مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
تا اون taaoon تاوان
به وختی be vaKhti ۱بی گاه – بی وقت و موقع ۲ترس از جن زدگی و وحشتی که از باور ...
او ooo آب
هش درهکاردن hash dar hekaarden سوراخ بزرگ در دیوار و کوه پدید آوردن
پلیم سر خار palyem sar Khaar پلیم سر خار
دم زنان dam zanaan ۱کار کردن توأم با تفریح و آزادی عمل ۲محل قراردادی استراحت ...
پره – نشین pare neshin حاشیه نشین – مهاجران فقیر که با انجام کارهای سخت و سنگین ...
تشنی tashni ۱تشنگی – عطش ۲میل و اشتیاق وافر به کار یا چیزی داشتن
کاچک kaachek ۱سکسکه ۲نفس نفس زدن ۳نفس آخر
قارن کوه ghaaran koo قارن کوه از کوه های مرکزی مازندران استدر حدود العالم آمده ...
امباز embaaz ۱شریک ۲هم سامان – زمین زراعی
سرانگتن sar engetan ۱بار گذاشتن دیگ غذا ۲به بالندگی و نهایت رشد و ثمرآوری رسیدن ...
قینه قوز gheyne ghooz ۱دارای برآمدگی ۲نامرتب
دمبچی dembechi دوقلو
قار قاروک ghaarghaarook ۱قرقره ۲نوعی پرنده ی دریایی
همش بور hamash boor نام روستایی قدیمی در تنکابن
گاذر gaazer ۱محل عبور گذر جای گذر کردن ۲گدار،محلی از رود که به سبب عمق ...
سر جر بویین sar jer bavien سرازیر شدن – پایین رفتن
برق – هدائن bargh hedaaen جلا دادن – برق انداختن
کله قن kalle ghan ستون های کلفتی که بر روی تخته سنگ و در یک ردیف،بر روی زمین ...
چوچین کونه choochin koone چوب نیم سوخته
مردال merdaal ۱لاشه مرده ۲مردنی
یک پلی yak pali ۱نیم رخ – یک پهلو ۲یک طرف بدن
گل قدره gel ghadere کاسه ی بزرگ گلی
تت لشک tet lashk صدای شکستن – صدایی نظیر شکستن یک باره و متوالی ظروف شیشه ...
لسی یشت lesi yasht نا محلی در ناییج نور
چرخه تو charKhe too جستجو و کنکاش – برای یافتن چیزی به این طرف و آن طرف رفتن ...
قالاچ ghaalaach نوعی نان با طبخی مخصوص که از روس ها اقتباس گردیده،در شهرهای ...
پچوله pochoole پوست خشک و سف غوزه ی پنبه
دس پشتی das peshti از انواع بازی
حوانی hevaani حیوانی لفظی از سر ترحم و دلسوزی
قجل ghajal ریزریز – بسیار خرد
کرمی جن kermi jen ۱فرد مبتلا به کرم کدو ۲آن که آرام و قرار نداشتن و پیوسته ...
شیلک shilak
بالا نقیب کلا baalaa naghibkelaa از توابع دهستان بابلسر
کله مار kele maar ۱بزرگترین هیزم درون اجاق که برای دوام آتش در اجاق گذارند ...
اسیو – سنگ aseyo sang سنگ آسیاب
تارت و پارت taart o paart ۱پاره و از هم گسیخته ۲پراکنده
او دو o doo آبدغ
واز vaaz از توابع ناییج نور
بی چشم رو bi cheshme roo چشم دریده
دخمه daKhme جای تنگ و تاریک – دخمه
مین ورد miyan vard استخوان و مهره های ستون فقرات
د تا da taa ده تا
هره مایی haremaaei از انواع ماهیان خزری
دجاب dejaab چاشنی های غذا
واچک vaachak از توابع تنکابن
روبری خانی rooberi Khaaney چشمه ای است معروف در کوه های تنکابن
ریک و پیک هچیین rik o pik hechiyen ریک و پیک هچیین
شیر سوت shir soot نوزادی که زودتر از موقع از شیر گرفته شود

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۲۱۰
mod_vvisit_counterديروز۷۱۱۶
mod_vvisit_counterاين هفته۲۱۳۵۶
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۴۹۷۱
mod_vvisit_counterجمع۱۳۶۰۰۹۳۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني