مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
یرش میدان yeresh meydaan میدان یورش – یکی از میدانگاه های نبرد مردم منطقه ی استرآباد ...
جنیک jenik سنگ دان پرنده
مختباد moKhtebaad سرپرست چوپان ها
نزامی nezaami شلوار بلند زنانه
دل غشی بییتن del ghashi baeiten خوردن غذای مختصر برای رفع گرسنگی
بهارسری behaar serey مرتعی بین روستاهای کدیر و کالج نوشهر
کشک سرا kashk saraa از توابع دهستان کران نوشهر
اشکو eshkoo ۱شکوفه با زمینه ی سفید ۲شکوفه ی درختان ۳شکافته شده
خاک بییئن Khaak baiyen ۱با خاک برابر شدن ۲خرد و خمیر شدن ۳در خاک حریف افتادن
دسباب das baab دستشویی توالت
ملا کون جنبان mellaa koon jenbaan دو جنبانک
پیله pile ۱زیر بغل ۲اطراف دامن
رنگ هدائن rang hedaaen ۱رنگ باختن – از بین رفتن رنگ در اثر ثابت نبودن آن۲رنگ گرفتن ...
گندموک gandemook زگیل
اشکم چوک eshkem chook فردی که دارای شکم کوچک و لاغری باشد
پیفن پفن pifen pafen سست و ضعیف
پیش بمانسته pish bemaaneste ۱غذای پس مانده ۲چیزی که به اشتباه یا مانت نزد کسی مانده باشد ...
پیر وک pire vak ۱نوعی قورباغه ۲قورباغه ی پیر
شنگری شنگری shengeri shengeri هر چیز آویزان که گلوله گلوله و گرد باشد
پس پسی بشین pas pasi basheyen عقب عقب رفتن – به پشت گام برداشتن
یاد بکاردن yaad bakaarden ۱فراموش کردن ۲از یاد بردن
بادوک baadok ماست خوری کوچک
کو بزئن ko bazoen برخورد کردن ناخود آگاه پا،به اجسام
ارکون ورکون arkown var kown از انواع بازی های بومیروش بازی به این ترتیب است:شروع بازی ...
شپلی shepeli گیلار که نوعی پرنده است
ایلال ilaal قلعه ای تاریخی در سوادکوه که بعدها به قلعه ی اولاد مشهور ...
شک شک shek shek نوعی بازی گروهی محلی
گو وند go vand زمین کشاورزی را با گاو آهن شخم زدن
کرگ جان kerg jaan صاف،روشن
چاک پینه chaak pine دوخت و دوز بازسازی جامه و پارچه
برگستان bargestaan روستایی از دهستان نشتارود تنکابن
په بره pebare قسمت داخلی آغل بره که محل تجمع گوسفندان ندوشیده است
پب pab موی آشفته – موی پف کرده
پیجا کلا pijaa kelaa از توابع دهستان کاری پی بابل
سه مل semel مرد فاسق – مردی که با زنی رابطه ی نامشروع دارد
په سر pe sar از پشت سر
مشک ون meshke van نوعی علف قرمز رنگ
جاولی – کوشک jaaveli kooshk نام قصری استصاحب تاریخ تبرستان می نویسد:حسام الدوله ی شهریار ...
گوزلاف gooz laaf دروغ گفتن – چاخان کردن
اش سر ash sar مرتعی در مسیر مالروسی سنگان به کجور
قر gher ۱گردوی بزرگ و سنگین که از آن به عنوان تیله استفاده شود ۲زنگ ...
جزجز jezjez صوتی برای بیان صدای چیزی که در روغن داغ اندازند
جری jeri آفتابه
شفت sheft آدم سبک عقل – دیوانه – خل
ساز و باز هکاردن saaz o baaz hekaarden سازگاری کردن – توافق در موضوعی خاص
واش ورین vaash verin ۱داس علف تراشی ۲نام مرتعی در آمل
میز میز miz miz ناله ملتمسانه ی سگ و گربه
سرین دکتن sarin daketen گرفتن عضلات گردن در اثر فرو افتادن از روی بالش
اوجاتوک oojaa took از دهکده های متروک ی زیارت خاسه رود واقع در استرآباد رستاق ...
رز و رمان rez o ramaan خورد و خمیر – کوفته شده

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۳۳۱
mod_vvisit_counterديروز۴۴۴۱
mod_vvisit_counterاين هفته۱۹۳۶۴
mod_vvisit_counterاين ماه۱۵۵۱۱۹
mod_vvisit_counterجمع۱۳۹۶۶۵۵۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني