مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
رم توپ هاکردن rem toop haakerdan ۱تشر زدن ۲مرعوب کردن
شلاک shelaak نام مرتعی در حوزه ی کارمزد واقع در منطقه ی سوادکوه
زق زق zegh zegh التهاب درد – زق زق
چه che زوری و فشاری که هنگام کار وارد کننداز اصوات
چار کوم chaar koom ساختمان چوب که پلورها از چهارسمت دیواره های اتاق جلوتر روند ...
مندو mendo نوعی روغن است
تیره مرز tire marz برجستگی موازی در زمین شالی زار
بالا – لموک baalaa lamook از توابع دهستان نوکنده کای قائم شهر
کونه koone کهنه قدیمی
پس آردن pas aarden پس آوردن – عودت دادن مال – بازگرداندن
اروس – دمال aroos domaal واژه گیلی است و به معنی از پی عروس رفتن استدر اصطلاح موسیقی ...
بنیه benie حصیرچه ی زیر دیگ – زیردیگی
تارم taarem ۱از انواع برنج مرغوب خزری ۲سکوی کنار اجاق هیزمی
یله گرد yale gard هرزه گرد – ول گرد
وارکن vaar ken وار کندن
هستنک hastonak افسانه
مرغک مار mergheke maar نوعی سبزی خودرو که در ییلاق روید
ستاره نشون setaare neshoon نام اسبی که پیشانی اش سفید باشد
یه پنیک ye penik یک کمی
شلغ shologh شلوغ
لینگ تک بیتن linge tek bayten ۱با نوک پا گرفتن یا مانع شدن ۲سرپا کردن کودک
ناردک چال naardak chaal مرتعی جنگلی در روستای کدیر نور
یک تنگ هکاردن yak tang hekaarden یک پهلو دراز کشیدن
اول کش avel kash دفعه ی اول – بار اول
پنجرک panjerek نوعی علف هرز
دامیر بالا daamir baalaa از توابع دهستان شهر خواست ساری
آییش aayish ۱زمین کشت نشده ۲کشتزار برنج
توشمال tooshmaal قشنگ و زیبا – خوش اندام
امردها amard haa از اقوام اولیه ی ساکن در تبرستان و مازندران که محل اسکانشان ...
ججی jeji پستان زن
خراب مچد Kheraab machched روستایی از دهستان سدن رستاق غربی کردکوی که نام امروزی آن ...
خل بنی Khel beni نانی که در زیر خاکستر پزند – نوعی نان چوپانی
کنار وا kenaar vaa بادی که از ساحل وزد
برجی تیکا barji tikaa توکای خال خالی
برجنده barjande روستایی از دهستان اهلم رستاق آمل
در بشنیین dar besheniyen بیرون ریختن
طوطی tootooi طوطی – پرنده ای که بومی البرز نیست
پیتک pitak خمسه مستسرقه – پنج روز آخر سال که درگاه شمار سنتی به تعداد ...
تق tagh ۱اندازه ۲حدس گمان ۳بوته ی کدو،خیار و غیره ۴ریشه – اصل
داردن daarden برگردان
چف دکتن chaf daketen چف دکتن
غوزه ghooze غوزه – پنبه ی باز نشده
تابزه taa baze ۱تاخورده ۲آرایش شده
تیپ تیپ tip tip خال خال
ساکو saakoo کوه صاف بدون درخت
ورکلا var kelaa از توابع میان دورود ساری
اسکلم eskelem از گیاهان خودرو و تیغ دار سیاه تلو
پی سو pey so ۱هموار کردن شالیزار با پا ۲به جلو هل دادن ۳آب دستمال کردن ...
اونیکه oonike ۱آن گاه – آن وقت ۲آن که
کماج هاکردن kemaaj haakerdan مخلوط کردن – در آمیختن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۶۶۴۲
mod_vvisit_counterديروز۶۶۰۸
mod_vvisit_counterاين هفته۶۶۴۲
mod_vvisit_counterاين ماه۱۶۲۱۹۶
mod_vvisit_counterجمع۱۵۶۱۶۴۵۸

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني