مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
شهردار shahrdaar ۱درخت شمشاد ۲شهردار شهر
افرا گالام efraa gaalaam برگ درخت افرا
تیم بینج tim binj ۱بذر برنج ۲شلتوک برای خزانه
سبوک دست sabook dast تندکار
پیری هکاردن pieri hekaarden ۱در حق کسی پدری کردن ۲نیکی کردن – احسان کردن
وینگ ving ۱کلام نارسا – تودماغی ۲صدای بال مگس
برا baraa ۱هواکش پای تنور ۲محله ها
دسی – خراس dassi Kheraas نوعی اهرم
خر کل Khar kel نوعی گردوی مرغوب که در گردوبازی از آن استفاده می شود
کنیرک دمرد kanirek damerd نام مکانی در کلارستاق قشلاقی چالوس
پور تنگه poor tange نام رمتعی در آمل
کوس به کوس koos be koos در فشار،در تنگنا
شاز ده shaazde شاه زاده
بن بوشتن ben booshten ۱یکه خوردن ۲جست و خیز کردن
تران teraan دامنه ی کوه – کوهپایه
چپری chapperi ۱درب چوبی آغل ۲سریع،تند
دل واز del vaaz ۱دست و دل باز،بخشنده ۲دلگشا
حر دویین her daviyen حر دویین
پوت poot ۱تهی – خالی ۲پوک
قاشون ghaashoon قشون لشکر
تلیون talyon از مراتع لنگای عباس آباد
پرکلاش par kelaash تمیز کردن پر پرنده که به وسیله ی منقار آن ها صورت می گیرد ...
نئن nean گذرادن – قرار دادن – گذاشتن – سپوختن
گو واز مل goo vaaz mel نوعی علف هرز که خوراک دام است
میون مرج miyoon marj ۱کوک میانی در سازهای زهی زخمه ای ۲دانه های متوسط باروت را ...
پرده – سر parde sar روستایی از خرم آباد شهرستان تنکابن
در رزه dar raze نوعی کلون در باز زنجیر کوتاه و چفت و بست مربوط به آن
مافوری maafoori پوزه بند – پوزه بند آهنی
مارچو maarcho گوساله ی شیرخوار
گومیش gomish ۱مرتعی زراعی در قسمت شرق روستای کدیر نوشهر ۲کمش دفه یا گمیشان ...
دستاس dastaas آسیاب دستی
تا توهدائن taa to hedaaen تاب دادن نخ
هرز بشین harz basheyan ۱برخلاف مصلحت رفتن ۲به بیهودگی افتادن
بسسن bossesan پاره شدن
میون ده miyoon de از توابع گیل خواران قائم شهر
گردشی gerdeshi ۱فروشنده ی دوره گرد – پیله ور ۲هرزه گرد
شم بکشیین sham bakshiyan رشد بی رویه ی ساقه های سبزیجات
ته – گته – و گته te gete ve gete شایعات
پیرس peyres بلندشو – برخیز
چل chel از توابع دهستان میان رود بالای شهرستان نور
هرسکا heressekaa ایستاده
بری سری barisari ۱مزد آب داری ۲سود
سه تیر بخارد setir beKhaard نفرینی است با آرزوی اصابت گلوله له فرد نفرین شونده
هرمه herme
چکیده chakkide نخ پنبه
سه گوش se goosh تخته ی مثلثی شکل که در زاویه ی دو دیوار چوبی اتاق قرار گیرد ...
پستان pestaan ۱لیفه ی شلوار که در آن چیزی گذارند ۲بخش جلویی پیراهن یا شلوار ...
کلک مار kalek maar کلون در – چوبی که در ساخت کلون در به کار رود
خوش انگور Khosh angoor مهمترین کوه در شرق رود عبداللهی و جنوب روستای یانه سر و شمال ...
دویس devis دویست

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۴۱۷
mod_vvisit_counterديروز۴۲۹۹
mod_vvisit_counterاين هفته۴۱۷
mod_vvisit_counterاين ماه۴۸۷۳۱
mod_vvisit_counterجمع۱۱۶۱۹۴۰۳

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني