مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بوپتال boo pataal سوسک بدبو
پس کفا دوسن pas kafaa davessan بستن روسری از پشت
ول جت vale jet چوبی که به گردن گاو نر اندازند و دسته ی چوبی خیش را به آن ...
پی روز pay rooz پریروز – دو روز پیش
زوان داشتن zevaan daashten سر و زبان داشتن پرحرف بودن
پرستائن perestaaen برخاستن
چاله بنی chaale beni ۱چاله ای که پل آبدنگ در آن فرود آید ۲زیر و رو کردن شلتوک در ...
پلاشون pelaashoon یکی از شکارگاه های منطقه ی شهرستان بابل
پل pal ۱حشره ای است از خانواده ی پروانگان که از پروانه بزرگ تر است ...
سرکو sar koo ۱سرزنش سرکوفت ۲هاون چوبی
جانمار jaanemaar مادرجان – مادر عزیز
گرجی وره garji vare بره ی خال خالی سیاه و سفید
خفته Khefte گلوبند – نوعی گردن بند زنان
خرم جینگا Khorrem jingaa روستایی در هزار جریب
خاربویین khaar baviyen ۱بهبود یافتن – شفا یافتن ۲برطرف شدن گرفتاری ۳آشتی کردن
بتونستن batoonesten توانستن
تروک terok بند
سار مخ saar meKh ۱از وسایل کارگاه سنتی پارچه بافی ۲ستونی عمودی که یک سر آن ...
سرخ ولیک serKhe valik زالزالک خودرو
هدی بزان hedi bezaan ۱زیر و رو کردن ۲ریشه یابی کردن ۳باز کردن گره های پشم گوسفند ...
دمه گیر dame gir جایی از ساختمان که باران آن را خیس کند
رزه reze ۱ریزه ۲برنج های شکسته شده که کوچکتر از نیم دانه است و به ...
دری تنگی deri tongi نوعی تنگ فلزی دسته دار و بزرگ
هاپرسیین haapersiyen پرسیدن
مزگو maze go ۱گوزن نر مرال ۲گاو کوهی
زاغ شش میل zaagh shesh mil چاخ لق هندی
میون مرج miyoon marj ۱کوک میانی در سازهای زهی زخمه ای ۲دانه های متوسط باروت را ...
تیل دیتن til daytan گل مالی کردن
خاک مار مرده Khaak maar merde تنقلی از:کنجد،روغن،برنج و دوشاب
کدوم تا kodoom taa کدام یک
پنداز pandaaz جمع شدن آب در پشت مانع – آبی که به وسیله ی مانع ی از رفتن ...
بائو baaoo ۱دانه ی گندم و برنج بوداده ۲باقی مانده ی برخی میوه جات نیم ...
عیدین idin از توابع چهاردانگه ی هزارجریب شهرستان بهشهر
ملافه melaafe ملحفه
خادداری khaad daari خودداری – شکیبایی – مقاومت
ونش کتی vanesh keti نام مرتعی در لفور سوادکوه
یک – گلی – آواز yak gali aavaaz اصطلاحی که توسط آن کسی را به خواندن آواز دعوت نمایند
تیجی tiji ۱تیزی ۲هر نوع ابزار که از برندگی و تیزی برخوردار باشد
کک کایی دنگوئن kakkaai dengoen به سوی آسمان پرتا بکردن – پرتاب کردن به سوی بالا
آهو دشت aahoo dasht ۱روستایی از توابع دهستان رستاق نوروجه تسمیه ی این نام به ...
کندس او kendes oo نوعی ترشی که از ازگیل جنگلی با آب و نمک درست شود
زرد کچل zarde kachel گاو سرخ رنگی که پیشانی و قسمت انتهای دم آن سفید رنگ است
جوندکا joondekaa گاو نر اخته نشده که کاری نیست و بیش از دو سال سن دارد
دوم doom دام تله
کنک وره کی kenk vareki عقبی – پسکی پس روی – عقب گرد
درغ dargh صدای تفنگ – صدای شکستن چیزی
پلت pelet افرا
برونی berooni بورانی
همیشک hamishak همیشک،گیاهی از تیره ی آلاله
مون moon از توابع بالا لاریجان آمل

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۳۴۶
mod_vvisit_counterديروز۳۵۲۰
mod_vvisit_counterاين هفته۱۰۵۲۴
mod_vvisit_counterاين ماه۷۵۱۴۰
mod_vvisit_counterجمع۱۵۳۳۱۰۹۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني