مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
پشته ور poshte var سمت پشت
تو ور داشتن to var daashtan تاب برداشتن
خمنون Khemmennoon زمینی هموار در هلیشت سوادکوه
ماکه maakke شیری غلیظ و مقوی که پس از زاییدن گاو دوشیده شود
چایی تی تی chaaei titi گل بوته ی چای
تیرکان tirkaan از توابع دشت سر آمل
لوب دنگئن loob dengoen خالی کردن
رج خونی raj Khooni رج+خونی،آواز به نوبت و ردیف خواندن – در زبان فراسی و تبری ...
پنم panom ۱پنهان – پنهانی ۲سخن چینی – غیبت
راغن raaghen روغن
فل fel خاکستر نرم که با باد جابه جا شود
جاجیکا jaajikaa ۱گوشه کنار – پستو – سوراخ سنبه ۲ظرف و ظروف – انواع ظروف ...
عثمان –کلا osmaan kalaa از توابع کلاردشت واقع در منطقه ی عباس آباد
صرافت درشین seraafar darsheyan از توجه خارج شدن
بارنگ baareng گاوی به رنگ قهوه ای که متمایل به رنگ قرمز است
رسد کر rased kar تقسیم کننده – بخش کننده – مقسم
آفندازک aafendaazak نوعی داس برای کوتاه کردن شاخه های درخت
مازکندل maaz kandel کندوی زنبور عسل
الا – قیز – قیز alaa ghiz ghiz الا کلنگ
وچه زا vache zaa نوه – فرزند زاده
تب لت tab lat از انواع بازی های بومی استوسیله ی بازی عبارت است از:یک عدد ...
گرنام gornaam از توابع چهاردانگه ی شهریاری بهشهر
کبوش خربا kaboosh Kharbaa گوسفندی به رنگ ابلق با گوش های بزرگ
درم darem از توابع دهستان چهاردانگه ی هزار جریب ساری
گرس گرس gors gors صدای تپش قلب
آروس aaroos ۱گاو و بزی که بیشترین قسمت پیشانی آن سفید باشد ۲از نام های ...
گم بییتن gom bayiten گام برداشتن
سومکا soomakaa دمل دمل چرکی
شبی shabi شبیه مانند
بارهپاچ فئه baar hapach fee پاروی مخصوص بوجار کردن غلات
بیشتن beyeshten ۱گذاشتن ۲فرو کردن در چیزی ۳نزدیکی کردن و سپوختن
کش هدار kesh hedaar سرپا بگیر
کرکتو ker katoo سطح سنگلاخ واقع در پرتگاه
بلند belend ۱بلند ۲بالا گرفتن
چکود chakood ۱آبله رو ۲نام کوهی سر سبز در شیرگاه
کنگ سو keng soo راه رفتن روی کف دست ها و کشیدن باسن بر روی زمین
حجله – خانه hajle khaane اتاق حجله
پرکاردی per kaardi آزموده – با تجربه
پاگشا هکاردن paagoshaa hekaarden رفتن عروس به خانه ی پدر بعد از مراسم عقد و عروسی یا اولین ...
پیشت pisht واژه ای است که برای راندن و دور کردن گربه به کار می رود
تولک بردن too lak borden زمان ریختن پر پرندگان و مرغ
موس بچو moosbechoo ۱آدم بی آبرو – بی حیثیت ۲فردی که از همه جا رانده شده باشد ...
بکش bakosh ۱خاموش کن ۲بکش بمیران به قتل برسان
زلت zalet موذی زیان کار
بکا bakkaa ۱اگرت – پرنده ای از خانواده ی حواصیل ۲در مناطق شرقی مازندران ...
بپات bepaat پراکنده – پاشیده
بستبین چیفی bestabin chifi از انواع خربزه های محلی بسیار ریز که به اندازه ی دستنبو است ...
آشن aashen ابزاری مربوط به آسیاب آبی
چاک دهن chaak dehon ۱دهان گشاد ۲آن که بسیار می گرید ۳فرد دهن لق
زی zi ۱حدود – اختیار ۲زود

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۷۷۲
mod_vvisit_counterديروز۳۴۲۱
mod_vvisit_counterاين هفته۵۱۹۳
mod_vvisit_counterاين ماه۴۵۵۹۲
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۸۴۸۶۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني