مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
کرک kerek ۱گلو،حلق ۲چوبی که پشت سر نصب کرده و در را محکم کنند – کلون ...
خنه – دله Khene dele ۱داخل خانه ۲پستو
پیربمرد piyer bamerd پدرمرده – نوعی نفرین
بای کلم baay kaalem از ارتفاعات بخش یانه سر واقع در هزار جریب بهشهر
کترم ketrem ۱ساختمان چوبی چهار شیروانی ۲انتهای لبه ی سقف خانه و زاویه ...
اسبه اسبه هاکردن esbe esbe haakerdan ۱متمایل به سفیدی ۲نمایان شدن جسمی که بواسطه ی دوری راه قابل ...
تنر tener برای تو
دس دس بزئن das das bazoen افسوس خوردن
بال بزوئن baal bazooen ۱مرحله ای در نمدبافی که با سعد دست بر آن ضربه زنند ۲به پرواز ...
لنگ سو leng so به زمین کشیدن پا هنگام راه رفتن
پنج شاخ panj shaKh چنگکی که دارای پنج شاخه است و برای هموار کردن کرت ها شخم ...
پلنگ غز palange ghez خشم و کینه ی مزمن به شیوه ی انتقام جویی پلنگ
کره kare روغنی گاوی و تازه که از ماست گیرند
تخرمه toKhorme آدم قدکوتاه
لائز laaez ۱سیل ۲بوران
خال په Khaal pe ۱پرچین بستن ۲قصد ایجاد پرچین
داغلی daagheli پسردایی
جری jeri ۱آفتابه ی سفالی ۲ظرف مسین کوچکتر از آفتابه – آفتابه ی کوچک ...
گالش کلا gaalesh kelaa ۱از توابع شهرستان ساری ۲از توابع گیل خواران قائم شهر ۳از ...
لاپ و لیپ laap o lip ۱پاره پوره ۲نیمه های فراوان – قطعه قطعه
چپ چش chap chosh دوبین لوچ
ردیف کار radif kaar وسیله ای برای ردیف کاشتن بذر
هوایی – هکاردن hevaaei hekaarden کسی را دچار غرور کاذب کردن
نواخت nevaaKht شکل – قیافه – قالب
بنگ beneg اسباب و وسایل خانه
الخی اسب elKhi asb ۱اسب وحشی ۲اسب سرکش و رام نشده ۳رمه اسبان وحشی
دابده کا raa bade kaa نوعی بازی بومی
لج هاکردن laj haakordan ۱لج کردن ۲بیماری مسری
بشمابن bashmaaben نام کشتزاری در لاشک کجور نوشهر
نیا neyaa جد
بلور تخم beloor toKhm ماز بالو
بزمی رسن bez mi rasen ریسمانی که از موی بز درست شده باشد
لاد laad ۱مسیل ۲تخته سنگ
قریچ بزئن gherich bazoen بریدن یا گاز زدن سریع
ونالی vannaali عنکبوت
ملی meli سگ ماده
پرزکاری parez kaari پرهیز نمودن از خوردن یا انجام برخی از امور
اسفناق – تر – چین esfenaagh tarchin ته چین اسفناج – نوعی پلو که اسفناج در میان آن گذارند
کلاگرسری kalaa gar serey چشمه و مرتعی در نهررودبار کدیر نوشهر
گالخن gaal Khan گلخن
خرما چال Khormaa chaal نام روستایی در آمل
ابول – تا abol taa اول تا
مکه make اولین شیری که،پس از زاییدن گاو دوشیده شود
اه oh از اصوات در بیان کثرت و تعجب
ارنده arende ۱ آرد خوب نرم نشده ۲گندم و جوی دو نیمه شده
بئن been قرار دادن – گذاشتن
ده رو de roo دورو – مکار
در دکت dar dakat نوعی نفرین
مونا moonaa شبیه – مانند
سیو siyoo سیاه

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۳۰۸۶
mod_vvisit_counterديروز۳۴۱۳
mod_vvisit_counterاين هفته۳۰۸۶
mod_vvisit_counterاين ماه۸۱۱۲۹
mod_vvisit_counterجمع۱۱۹۲۷۲۸۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني