مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
ریا بزوئن reyaa bazoen جوانه زدن بذر
به خال beh Khaal روستایی از شهرستان قائم شهر
چشمو چشمو کاردن cheshmo cheshmo kaarden چش چش هکردن
افرائن efraaen از توابع دهستان خانقاه پی سواد کوه
گل بنه جیک gel bene jik کرم خاکی و حشره ای شبیه سوسک
بانو گردون baanoo gerdan قله ای به ارتفاع ۳۰۰۵ متر در کلاردشت چالوس
ضرر zarar زیان
جیروجر بوتن jiro jore bootan نوعی دشنام – پرده دری کردن
سره بویین sare baviyen ۱یکسان شدن – برابر شدن ۲بی حساب شدن – تسویه حساب کردن
خاردن khaarden خوردن
ورشو varshoo خوشه ی دوباره سبز شده ی برنج بعد از درو
دمه damme دنبه ی گوسفند
دس بفت das baft دسته بافته
پله – چو – سر – بشکانین pelech sar beshkaanian مقصر قلمداد کردن
نسل بزه nasel baze ۱از میان رفتن نژاد کسی – نفرینی است
کال –بویین kaal baviyan ۱شکستن دست یا پا ۲شل شدن – فلج شدن
لوچه پیچ loche pich اشاراتی که بین دو نفر برای تکذیب حرف شخص ثالث با لب و حرکات ...
غلت ghalt ۱تنگه – محل گذر جانوران ۲جمعیت
مرسه سرک marse serek مرتعی در راستوپی سوادکوه
خاب نما khaab nemaa خواب نما – خواب نماشدن
کریک kerik نوعی کبک،کبک دری
غنتر ghanter لگام دهنه
بیم بزه شو bim baze sho شب تاریک و پرمه
چن chen مه
پرتوشه pertooshe بخار غلیظی که از ریختن آب روی خاکستر گرم به هوا برخیزد
تخ teKh صوتی منع کننده و بازدارنده برای کودکان – صوتی برای بازداشتن ...
پی هکاردن pay hekaardan ۱قطع کردن ۲بریدن رگ و پی حیوان با تبر ۳زخم زدن به درخت که ...
ملیل malil بیمارگونه – ناخوش
کماج هاکردن kemaaj haakerdan مخلوط کردن – در آمیختن
بل بل بزوئن balbal bazooen نورافشانی کردن – پرتوافکندن – برق زدن
بی لون bi loon ۱بیل ۲دندان گراز ۳مقدار برداشت خاک و گل در یک دهنه ی پابیل ...
تاش به تاش taash be taash ۱بی ملاحظه ۲مقابله به مثل – رو در روی هم قرار گرفتن ۳برابر ...
وویی vooi وا – از اصوات تعجب
پیمونه paymoone ظرفی که برای مقیاس حجمی به کار رود
بمون bamon ۱توقف کن – بایست ۲بمان – اقامت کن
چم به چم cham be cham ۱آزمودن ۲عبور از گذر اصلی
هرستائن herestaaen ۱ایستادن – بلند شدن ۲بیدار شدن
یاد دکتن yaad daketan به یاد آمدن
دل مونی del moni آرزوی انجام نشده – آروز درونی – آنچه در دل به عنوان یک آرزو ...
دنگی مجاز dangi mejaaz دم دمی مزاج
منجول manjool کرم کلفت درون کاسه ی سر گوسفند نر یا درون کنده ی پوسیده ی ...
کلاک kelaak ۱از توابع ولوپی سوادکوه ۲از توابع اندرود ساری ۳روستایی ...
لمترتپل lamter tapel تپل و کوتاه قد
شل شلوال shele shelvaal ۱آدم با نظم ۲طناز ۳لباسی برای زنان در قدیم
سرتاقه لی sartaa ghe li ۱حلقه ی افسار گردن بره و گوساله ۲دریافت بره و گوساله با توجه ...
خارکری khaarkari شخم سوم به زمانی که مزرعه برای نشا آماده شود
سینه پلو sine paloo سینه پهلو – زکام
او جار ow jaar حیاط خلوت
ان – تمون an temoon این مدت – تا این وقت
چن بن chenne ben مرتعی در سوادکوه

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۶۰۲
mod_vvisit_counterديروز۸۱۶۹
mod_vvisit_counterاين هفته۲۶۰۲
mod_vvisit_counterاين ماه۱۲۴۰۵۰
mod_vvisit_counterجمع۱۵۸۰۴۴۸۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني