مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
نخون naKhoon ناخن
دستاب dastaab مستراح دستشویی
موزی باغ moozi baagh از توابع میاندرود ساری
تالم بردن taalem borden پایان محصول دهی بوته ی خربزه و دیگر میوه های جالیزی
راجی raaji ۱مایه ی ماست بندی – مای های که شیر را به ماست تبدیل کند ۲مایه ...
ناچ naach ۱چانه ۲ناف ۳لفظی که در مقام نفی به کار رود
چرک بین chorok bayyan چروک شدن
سرخ پر serKhe par برگ درخت انجیلو
زیلا zilaa درد روغن خامه – آنچه پس از جوشاندن خامه و برداشتن روغن آن ...
کین کل kin kal پرچینی که به گرد آغل ساخت شود
چف – بزئن chaf bazoen مکیدن
پولک را poolek raa سوراخ دکمه
نون ساز noon saaz چوب مخصوصی که با آن خمیر را پهن نمایند
تخم حروم toKhm harom ۱تخم حرام – حرامزاده ۲در مقام توهین گفته می شود
خط Khat ۱جاده ۲خط – اتصال دو نقطه
زیروان تپه zirvaan tappe تپه ای در جنوب غربی زیروان بهشهر
لوه ته lave ta ته دیگ
هرزه – لو harze lo سگی که بی دلیل پارس کند
گاله گاله gaale gaale ۱جای جای ۲گله گله کپه کپه
اسکل – پی eskel pey بخش میان آبچک تا دیوار خانه
دز پشت dez pesht از توابع نشتای شهر عباس آباد
جکل jokol نیم دانه ی برنج نو رسته ی پخته شده که با مغز گردوی ساییده ...
گز gaz واحد قدیمی طول به درازای یکصد و چهارسانتی متر
اور بمان oor bemaan ۱به جنبش موزون درآمدن ۲قرواطوار آمدن
هنگ بیموئن hang bimooan ور آمدن حبوبات پخته شده
لخته – موس leKhte moos کون برهنه
تتق totogh ۱تیغ خورشید ۲نمایان شدن ۳به بیرون ریختن
حرام هرشت heraam haresht ۱حیف و میل ۲آماده کردن خزانه ی شالی
لترمنه latermene ۱چاق و شل و تنبل ۲ناهنجار ۳نتراشیده
کله کویی kole kooei نفهم و کند ذهن
پنون pannoon ۱آویزه ی زیرگلو ۲زیرگلو
قالی گال ghaali gaal جوالی که جهت بافتن فرش و جاجیم به کار رود
ترجین terjin نی میان پر که در حصیربافی از آن استفاده می شود
لچرم هاکردن lacherem haakerdan ۱احساس بیماری کردن ۲کز کردن
اشکم eshkem شکم
کاله بموندستن kaale bamondeten ۱شخم نخوردن ۲جاماندن یا جا گذاشتن
خورد آرنه Khoord aarene آیینه ی جیبی – آینه ی کوچک
پئنو paeno ۱راندن حیوانات ۲راندن جانوران به سوی دام یا شکارگاه
پس دم pas dam ۱عقب نشینی یا بالا آمدن آب۲برگش آب براثر موانع و یا خار و ...
یاش هکتن yaash haketen رقیق شدن
خون میزه Khoon mize خون میزه
خو لاش Khoo laash ۱لاشه ی خوک
اسپی پنبه espipanbe جگر سفید گوسفند
دریده daride چشم دریده
مخ توله meKh tavele میخ طویله
بست beste ۱به خاطر از برای ۲می بایست – باید
کمش komesh ۱نفس نفس زدن ۲به سختی نفس کشیدن
جرینگ jering صدای برخورد دو فلز به هم یا برخورد آن به سنگ
قاپ ghaap ۱استخوان کوچک و چهارگوش مفاصل گوسفند ۲قوزک پا
سوش sosh صدای خفیف جابجایی حیوان که از برخورد با برگ خشکیده حاصل ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۰۰۱
mod_vvisit_counterديروز۷۵۵۵
mod_vvisit_counterاين هفته۲۸۸۹۶
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۴۰۴۰
mod_vvisit_counterجمع۱۶۰۳۰۷۹۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني