مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دار بند daar bend زیر درخت
هرستائن herestaaen ۱ایستادن – بلند شدن ۲بیدار شدن
لمسو lamasoo از طوایف بومی ساکن در کلاردشت
چم و چله chamo chelle فوت و فن
اور زین oorzin آبچک کپه های برنج – چتر محافظ کپه برنج
خون کاردن Khoon kaarden ۱قتل کردن ۲حیوانی را قربانی کردن
سنگالک sangaalek از توابع دهستان چهاردانگه ی سورتچی ساری
دلی پوک deli pook سوت زدن با کف دست و دهان
گو په دویین go pe daviyen ۱پیوستگی دو کار به گونه ای که انجام یکی به آن دیگر متکی باشدگره ...
حق پشت هکاردن hagh pesht hekaarden از حق برگشتن
لسه – بال lase baal پرنده ی کند پرواز از راسته ی پاشلک ها
چره chore زمینی پر آب یا مرطوب که علف هرز سطح آن را پوشش داده باشد
پیر پسر peyer peser پدر و پسر
زنه نوم zane noom یک زننام عمومی زنان در مقابل مردان
کوتر چمبلی kooter chambeli کبوتر کوهی – کبوتر وحشی به رنگ خاکستری با خال هایی بر روی ...
میشت misht مشت
دکنی dakenni ۱کنده شده ۲کنده ی درخت
تاوه taave تابه
جمبنده jembende جنبنده
کشی kashi ۱تنگ اسب ۲ژاکت
کچول kachool ظرفی که روی دوشان گذارند و به عنوان درپوش استفاده شود
داز دار شاهک daazdaarshaahak شلتوک چمپا با زایده ی خاردار
فتییار fattiyaare ۱پتیاره – بدکاره ۲نوعی دشنام
بیمسن bimsen بیاموز
کور کورکی koor kooraki از روی بی فکری – کورکورانه
خرپات Kherpaat از توابع دهستان چهاردانگه ی سورتچی ساری
کمائوش جار kemaaoosh jaar محل رویش گیاه کمائوش
پل pel ۱گرما – انعکاس حرارت – هوای شرجی ۲علفی صحرایی را برگ های ...
ازال بنه کا ezaal benekaa تکه چوبی برای تنظیم شیار زمین
ترپ terp ترب گونه ی دیگر آن خودرو و خوراکی و اشتها آور است
بلستن balosten پارس کردن
تغه بزوئن taghghe bazooen ۱از چیزی سر درآوردن – گم شده ای را یافتن – سرنخی را پیدا ...
نق نقی negh neghi کسی که بسیار نق زند
زاغ سیکا zaagh sikaa اردک چشم طلایی
کاپک kaapek سال خورده – پیر
کوه ساری انبار koohe saari aanbaar کوهی در هجده کیلومتری جنوب شهرستان کتول به ارتفاع ۲۴۸۷متر ...
کالچه رود kaalche rood نام رودی در شهرستان کجور
تار دمه taar dome دسته ی تبر
چمر chemer صدای کوتاه – صدای نامفهوم
چارده chaarde یکی از روستاهای شرق کردکوی که در شمال بالا جاده واقع است ...
گردنک بزوئن gerdenek bazoen ۱شاخ و شانه کشیدنی که گردن به چپ و راست بچرخد ۲نوعی حرکت ...
ساج saaj خط ریش
چارخنه chaar Khene تار و پود پارچه – چهارخانه
تج tej ۱تیز برنده ۲تند – شتابنده
بنگ – بیتن bang bayten ۱یکه خوردن ۲جست و خیز ناگهانی
بیم bim ۱آسمان کم ابر ۲رطوبت ۳سرزمین ملک
بلندی belendi بلندی – جای مرتفع
دشت وون dashte voon نگهبان مزرعه – نگهبان آیش – نگهبان شالیزار
سینه زیا sine ziyaa نام مرتعی در آمل
ته – کنا – مه – کنا te kennaa me kennaa

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۷۳۷۸
mod_vvisit_counterديروز۷۳۴۵
mod_vvisit_counterاين هفته۱۴۷۲۳
mod_vvisit_counterاين ماه۱۶۳۲۵۶
mod_vvisit_counterجمع۱۴۵۸۸۷۵۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني