مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
ورکا varekaa بره ی یک ساله
پلی pali ۱پهلو – پهلوی انسان و حیوان –جنب – کنار ۲برگرداندن – پشت ...
رونا roonaa راه های باریک سینه ی کوه
بنشه baneshe نشا کن
کوری کوری بخانین koori koori baKhaaniyen رجز خواندن
چنگ و چنگال هکاردن chang o changaal hekaarden ۱چنگ زدن ۲دعوا کردن ۳مشت و مال دادن
بادکش baad kash ۱کوزه استکان یا شاخ گاو که برای رفع قولنج و یا سردرد به کار ...
گزلم gezlem پیچیده – درهم
دم پره dam pare نزدیک – دم دست
این وری in vari از این طرف – این سو – از این سو
هوا لیم لامیته havaa lime laamayte
مج mej لگد کننده این واژه به گونه ی پسوندی کاربرد دارد
لوپی lav pay امتداد خط الرأس کوه
ازدار – کودبنه ezdaar kood bene ۱محل رویش درختان آزاد به صورت انبوه ۲مرتعی جنگلی در نوشهر ...
لترمه laterme ۱تنبل ۲شل ۳خپل ۴ناهنجار
دم زنان dam zanaan ۱کار کردن توأم با تفریح و آزادی عمل ۲محل قراردادی استراحت ...
تاشوکا taashokaa از انواع بیل که برای کندن زمین های سفت و عمیق به کار رود
نشوم neshoom خال خال سیاه
پسون pasoon آینده – پسین
اسبه – ا esbe o مرتع و چشمه ای در گلندرود نوشهر
رج په raj pe ۱تعقیب نمودناز روی نشانه ی پا در پی چیزی بودن ۲تعقیب کردن ...
خش دس Khesh das خوش دست
دابده کا raa bade kaa نوعی بازی بومی
تکن tekon تکان – جنبش
تابرشتن taabreshtan نخ ریسی کردن
پلی هکاردن pali hekaarden ۱پشت و رو کردن ۲از پای در آوردن
خاش او khaash o ۱آب گوارا آب خوردن ۲آب دوم خزانه ی حمام های قدیمی که صاف ...
کالون kaaloon ۱جوانه ی باقلا ۲پوست بیرونی لوبیا و باقلا
بار – بن – قد baar bene ghad به اندازه ی ریسمان باربند
امر زره amerzare نام رودی در پرتاس سوادکوه
چو کویین choo kooin
ترق ترق teragh torogh سر و صدای زیاد – صدای ضربه ی چکش
رز raz درخت انگور
کم kam غربالی که از پوست گوسفند بافته شود – نوعی غربال درشت
تجان تجان tejaan tejaan ۱شتابان ۲حرکت تند و سریع و باعجله
پادار paadaar بلندکن
چم به چم هاکردن cham be cham haakerdan زمینه را برای انجام کاری یا گفتن موضوعی آماده ساختن
دپوسنیین dapoosenniyen ۱پوساندن ۲خیساندن
خالفه Khaalfe از گیاهان دارویی خرفه
رخوک reKhook کسی که اغلب اسهال دارد – اسهالی
جیسا jisaa ۱روستاهایی در عباس آباد و کلارآباد تنکابن(جیسای عثمان سرا،جیسای ...
مجاور مله mver male از محله های قدیمی علی آباد قائم شهر
بالا – دزا baalaa dezaa از توابع دهستان کلیجان رستاق ساری
زوون zevoon زبان
لسک کلی lesek keli لانه ی حلزون
گل مالی gel maali گل مالیکردن – گل مالیدن
نیندشت nayndasht از توابع دهستان رامسر تنکابن
اندریم andarim درون – اندرون
که تاسا ke taa saa از کی تاکنون
چیی chaei گنجشک

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۲۲۱۷
mod_vvisit_counterديروز۱۲۳۰۳
mod_vvisit_counterاين هفته۱۲۲۱۷
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۷۴۵۳
mod_vvisit_counterجمع۱۶۲۷۸۴۲۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني