مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
نمک کلا namek kelaa خم محتوی نمک
اره – توک arre took از انواع مرغابی
کزره kazre ۱شاخه ی درختی که پوستش سفت شده و از سبزی و شادابی افتاده ...
جروب jeroob جوراب
نیرگان nirgaan ازدهکده های متروک و قدیمی فخرعمادالدین واقع در استرآباد ...
لش لجن lash lajan ۱آب گند ۲باتلاق خشک نشدنی
وام و تام vaam o taam وام
چادرشوی هردیم قرمز chaader shoye har dim ghermez چادرشبی که پنج تخته استیعنی پنج ردیف پارچه ی کم عرض کنار ...
دپوسنیین dapoosenniyen ۱پوساندن ۲خیساندن
تودار too daar از مراتع نشتای عباس آباد
هلی دارون hali daaron از مراتع لنگای عباس آباد
کتل بزوئن katel bazooen یاوه گفتن – حرف بیهوده زدن
پلریه peleriye از توابع بخش لاریجان آمل
سرچشمه sar cheshme چشمه ای در روستای یخکش بهشهر
سگلیم تیم saglim tim هسته و میوه ی سگلیم رونده و پیچنده استبیشتر در نواحی کوهپایه ...
سه تنگه setange از توابع پشتکوه ساری
ا زیرکا o zirkaa ۱کنایه از ریشه کن شن افراد یک دودمان ۲آب زیرکاه – موذی
کچلی kachcheli گاوی که پیشانی و دم آن سفید رنگ باشد
دست دنگوئن dast dengoen ۱آلت دست قرار دادن ۲مسخره کردن،سر به سر گذاشتن
ته – سنگ ta sang سنگ زیرین آسیاب
پیش بمانسته pish bemaaneste ۱غذای پس مانده ۲چیزی که به اشتباه یا مانت نزد کسی مانده باشد ...
تف tef از اصوات است برای ابراز دلهره و غمگینی از دست دادن نزدیکان ...
چوک chook جوجه – جوجه ی ماکیان
اشکسه eshkesse صدای شکستن اشیا مانند چوب و
مراشتو meraashtoo مرتعی جنگلی در حومه ی چالوس
اهه oha ا ا
دال daal نوک پستان حیوان اهلی
زردکر zarde kar از کوه های اطراف دهکده کندلوس نور
لال laal لال – گنگ
پبس pebas پیوسته – پیاپی
چل و پل chal o pal ۱رها شدن از سرازیری همراه با ترس ۲از هم جدا شدن اجزای یک ...
شوره سر shore sar جایی که خاکش شور و نمکین است
جریک پریک هاکردن jerik perik haakordan آواز دسته جمعی پرندگان
شر شر او sher sher o آب جاری و اندک
خولین در Khoolin dar از روستاهای علی آباد کتول
شور آیتن shoor aaytan نشخوار کردن
لاپ و لیپ هکاردن laapp o lip hekaarden بریدن – تکه پاره کردن
اغر oghor ۱طرف – سوی ۲پرسش از قصد مسافرت مخاطب
دم دوش بزوئن dam doosh bazoen ۱نفس نفس زدن – خسته شدن ۲رفع خستگی کردن
سیه seya پوشش سقف خانه
جواهر jevaaher ۱گاو زردرنگ ۲جواهر گوهرها
قراته gharraate قراضه – فرسوده
پرکات بو per kaate boo بوی چربی
بالو زن baaloozan وجین کاری که با کج بیل وجین کند
چلکن chelken چرکین – چرکی
بنی beni زیردیگی ته دیگ
لاک ته ای laak tai لاک بنی
دتی deti اصطلاحی در پارچه بافی سنتی که دو نخ از شکاف شانه ی کارگاه ...
خج Khej پوسته ی شالی یا ارزن
پلان دوج polaan dooj پلان دوز

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۵۵
mod_vvisit_counterديروز۳۴۰۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۰۸۵۷
mod_vvisit_counterاين ماه۳۸۴۱۰
mod_vvisit_counterجمع۱۱۶۰۹۰۸۲

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني