مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
گوک gook ۱گوساله ۲اهرم چوبی
په نام pe naam ۱غیبت کردن ۲سخن چینی
زغالی zeghaali زغالی – زغال فروش
بدله کانده badele kaande از فنون کشتی با میاوند(شال) استوقتی که باسن کشتی گیر بوسیله ...
هوهرگرک hoo hoo garek یا کریم – پرنده ای است
طوله tavele طویله – اصطبل
بفته bofte ۱تابیده ۲بافته ۳پود پارچه
الا – شاخ elaashaaKh گاوی است که دارای شاخ های باز و بزرگ است
لاب ولیب laab o lib قطعه قطعه – تکه تکه شده
تو بی یاردن too biyaarden ۱کژ شدن – تاب برداشتن ۲دل کسی را به درد آوردن
توپ تشر toop o tashar سرزنش و همراه با داد و فریاد
اس os آبستن
در بیمئن darbeyamoen ۱خارج شدن ۲سر از خاک بیرون زدن جوانه ی گیاه – درآمدن
غوز بال ghooz baal فنی در کشتی
جفت تاق jeft taagh نوعی بازی محلی در کتول
گیت git ۱تعدادی معین از ساقه های برنج خزانه جهت نشا در شالیزار ۲از ...
انشتا aneshtaa انجیشتا
دم کش چشمه dam kash cheshme نام چشمه ای درناحیه اوشیان رانکوه در اشکور تنکابن
پرپتینک هکردن par petink hakerden از هم باز کردن – جدا کردن – ورقه ورقه کردن
تنار tenaar تنها
سروار sar vaar ۱جوی آب ابتدای شالیزار ۲اندازه
حروم بین haroom bayyen ۱تلف شدن ۲ذبح غیرشرعی که براساس آن خودن این گونه گوشت مجاز ...
سراجوری saraajoori سربالایی
گلی داشتن geli dashten گله داشتن – شکوه داشتن
قریشمال gharishmaal غیربومی و مهاجر – کولی
ده de روستا
نرهنیشتن nar henishten
ویز بکشین viz bakeshian حرکت تند و سریع
باز کلی baaz keli نام مرتعی در لفور سوادکوه
ترتیزک tartizek ۱سبزی شاهی
چک – چک – هاکردن chak chak haakerdan به گوش رسیدن صدای شکستن شاخه یا چوب
دم کچه ای کاردن dem kacheI kaarden ایجاد حفره و شیار در کته ی برنج به وسیله ی قاشق برای پخت بهتر ...
دل بکنیین del bakenniyen ۱قطع علاقه کردن ۲امید بریدن
گلما golmaa روستایی واقع در منطقه ی ساری
جونگر joonger ۱شاخه ی تیزی که سبب پاره شدن لباس شود ۲پاره شدن لباس یا پارچه ...
جزلیک jezzlik ته مانده ی پی آب شده
جرش jarsh ۱کثافت – آشغال – خاک روبه ۲شلوغ
خال بکونیین Khaal bakoobiyan خال کوبی کردن
بهار کار behaar kaar کشت بهاره
تابر taabar از روستاهای علی آبادکتول
گلتج gal taj کسی که همیشه دور از خانه است
بکال bekaal بریز
چش خوریک – بیتن chesh Khoorik bayten چشم ها را بستن – پلک زدن
نیشتر nishtar آلت فلزی و نوک تیز جراح و رگ زن،جهت حجامت
کمین komin کدام
خرد چله Khord chele چله ی کوچک – چهل روز اول زمستان
امام – دار emaam daar ۱در باور عامه به درختان مقدس گویند ۲نام مکان مقدسی در شیرگاه ...
بهریجه bahrije ۱بهره – سود ۲اجاره بها – درآمد
بلارمه bellaarme بزرگترین
سدسر sade sar اتراق گاه چارواداران در مسیر سی سنگان به کجور

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۹۱۶
mod_vvisit_counterديروز۵۵۶۷
mod_vvisit_counterاين هفته۸۴۸۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۵۳۴۷
mod_vvisit_counterجمع۱۴۱۸۵۶۴۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني