مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بادامی جز baadaami joz گردویی که پوستش به راحتی جدا شود
کل بازی kel baazi از انواع گردوبازی
کال و شل هکاردن kaal o shel hekaarden زخمی کردن
راور raavar مرتعی در اطراف تنکابن
تاخت هاکرد taaKht haakerd شتابان – باعجله
واچاشت vaa chaasht ۱پیدا –آشکار ۲صبح پس از طلوع
غیچ و پیچ هکاردن ghich o pich hekaarden جامه ی نو و شیک پوشیدن
داغکر daaghkar ۱وسیله ی فلزی برای داغ کردن حیوانات ۲داغ کننده ی حیوانات ...
پی رجه pey raje روستایی ازدهستان پنجک رستاق نوشهر
کلار kollaar موج و طغیان شدید آب
سوک سوک sook sook غوزه ی کوچک پنبه
الانی alaani همین الان – اکنون
و بکشییه va bakeshiye گرسنگی کشیده – رنج کشیده
کچما kechmaa بخش پیچنده ی هرگیاه
ناکش naakash نکشیده – وزن نکرده
تیم شوری tim shoori ۱عمل زدودن آب و گل اضافه از ریشه های نشای برنج ۲شست شوی تخم ...
پله pelle دو نیم کردن یا دو نیم شدن
سر اسبی sar asbi ۱از روی شکم سیری ۲زود و با شتاب ۳در زمان اندک
مرس افتوبه mers aftobe آفتابه ی مسی
کیابسر keyaabsar از توابع میانرود سفلای شهرستان چالوس
فرت بویین fart baviyen ۱پرت شدن
کیندو kindo از مراتع واقع در سیاه مرگو واقع در منطقه ی کتول
تنگه tange از مراتع شبه جزیره میانکاله
پاسنگ paasang وزنه و سنگ ترازو
پیش نوازی pish nevaazi پیش+نوازیتکه ای است سازی مربوط به سرنا – این تکه به صورت ...
بوک بوک book book ۱از اصوات – صدای جوجه ی پرندگان در شب ۲ساکت – آرام ۳صدای ...
آب خردن aab Khordan آب آشامیدنینک:بخاردن ا
ویشار vishaar هوشیار بیدار
سنگ کتو sang katoo سنگلاخ – زمین پر از سنگ های ریز و درشت
پی هکاردن pay hekaardan ۱قطع کردن ۲بریدن رگ و پی حیوان با تبر ۳زخم زدن به درخت که ...
شک شک shek shek نوعی بازی گروهی محلی
دچلکانیین dachkelaanien ۱ولو کردن ۲از هم باز کردن پشم یا پنبه
بینج نوج binje nooj رویش دوباره ی ساقه های برنج پس از درو،که در مازندران(بینج ...
تکو takoo ۱گاوبان خردسال،پایین ترین رده های گاوبانی ۲نوجوان
عشقلی یاغی eshghali yaaghi از منظومه های موسیقیایی و حماسی مازندران
خط بییتن Khat bayiten از کسی خط مشی گرفتن
مگ mog پهن یک ساله ی گاو و گوسفند که به صورت کود در آمده باشد
تلی گلم tali gelem خارپشته ی بزرگ که بیشتر جهت مسدود کردن گذرگاه های باریک ...
چن گادرا chan gaaderaa زمان های پیش – چند مدت پیش
لویز laviz سرکش
سرداری sardaari نوعی برنج بومی
بز ککاک bez kekaak پشگل بز
دشبند deshbend دشمن
پی به پی pey be pey ۱پشت سرهم ۲تک تک
سو هاکتن soo haaketan ۱افشا شدن دروغ ۲آشکار شدن اسرار
توق چو togh choo قطعه چوبی کوچک از درخت داغداغان که یک سمت آن را سوراخ کرده ...
شال زئن shaalzaan دوشیدن گاو در یک نوبت در شبانه روز
چو هور دنک choo hoor dennek ۱اردک نوک پهن – اردک ۲نام پرنده ای است
نوسال noo saal سال نو
این یته اون یته in yette oon yette ۱تنقلات گوناگون ۲بی اراداگی و تردید در انتخاب

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۵۶
mod_vvisit_counterديروز۳۴۰۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۰۸۵۸
mod_vvisit_counterاين ماه۳۸۴۱۱
mod_vvisit_counterجمع۱۱۶۰۹۰۸۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني