مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
عرق aragh ۱تقطیری که از بعضی گیاهان و میوه های بدست آید بیشتر شکل آب ...
اون کش oonkash آن بار – آن دفعه
کانجی لاسی kaanji laasi چوب پوک و پوسیده ی کنجد که به عنوان کود خاک مورد استفاده ...
نوگر nooger نوبر – خوردن میوه ی فصلی برای اولین بار
ورز دینگئن varz dingoen ۱شخم زدن ۲اولین شیار زمین در هنگام شخم
گره لاکندی gore laakandi
تل سب tale seb سیب جنگلی که تلخ مزه است
پاپی بین paapey bayyan ۱پیگیری کردن ۲ایجاد مزاحمت کردن
درنه کا dernekaa ازانواع بازی
دورگ dorag ببر مازندران
سی کی siki نوعی قرارداد در روابط تولیدی ارباب و رعیتی که یک سوم محصول ...
قار قاروک ghaarghaarook ۱قرقره ۲نوعی پرنده ی دریایی
کلاچک kelaa chak گوش ماهی – صدف
نانوا کلا naanevaa kalaa از توابع دهستان ناتل رستاق نور
لچار بارهاکردن lachaar baar haakordan متلک بار کسی کرردن – مورد شماتت قرار دادن – به تمسخر گرفتن ...
رجونه rajoone ۱نشانه ۲هدف
پشتیار pashtiyaar مکانی در شهرستان کتول
تش تبله tashtable قوطی کبریت
دم سو dam so ۱تیز کردن لبه ی اشیای برنده ۲معاشقه
سوردار soor daar از دهستان میان بندنور
اهه eha اه اه
بندلام bande laam ۱عنکبوت ۲تار عنکبوت
کایری kaayeri کاریاری ارابه ی کار بدون چشم داشت دستمزد
دلیمک delimek رتیل
دکل dakkel ۱درکل – به تمامی ۲هرگز – به هیچ وجه
اسبه واشی esbe vaashi ۱روستایی از دهستان رودپی ساری ۲محل رویش واش سفید
انجیلسون anjilesson از مراتع نشتای عباس آباد
نیشت nisht نوک اولین جوانه – جوانه ی نورسته
زانو بن zaanoo ban هرچیز که جهت حفاظت زانو از صدمات خارجی به کار رود
تپو تپو teppoo teppoo کم کم – اندک اندک
اون – ور oon var آن طرف – آن سو
الما – دکته elmaa dakete متورم – کسی که در اثر بیماری بدنش،متورم شود
درزنی ورزنی هکاردن darzani varzani hekaarden دزدیدن – کش رفتن
خش کفل Khosh kafel خوش باسن
بپیسین bapisiyen پوسیده شدن
لاپ هکاردن laap hekaarden بریدن – دو نیم کردن
گردن gerden گردن
سه قلمه se gholme ضربه زدن با بابند دوم انگشتان دست
سوما soomaa ۱چاه گودی که در کوهستان ها باشدقناتی که آب شهر را از یک طرف ...
شورت او shevert o آب شوید
جر بدائن jer bedaaen پاره کردن
خرکنگل Khar kangel نوعی کنگر – کنگر وحشی
تشکر tashkar آتش افروز
ترسه کا – کوله tarsekaa kole گوساله ی ماده ی دوساله
بهارکتی behaar keti مرتع و چشمه ای در روستای کدیر نوشهر
مول mool ۱آدم مرموز ۲ریشه کن شدن افراد یک دودمان ۳تخم حرام – فرزند ...
گوم gom گام قدم
پمار pe maar به دنبال مادر اصطلاحی در فرهنگ دام داریگوساله یا بره ای ...
کشتی keshti گاو تنومند و شیرده
همس ستاره hammase setaare ۱شب پرستاره ۲رشد مرحله ای از برنجی

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۴۷۸
mod_vvisit_counterديروز۳۲۵۶
mod_vvisit_counterاين هفته۱۴۷۸
mod_vvisit_counterاين ماه۷۶۶۰۷
mod_vvisit_counterجمع۱۳۳۶۳۹۷۰

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني