مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بهار کول behaar kool مرتعی جنگلی در مسیر مالرو سی سنگان به کجور
صرافت درشین seraafar darsheyan از توجه خارج شدن
لوکه هکاردن lookke hekaarden در آوردن تخم از پنبه و افشان کردن آن
ورم باز varem baaz دو تن که در کنار همدیگر زمین مزروعی داشته باشند
پشت – کلی peshte keli کلون پشت در چوبی که در پشت در نهند تا آن را قفل کند
تلیمبار talim baar انبار سر پوشیده بزرگ که بیشتر جهت انباشت محصولات کشاورزی ...
پیل pil ۱پول ۲پل(کتول)
هورزا hevrezaa در مقام افسوس گفته شود
تتن taten تلاش کردن دوندگی
کانده kaande از فنون کشتی محلی – این فن هنگامی مورد استفاده قرار می گیردکه ...
او عرق در بوردن o aregh dar boorden ۱کاری که موجب شرمندگی شود ۲عرق ریزان پس از کار سخت
بولی booli لگدمال شده
تلاجو talaa joo از توابع کلارستاق چالوس
اسبه – لوبیا esbe loobeyaa لوبیای سفید
اوخ – اوخ ookh ookh آخ آخ
وولی veveli درخت گل ابریشم – شب خسب
چاک chaak شکاف – درز – درز لباس دوخته شده باشد
جنگ بزوئن jang bazooan زنگ زدن فلزات
کالتو kaal to ۱نیم کوب شدن برنج ۲مغز گردو و یا مغز بادام ۳درست نجویدن غذا ...
سپارده sepaarde از توابع دهستان اشکور تنکابن
همه تا hame taa همگی – دسته جمعی
گرختن goroKhtan گریختن – فرار کردن
کئی قلیان kaei ghaylaan کدو قلیانی
کئو پندلیک kaoo pendelik کبود کبود – خیلی کبود
چاوسار chaavesaar ۱سبک و سنگین کردن ۲گرم و سرد کردن آب و آماده کردن آن برای ...
سو چلما soo chelmaa از توابع دهستان چهاردانگه ی هزارجریب ساری
اوسی oossi استی
روون ravoon روان
آشن aashen ابزاری مربوط به آسیاب آبی
دس او شن dass o shen نوکر – کسی که بر دست دیگری آب ریزد
چال واش chaal vaash از انواع تاس ماهی
بق bogh بخور
ا ا هکردن e e hekorden ۱به جای ماندن رد پای انسان یا حیوان بر برف،گل یا خاک نرم ...
کرچنگ kar chang از توابع بیشه سر واقع در منطقه ی قائم شهر
کرف karef ۱از توابع خرم آباد تنکابن ۲نام مرتعی در آمل
لیپی lipi بناهایی که در کنارهم ولی خیلی نامنظم ساخته شده باشند
کته kete توله – توله ی سگ و گربه و برخی حیوانات
خو قرنه Kho gherne خرناس
آشکارک aashaarak به طورآشکار
نام دار naam daar فرزندی که نام مرده ای را بر او نهند
روشند هکاردن rooshend hekaarden ۱روشن کردن ۲برافروختن آتش
بخاسی beKhaassi عاشقی
بسپر besper بسپار – سفارش کن
پاشور paa shoor ۱جای شستن پا ۲شستن پا به منظور پایین آوردن حرارت بدن به هنگام ...
شتر sheter شتر
هاتا haataa تنک – با فاصله
توتم جار tootem jaar کشتزار توتون
هره hare اره
یکول yekol یک دنده – کله شق – لجوج
قمی کلا ghomi kelaa از توابع گنج افروز واقع در منطقه ی بابل

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۸۳۱
mod_vvisit_counterديروز۳۴۱۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۹۵۵۹
mod_vvisit_counterاين ماه۵۹۹۵۸
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۹۹۲۲۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني