مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
شال shaal شغال
چائوش خانی chaaoosh Khaani در لغت به معنی:نقیب لشگر و در مازندران از مقامات موسیقی آیینی ...
ویهیر ویهیر viheyr viheyr سوراخ سوراخ
خر گس Khar ges ۱درهم ۲گردن کج ۳آسیب دیدگی گردن که کج شدن آن را در پی دارد ...
بالین baalin بستر
چشمه سر cheshme sar سرچشمه – کنار چشمه
پا دنگ paa dang آسیاب پایی دنگی که با نیروی پا کار کرده و غلات را آرد کند ...
دماغ روشی demaagh rooshi افاده کردن – تکبر
تاریک شو taarik sho شب تاریک و پرمه
وشتل و واز vasht o vaaz گسترده،فراوان،انبوه
گندم سفال gandem sefaal ساقه ی گندم که پس از درو شدن در زمین باقی مانده باشد
پس گس pas ges پس گردن
زنگانه zangaane یکی از طوایف ساکن در کتول
بندواش bande vaash نوعی علف هرز در مزارع که همان مرغ فارسی است
سیابکا siyaa bakkaa حشره ای گزنده و سیاه رنگ
الم – شنگه alem shange سر و صدای غیرمعمولی – سروصدا به راه انداختن
اگرتیج کلا eger tij kelaa روستایی از دهستان بیشه ی بابل
شلی sheli از سرشاخه های رودخانه ی تجن واقع در شهرستان ساری
سر هکاردن ser hekaarden تأمین معاش و قوت اهل خانه – سیر کردن
پایین جلیکان paayin jalikan از توابع دهستان میان رود پایین نور
دار سر daare sar نام مرتعی بین راه آلاشت و لفور
تکن tekon تکان – جنبش
این ولا in velaa این دفعه
ویوک vivak بیوه – زن شوهر مرده
دگردستن dagerdesten ۱برگشتن ۲بدحال شدن
سمبش sembesh نوعی نفریننوعی زخم که در کف پا ایجاد شود
آجیر aajir آگاه هوشیار به هوش زیرک
غوه gheve تیغه ی کارد و چاقو
بن جو bene joo ۱جوی قسمت پایین زمین ۲آبی که در سمت پایین زمین جاری باشد ...
شردن sherdon پارچ آب – ظرف مسی که آب در آن ریزند
را سر بنیشتن raa sar banishtan سر راه نشستن و منتظر کسی ماندن
اسکجیک eskejik به خارد
کاجا kaajaa کجا
آرا ویرا aaraa viraa آرایش آراستن
لال بمرد laal bamerd نوعی نفرین به معنی:لال بمیری
نوه نوه nave nave از روی بی میلی – خوردن غذا از روی بی اشتهایی
سر سیکا sar sikaa صدر اتاق
برامسر boraam sar روستایی در شهرستان رامسر
کچه kache قاشق چوبی
وسه vase بایست – باید
گاز بزوئن gaaz bazooen گاز زدن
جزی jozi گوسفندی که به رنگ چوب گردو باشد
خی گیرش Khi giresh مقاومت شدید سنگ – عوعوی سگ ها به هنگام حمله به خوک
کلوار kelvaare ۱دردسر ۲طرح ریزی،نقشه ۳سنگین
نغنده – هکاردن naghende hekaarden دوختن لحاف و زیرانداز
گو دل goo del دل گاو
نوچه noochche ۱جوانه ۲شاگرد ۳پهلوان جوان و تازه سال
اسفناق چرتک esfenaagh chartek خورشت اسفناج که ماده ی اصلی آن اسفناج است
نیم در nim dar پنجره
په گوش دم هدائن pegoosh dem hedaaan په گوس دینگوئن

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۷۴۰۳
mod_vvisit_counterديروز۷۶۹۱
mod_vvisit_counterاين هفته۴۵۹۷۰
mod_vvisit_counterاين ماه۱۴۸۳۰۹
mod_vvisit_counterجمع۱۵۶۰۲۵۷۱

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني