مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
ما دکتی شو maadaketishoo شب مهتابی
تیم و تار بویین timo taar baviyan ۱تاریک و تیره شدن هوا ۲پراکنده شده
پیرن piran پیراهن
اشون ashoon دیشب
چندگتی chande gati به چه بزرگی؟در مقام پرسش و سوال از میزان حجم و بزرگی اشیا ...
سخ بویئن seKh bavien ۱سیخ شدن – بلند شدن،برخاستن ۲مزاحم شدن
دره بردن dare borden ۱هدر رفتن ۲چرخیدن
دندون – بنی dandoon beni آبسه ی دندان
کین چرخ بزئن kin charKh bazoen ۱گیج بودن ۲بیوده چرخیدن ۳به طور نشسته به دور خود چرخیدن
خرت خرت Khert Khert ۱صدای جویدن چیزی ۲صدای کشیدن چیزی بر روی زمین
اوتل oo tel ۱میوه ی آب لمبو شده ی جالیز ۲جسم خیسی که آب از آن بچکد
چک چک chek chek ۱به هنگام ۲درست به اندازه ۳قطره قطره
پاکوتل paakootal
جرت هادان jert haadaan پاره کردن چیزهایی مثل کاغذ و پارچه
زوله zoole گیاهی است خاردار
ساک saak چانه
په هایتن pehaayten باز کردن – باز گشودن
گلتج gal taj کسی که همیشه دور از خانه است
سونا sonaa تشت سفالی رخت شویی
قله شروین ghale shervin
برختن beraKhtan ریختن
شند شنده shend shende شیون و فریاد متوالی
لت گور late goor به این طرف و آن طرف کشیدن
قل هادائن ghel haadaaan به طرف جلو فشار دادن
لنگ وجین leng vejin لنگ وجین
توق چال نام منطقه اي در هزار جريب شرقي
ریس داشتن ris daashten هراس داشتن از انجام کاری
رشخن تیتال reshKhan titaal با چرب زبانی و وعده وعید کسی را فریفتن – شیره مالیدن
سرمه قریچ serme gherich
بل دندون bel dandon به دندان های نامرتب و پیش آمده ی اشخاص گفته می شود
زید باخ zid baaKh کسی که در بازی زود می بازد
تیم شن tim shen بذرافشان
اوجا – بندان oojaa bandaan روستایی در قائم شهر
سر و ور هاکردن sar oo var haakardan ۱ورانداز کردن ۲تعیین ارزش کردن – تخمین قیمت ۳نوازش کردن ...
غشک ghashk غشک
اشنیک ashnik ۱سخریه ۲بی بند و بار ۳کسی که یک جا بند نشود
بوین bavin نگاه کن
ترم تاز taremtaz از انواع عقاب ریز جثه
بپاش bepaash ۱بپاش ۲کج باران
او بدائن o bedaaen ۱آبیاری کردن ۲به آب سپردن ۳از دست دادن
کمر سرک kamer sarek مرتعی از توابع شهرستان کردکوی
په کل pe kal پشت گردن
ده چمبلی de chembeli دو یا چند میوه ی به هم چسبیده
جرد هیتن jerd haytan ۱پاره شدن پارچه ۲از کوره در رفتن ناگهانی
کیسه بزه ماست kise baze maast ماست چکیده که در کیسه ای مخصوص ریزند تا آب آن گرفته شده و ...
غلافی بین ghelaafi bayyen مرحله ای از رشد برنج که شروع خوشه زنی است
لپا lapaa باتلاق – زمین آب خیز
کیکوه kikooh از توابع پنجک رستاق واقع در منطقه ی کجور
مسار masaar ۱درخت بلندی که کندوی سنتی زنبور عسل را روی آن قرارداده و ...
سفیانی sefyaani بیمار غشی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۵۲
mod_vvisit_counterديروز۳۱۰
mod_vvisit_counterاين هفته۸۶۲
mod_vvisit_counterاين ماه۸۶۲
mod_vvisit_counterجمع۱۱۵۶۳۶۴۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني