاردن makez hekaarden پرهیز هکردن – دوری کردن – خودداری کردن
ماتو maato مهتاب – مهتابی
پل دوسن pel davessan پل بستن رسم ویژه ای به هنگام بردن عروس به خانه ی داماد که ...
نقالو noghaalloo ۱سفره مار ۲نوعی مار زرد و قهوه ای که آزار نمی رساند ۳مارچوبه ...
نخشین naKhshin نقش دار – منقوشنمد نقش دار
لین lin ۱از توابع ولوپی قائم شهر ۲از روستاهای آلاشت سوادکوه
وتوره vatoore هذیان – بیهوده گویی
دمی بزوئن dami bazooen دمیدن
چلی chali ۱بازمانده ی گیاهانی چون سیر که همه ساله به صورت خودرو روید ...
سال ون saal van پیشانی بند
خودم Khoo dem ۱دم خوک ۲نوعی علف در شالی زار
تب به تب tab be tab
پس گردن چالی pase garden chaalay گودی پشت گردن
سم تراش sem teraash ۱سم تراش از ابزار کار نعل بندی است ۲وسیله ای که با آن سم چهارپایان ...
سر به نزه sar be neze سر به روی نیزه که نوعی نفرین است
جز jaz
مواشر mevaasher مباشر – نماینده ی ارباب
آروس مار aaroos maar ۱مادر عروس ۲زن پرتجربه که در شب زفاف راهنمای عروس است
نشوم neshoom خال خال سیاه
تنباکوچوله tanbaakoo choole ظرفی مخصوص نرم کردن و آماده ساختن تنباکو

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۴۲۶
mod_vvisit_counterديروز۷۷۳۰
mod_vvisit_counterاين هفته۳۹۸۸۹
mod_vvisit_counterاين ماه۱۳۵۸۹۴
mod_vvisit_counterجمع۱۴۵۶۱۳۹۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني