مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بنار benaar ۱شاخه های خشک و نازک توت که پس از پرورش کرم ابریشم در انباری ...
پن پنا pan panaa میوه ای با پوست بسیار ضخیم و ترش سلطان المرکبات
سال دگش بویین saal dagesh baviyen تحویل شدن سال نو
قحطی سال ما ghahti saale maa روزگار قحطی و خشکسالی – روزگار گرسنگی و فقر
ارتا aretaa پاک
گل کلو gel keloo ۱حیف و میل ۲آماده کردن خزانه ی شالی ۳نرم کردن کلوخ های زمین ...
رش هدائن rosh hedaaen با دست ضربه وارد ساختن
سه گوش se goosh تخته ی مثلثی شکل که در زاویه ی دو دیوار چوبی اتاق قرار گیرد ...
ویوه vive بیوه
مزایش mozaayesh مزرعه ای در شمال روستای بالا جاده که تپه ی تاریخی مزایش در ...
شمجاران shamjaaraan از توابع خیررود کنار شهرستان نوشهر
ولاشت سر velaashte sar از توابع بابل کنار بابل
سنگر sengor شناگر – آب باز
واپشته vaapeshte از مراتع نشتای عباس آباد
لوه کا lave kaa دیگ کوچک
در کنا dar kannaa آستانه ی در درگاه
سرخدار serKhdaar درخت جنگلی با نام علمی tohoosbaccataa
کین لس kin les چاپلوس – متملق
زنگت بالا zengete baalaa از توابع چهاردانگه ی شهریاری بهشهر
اوپه oo pe ۱میراب ۲مسیری که در کنار آب رودخانه قرار داشته باشد مسیر ...
جر گر jare gar ۱تنگه ۲جمعیت
پسنه passane پسند شونده – موردپسند
آجیده دار aajide daar ۱دندانه دندانه ۲آجدار
راسه چاچ په raasse chaach pe زیر شیروانی
پلا زردک pelaa zardek گیاه خودرو با برگ های شبیه به هویج که جهت تهیه پلو سبزی استفاده ...
خرج Kherj هزینه – خرج
جیزکوتی بالا jiz kooti baalaa از توابع کلارستاق چالوس
دس پچ das pech ۱گونه ای علف ۲دست پخت
دسپوتن despootan ۱چپاندن – چپانده – فرو کرده ۲چاق و پر از چربی
سر کال sar kaal ۱گردویی که از آن به عنوان تیله استفاده شود ۲در کتول به دام ...
هتشتن hetoshten زدن – زدن ناگهانی
پخوک بزئن peKhook bazooen جمع گشتن بدن به هنگام درد و بیماری،خاصه پرندگان که در این ...
سراکو saraa koo ۱سرزنش ۲سرکوب کردن
شنده شنده shende shende جیغ زدن – فریاد متوالی
شاش بزوئن shaash bazooan ۱شاشیدن – شب ادراری ۲بید زدن فرش و لباس و چوب
ونوش تپه vanoosh tappe
تسک task ۱آدم قدکوتاه – کوتوله ۲نوعی پرنده ی کوچک به اندازه ی چکاوک ...
بروش baroosh بفروش
دکت گو dakat goo گاو جدا شده از گله
راسر raa sar در مسیر راه – سر راه
پئا peaa ۱پنهان ۲از پشت
سیاگوش siyaa goosh سیاه گوش نوعی گربه ی وحشی درشت جثه
بال تیل baal til آستین آلوده به لجن و گل و لای
موسی بز moosi bez موسی بز
سر ser بی حس – کرخت
اصفهبد شهریار esfahbod shryaar پسر پادوسبان از شاهان پادوسبانی رستمدار تبرستان که مدت ...
مر ملا mar melaa مار و دیگر خزندگان
لوچه دینگوئن looche dingooen لب جنباندن از روی ناراحتی و اعتراض یا بی اعتنایی
چکاییت chakaaeit برخورد کرده – برخورد سطحی،آرام و آهسته
تشکیلی سر tashkili sar تپه ای در روستای سمسکنده از دهستان میان دورود ساری

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۷۶۰
mod_vvisit_counterديروز۷۱۷۶
mod_vvisit_counterاين هفته۳۲۴۹۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۲۸۴۹۸
mod_vvisit_counterجمع۱۴۵۵۳۹۹۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني