مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
دج dej چسبندگی دست
پل بخردن pal baKhordan به جوش آمدن
لاش بردن laash borden شکاف برداشتن
گوی دوشا بین go ye gooshaa biyen
فرام مال feraam maal ۱گاو یا گوسفندی که شیر ندهد ۲گاو یا گوسفندی که هنوز نزاییده ...
نازشس naaze shass ۱باج سبیل ۲انعام جهت کاری سترگ
سگ به خو کاردن sag be Khoo kaarden ۱از روی خشم فردی را تحقیر کردن ۲کسی را در منگنه قرار دادن ...
اموج amooj آموزش
کرناس kernaas ۱واحد حجمی در حدود بیست و پنج لیتر ۲ظرف شیردوشی بزرگ
بی روت biroot ۱بی جان ۲صاف روشن
چاخو chaaKhoo مقنی – چاه کن – حفار چاه
درگا dargaa آستانه ی در
او دنگ پل o dange pel تیرچوبی آب دنگ
زرد زار zarde zaar زرد زار
پپو papoo ۱ذرتی که بریان شود ۲باقی مانده ی برخی میوه جات نیم خورده ...
شلپوک shelpelook فرد ناتوان و سست بنیه که به سختی راه رود
تش tash آتش
دوا devaa دارو
موله خی moole Khi کنایه از آدم حقه باز و شارلاتان
پس کاکل paskaakol موی پس سر
چک گیتن chak gitan ۱پا گذاشتن ۲گرفتار شدن ۳مماس شدن
بمان bemaan ۱مانند باش ۲بمان ۳باش
قنقری ghengheri بهانه جویی
پشت په peshte pe ۱پشت سر ۲از راه پشت – به طرف پشت
تسم بکا tesem bakkaa سوسک سرگین بر
پل بز pele beez بز بی شاخ یا شاخ شکسته
پلوون palevaaoon پهلوان – دلیر
پولک را poolek raa سوراخ دکمه
وس vas درست به اندازه – بس و کافی
دب کر deb ker ۱صخره ی بزرگی در یکی از مراتع کجور که شبیه دیوی است که سوار ...
دسین هاکردن dasin haakerden دسته کردن
او لم aw lam ۱گرداب ۲جایی که آب جمع شده باشد
کله بن kale ben از توابع کیاکلای شهرستان قائم شهر
زنگوئله zongoele زنگوله ی کوچک که بر گردن گوسفند آویزند
کتر ketar کبوتر
جای سرپیسئن jaay sar pisaen در جای خود پوسیده شدن
حرف دکتن harf daketen موضوع با اهمیتی که هنگام گفتگوی معمولی و عادی طرح شود رازی ...
جمشیدی jemshidi طایفه ای در سوادکوه
پتیک patik خمسه مستسرقه – پنج روز آخر سال که در گاه شمار سنتی به تعداد ...
پا paa چیستان
گوگباغ go gebaagh از توابع اندرود بهشهر
مج mej لگد کننده این واژه به گونه ی پسوندی کاربرد دارد
محل هدائن mahal hedaaen ۱احترام گذاشتن به کسی توجه کردن ۲بها دادن بیش از اندازه ...
چرت زئن chort zaen چرت زدن
پیسه خک pise Khek ۱هشت پای دریایی ۲آدم پرخور و شکمو
لرگ گلام large gelaam برگ درخت لرگ که از خانواده ی درخت عرعر است
فس فس fes fes ۱حرکت آرام ۲درنگ در کار
بتراشتن beteraashten تراشیدن
ننو nanoo محل استراحت و خواب کودکان متشکل از ریسمان و پارچه
قق ghegh نوعی فریاد – نوعی صدای مرغ

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۰۲۷
mod_vvisit_counterديروز۷۸۳۵
mod_vvisit_counterاين هفته۵۰۲۷
mod_vvisit_counterاين ماه۱۷۹۹۴۳
mod_vvisit_counterجمع۱۶۵۲۸۳۹۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني